dashboard.verwijderen

Beschrijving

object dashboard.delete(array dashboardids)

Met deze methode kunnen dashboards worden verwijderd.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen, kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de dashboards die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de verwijderde dashboards onder de eigenschap dashboardids.

Voorbeelden

Meerdere dashboards verwijderen

Verwijder twee dashboards

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.delete",
      "params": [
        "2",
        "3"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "2",
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CDashboard::delete() in ui/include/classes/api/services/CDashboard.php.