Table of Contents

3 Grafiek-prototypen

We kunnen ook grafiek-prototypen maken:

Afbeelding

Eigenschappen die specifiek zijn voor grafiek-prototypen:

Parameter Beschrijving
Ontdekking Indien aangevinkt (standaard), wordt de grafiek toegevoegd aan een ontdekt object.
Indien niet aangevinkt, wordt de grafiek niet toegevoegd aan een ontdekt object, tenzij deze instelling wordt overschreven in de ontdekkingsregel.

Afbeelding

Tot slot hebben we een ontdekkingsregel gemaakt die eruitziet zoals hieronder weergegeven. Het heeft vijf item-prototypen, twee trigger-prototypen en één grafiek-prototype.

Afbeelding

Opmerking: Voor het configureren van host-prototypen, zie het gedeelte over host-prototype configuratie in virtual machine monitoring.