Poznámky k vydání verze Zabbix 1.8.9

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 1.8.9.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 1.8.9. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující sekce podrobně popisují vydání a poskytují důležité nebo jiné informace, které doplňují hlavní dokumentaci.


Fixes and minor improvements

ZBX-4352 fixed template linking when mass updating hosts
ZBX-4325 fixed maintenance periods saved with nonzero seconds
ZBX-4345 fixed counting of recursive dependency levels for triggers
ZBX-4027 fixed floating-point comparison and unified epsilon in trigger functions and expressions
ZBX-3551 fixed image XML export for Postgres
ZBX-3625 fixed validation of aggregated item keys
ZBX-3117 fixed error notification when unsuccessfully copying a graph
ZBX-4326 API now returns error when trying to create incorrect host profile field
ZBX-4323 fixed host profile not created with host using API
ZBX-4275 made server and proxy try to reconnect to the database upon startup
ZBX-4159 fixed problem with generating new ids for historical tables
ZBX-3988 fixed memory leak in dashboard
ZBX-3498 removed items from unmonitored hosts from the 'Add graph' and 'Add simple graph' pop-ups in the 'Favourite graphs' widget
ZBX-3498 removed the 'Status' column from the 'Add simple graph' pop-up
ZBX-2919 fixed custom multiplier becoming 0 when creating an item
ZBX-3074 moved the 'Status' column in the item list to the left
ZBX-2504 replaced 'Groups' by 'Replace host groups' in host mass-update form to avoid confusion
ZBX-4265 fixed host input validation
ZBX-4264 fixed zabbix_agent compilation problem on HP-UX
ZBX-3504 added a text notification in the maps section when no maps are defined
ZBX-3749 escaped HTML entities in the web step "required" field
ZBX-3402 disabled "store value" overriding for host items inherited from templates
ZBX-4201 fixed template items included in bar reports
ZBX-4178 fixed compilation on FreeBSD: union has no member named `sival_int'
ZBX-4241 added truncation of "ids" table to the database conversion procedure
ZBX-2493 improved default messages for actions
ZBX-2931 fixed dns and ip fields, item statuses and trigger values for default templates
ZBX-2361 fixed item keys in the default template "Template_Netscreen_25"
ZBX-3441 fixed server to not process items that are disabled or removed
ZBX-4249 fixed trigger wizard "insert macro" action break expression
ZBX-2490 fixed acknowledge flag for events, acknowledged on a child node
ZBX-3743 fixed no triggers returned when API trigger.get is called with "limit" and "withLastEventUnacknowledged" options
ZBX-4203 fixed API trigger.update method removes dependencies
ZBX-4232 fixed unclear log messages when checks are temporarily enabled/disabled
ZBX-4221 fixed sorting by host in Configuration->Web
ZBX-4198 fixed items filter when filter by host name with multiple spaces
ZBX-4145 fixed images import script for PostgreSQL 9.1 and above
ZBX-4045 removed the check for duplicate hosts, made the server survive the situation instead
ZBX-4159 fixed frontend incorrectly handle new ids for history tables in distributed setup
ZBX-4216 fixed weekdays in Brazilian Portuguese translation; thanks to Ricardo Santos
ZBX-4205 fixed trigger status change not logged in audit for inherited triggers
ZBX-4194 fixed SQL query errors in distributed environment with three digit node numbers
ZBX-3257 fixed item type auto selection in item key popup
ZBX-4026 fixed disabling SNMP host when unreachable
ZBX-3942 fixed agent's collector to not gather perfstat data on AIX unless it is requested
ZBX-4087 fixed error message when processing configuration file
ZBX-4158 fixed DB transaction processing, stop and abort on error
ZBX-4146 fixed page refreshing after adding new IT service
ZBX-4176 fixed API action.update required parameters
ZBX-2882 fixed wrong item vfs.file.cksum[/vmlinuz] for some templates
ZBX-4072 improved performance of event acknowledging
ZBX-3829 fixed trigger dependency removed after template linked to host
ZBX-4131 fixed incorrect page shown after login
ZBX-4104 fixed handle handling when executing scripts in Windows
ZBX-4091 removed unneeded linking for binaries
ZBX-4155 fixed .pid file locking not to allow multiple instances
ZBX-4056 fixed memory read access violation in Windows performance counters
ZBX-4177 updated Brazilian Portuguese translation; thanks to Murilo Moreira de Oliveira
ZBX-4085 fixed compilation issues for OS X Leopard

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 1.8.9.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 1.8 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.