This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

Sidebar

#10 Inclusie

Overzicht

Extra bestanden of mappen kunnen worden opgenomen in server/proxy/agent configuratie met behulp van de parameter 'Include'.

Opmerkingen over inclusie

Als de parameter Include wordt gebruikt voor het opnemen van een bestand, moet het bestand: leesbaar zijn.

Als de parameter 'Include' wordt gebruikt voor het opnemen van een directory:

 - Alle bestanden in de directory moeten leesbaar zijn.
     - Er mag geen bepaalde volgorde van opname worden aangenomen (bestanden zijn bijvoorbeeld niet in alfabetische volgorde opgenomen). Definieer daarom niet één parameter in meerdere ''Include''-bestanden (bijvoorbeeld om een algemene instelling te overschrijven door een specifieke).
     - Alle bestanden in de map worden opgenomen in de configuratie.
     - Pas op voor back-upkopieën van bestanden die automatisch worden gemaakt door sommige teksteditors. Als bijvoorbeeld het bewerken van het bestand ''include/my_specific.conf'' een reservekopie ''include/my_specific_conf.BAK'' oplevert, worden beide bestanden opgenomen. Verplaats ''include/my_specific.conf.BAK'' uit de map 'Include'. Op Linux kan de inhoud van de ''Include'' directory worden gecontroleerd met een ''ls -al'' commando op onnodige bestanden.

Als de parameter Include wordt gebruikt voor het opnemen van bestanden met een patroon:

 - Alle bestanden die overeenkomen met het patroon moeten leesbaar zijn.
     - Er mag geen bepaalde volgorde van opname worden aangenomen (bestanden zijn bijvoorbeeld niet in alfabetische volgorde opgenomen). Definieer daarom niet één parameter in meerdere ''Include''-bestanden (bijvoorbeeld om een algemene instelling te overschrijven door een specifieke).