Poznámky k vydání verze Zabbix 3.2.2

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 3.2.2.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 3.2.2. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBX-1357 Updated English (United States), Ukrainian translations; thanks to Zabbix translators
ZBXNEXT-3451 Improved nested host group selection, added data sorting in multiselect and added '*' support in group names
ZBXNEXT-3425 Implemented more compact problem view in triggers list, event details and history of events
ZBXNEXT-2010 Added vmware.hv.datastore.size keys for VMware datastore capacity monitoring
ZBXNEXT-1859 Improved performance by not inserting events of auto registration if no such action was enabled, insert/update/select in a bulk on auto registration data from proxy
ZBXNEXT-3487 Added new key for virtual memory monitoring on Windows
ZBXNEXT-3457 Added support of user macros for trigger tags; dropped forward slash restriction in "Tag name" and "Tag for matching"
ZBX-10694 Added rollup health sensor item to vmware hypervisor template
ZBXNEXT-2969 Added support for suffixed and negative trigger function parameters

Oprava chyb

ZBX-11509 Fixed system.run command parameter to be quoted only if it contains special characters
ZBX-4661 Fixed possible crash when Oracle database is not available
ZBX-11359 Fixed event acknowledgement in triggers list view when last event is a recovery event
ZBX-11445 Fixed update of item host interface from items massupdate form
ZBX-10531 Fixed IE not displaying color picker
ZBX-11521 Fixed JS error in media popup
ZBX-11440 Fixed memory leak when resolving simple macros
ZBX-11397 Fixed system.hw.chassis key to read DMI tables through sysfs and fall back to /dev/mem only if sysfs is not available
ZBX-11411 Added check for LLD macro values in calculated item formula to be numeric
ZBX-11454 Fixed OK event not updating trigger state without open problems
ZBX-11483 Improved API script.execute validation
ZBX-11347 Fixed resolving of {HOST.IP}, {HOST.DNS} and {HOST.CONN} macros in item key parameters for items without interface
ZBX-11475 Fixed copying sharing properties while cloning screen or network maps
ZBX-9781 Changed vfs.fs.size, vfs.fs.inode checks to be executed in separate process/thread to avoid lockup with stale NFS mounts
ZBX-11357 Implemented exporting and importing of triggers and graphs when they use web items
ZBX-11195 Fixed icon mapping visual issues in edit form
ZBX-11390 Fixed error hint displaying
ZBX-11246 Added disabled "delete" button for edit forms of templated item, item prototype, web scenario and discovery rule
ZBX-11223 Rewritten calculated item formula parsing, simple macro parsing and LLD macro parsing; fixed several problems with function parsing
ZBX-11121 Disallowed leaving user without linked user groups with usergroup.update, usergroup.massupdate, usergroup.delete API methods
ZBX-9926 Fixed displaying of LLD graphs in host screens if user has no rights to Templates group
ZBX-11149 Added support of OpenSSL 1.1.0
ZBX-11191 Fixed web scenarios not updating step items when giving only "applicationid" and steps with "httpstepid" properties
ZBX-11191 Fixed updating templated web scenario steps by prohibiting to directly change the step name or giving different amount of steps than in template
ZBX-11191 Improved web scenario step validation by adding required fields
ZBX-11292 Fixed getting network interface statistics on Oracle Solaris 10/11
ZBX-11125 Prohibited zero in first parameter of nodata() trigger function
ZBX-11349 Removed possibility to create items, triggers and graphs with empty names after low level discovery macro substitution
ZBX-11310 Fixed event tag conditions checking, that contains operator 'not like' or '<>' in events without tags
ZBX-11244 Fixed parsing of JSON text when PHP is compiled without JSON library
ZBX-11219 Renamed second argument for net.dns and net.dns.record items from "zone" to "name"
ZBX-8457 Fixed user macro resolving for templated host and templates
ZBX-11367 Fixed xml import when non-snmp interfaces have incorrect parameter "bulk"
ZBX-10388 Removed duplicated data and reduced traffic for hint popups
ZBX-11331 Fixed JS error in Configuration->Discovery edit page
ZBX-10906 Fixed agent active checks being delayed if system time was pushed back
ZBX-11324 Fixed undefined index in screen and map import pages
ZBX-11038 Removed compression for the generated CSS files, added "sass" folder to the distribution archive
ZBX-11335 Added MariaDB database support when compiling with --with-mysql configuration option; thanks to Dmitry Smirnov for patch
ZBX-11122 Fixed comparisons between signed and unsigned integer expressions to eliminate build warnings
ZBX-11326 Fixed processing of web monitoring scenario level variables
ZBX-10842 Fixed sql error when updating httptest with applicationid and without httpstepid parameters
ZBX-10842 Prevented disappearing of step items when updating httptest without applicationid, httpstepid parameters
ZBX-10842 Fixed connecting web scenario applicationid to created steps when updating with API httptest.update mehtod
ZBX-9656 Prevented updating comments for discovered triggers
ZBX-11221 Fixed MySQL connection issue by overriding user defined auto commit setting
ZBX-11291 Fixed LLD rule not validating "lifetime" field
ZBX-11329 Fixed host scripts pop-up menu not being displayed in Monitoring -> Problems section
ZBX-11209 Fixed visual bugs in various browsers
ZBX-10958 Fixed displaying of user name for inaccessible users; fixed warnings in PHPUnit test; fixed undefined offsets in screen "Action logs"
ZBX-11091 Fixed parsing of XML file which contains tag with attributes but without child tags; it could cause significant memeory leak
ZBX-10694 Reverted hypervisor health status to HostSystem.overallStatus property
ZBX-11276 Removed extra double quotes in host interface form
ZBX-11256 Synchronized the trigger wizzard form with trigger edit form changes
ZBX-11300 Fixed variable used in forecast function
ZBX-11146 Fixed validation of item update interval 0
ZBX-11021 Fixed discoverer to log that it has started before SNMP library initialization
ZBX-11213 Fixed database monitoring keys

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 3.2.2.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 3.2 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.