> Serviceobject ontdekt

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de dservice API.

Ontdekte dienst

Ontdekte services worden gemaakt door de Zabbix-server en kan niet worden gewijzigd via de API.

Het ontdekte serviceobject bevat informatie over een service ontdekt door een netwerkdetectieregel op een host. Het heeft het volgende: eigendommen.

Eigenschap Type Beschrijving
dserviceid string ID van de gevonden service.
dcheckid string ID van de detectiecontrole die is gebruikt om de service te detecteren.
dhostid string ID van de gevonden host die de service uitvoert.
dns string DNS van de host die de service uitvoert.
ip string IP-adres van de host die de service uitvoert.
lastdown timestamp Tijd waarop de ontdekte service voor het laatst is uitgevallen.
lastup timestamp Tijdstip waarop de ontdekte service voor het laatst omhoog ging.
port geheel getal Servicepoortnummer.
status geheel getal Status van de service.

Mogelijke waarden:
0 - service up;
1 - service down.
value string Waarde die wordt geretourneerd door de service bij het uitvoeren van een Zabbix-agent, SNMPv1-, SNMPv2- of SNMPv3-detectiecontrole.