Table of Contents

4 Ontdekkingsstatus

Overzicht

Deze widget geeft een statusoverzicht weer van de actieve netwerkontdekkingsregels.

Alle configuratieparameters zijn gemeenschappelijk voor alle widgets.