Poznámky k vydání verze Zabbix 6.2.1

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 6.2.1.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 6.2.1. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-2878 Added new vmware.*.property items
ZBXNEXT-7814 Updated max supported MariaDB version to 10.8
ZBXNEXT-5229 Added support for VMware tags for hv, vm, ds, cl and dc
ZBXNEXT-2043 Added new VMware keys *.alarms.get
ZBXNEXT-7633 Added HPE Synergy template
ZBXNEXT-7802 Added namespaces in templates HashiCorp Consul by HTTP
ZBXNEXT-6300 Added checksum failure triggers to PostgreSQL by Zabbix agent 2 template

Oprava chyb

ZBX-7706 Improved performance of graph.get and graphprototype.get methods
ZBX-21291 Fixed aggregation by sum for the graph widget; fixed approximation function for aggregate values
ZBX-21290 Fixed displaying extra reporting periods in SLA reports when filtered by date
ZBX-21294 Fixed macros not being updated in JavaScript preprocessing step
ZBX-21310 Fixed SSL_shutdown() error in zabbix_server.log when receiving active check heartbeat
ZBX-21269 Fixed missing custom time period icon in graph widgets when editing dashboards
ZBX-21110 Fixed time string parsing in graphs with items without data
ZBX-19731 Fixed problems page and problems widget table layout issues when long names are used
ZBX-21314 Fixed locale for Digital clock widget
ZBX-20523 Fixed symlink names expansion in vfs.dir.get and vfs.file.get
ZBX-20448 Improved error message when failed to accept incoming connection
ZBX-20860 Fixed Zabbix agent 2 build on mipsle and mipsle64 Linux
ZBX-21218 Fixed deadlocks between server and frontend when discovering items with LLD
ZBX-21021 Fixed services actions not executing scripts
ZBX-20586 Free TLS C resources when closing TLS connection on agent 2
ZBX-21301 Fixed ambiguity and inability to set character set for MariaDB connection by setting utf8mb3 character instead of utf8
ZBX-17450 Added check for minimal amount of data with forecast/timeleft functions and polynomial fit
ZBX-19001 Fixed wmi.getall[] and wmi.get[] to report invalid queries
ZBX-21282 Fixed graph widget missing data option
ZBX-20908 Fixed interface type labels in host edit form
ZBX-21157 Fixed warning message overlaying error message when cloning a host
ZBX-20667 Fixed timeout issue for agent 2 checks in test run mode
ZBX-20467 Fixed z-select options with long labels
ZBX-21159 Improved logging in the case of permission errors during HA startup
ZBX-20962 Improved error message when trying to use foreach function with single item query
ZBX-20880 Changed HA cluster node discovery to return empty array in standalone mode
ZBX-20203 Fixed agent 2 log* item large file support on windows
ZBX-21044 Fixed JavaScript preprocessing output conversion to utf-8
ZBX-21125 Fixed incorrect filter results with empty multiselect fields in Monitoring Problems
ZBX-18957 Fixed not displaying years on X axis of classic graphs
ZBX-21061 Fixed incorrect error message position on Authentication page
ZBX-20978 Fixed trigger popover layout error in high-contrast themes
ZBX-20682 Fixed unexpected tab being opened in item configuration after saving the host in popup
ZBX-20849 Fixed hotkeys occasionally not working in popups
ZBX-20974 Updated CFormList to CFormGrid in Administration->Authentication
ZBX-20669 Fixed focus on fields when clicking on labels
ZBX-20854 Fixed missing headers in Columns field in Top hosts widget configuration form
ZBX-21172 Fixed host group names and added IPv6 support in Templates Kubernetes by HTTP
ZBX-20965 Fixed positioning of change indicator in Item value widget
ZBX-21040 Fixed widget configuration form flickering when switching widget types
ZBX-20887 Added missing documentation link in Dashboard sharing popup form
ZBX-20743 Fixed error handling in compression with Apache licensed TimescaleDB 2.x
ZBX-20629 Fixed auto refreshing for graphs on Monitoring -> Hosts page
ZBX-19955 Fixed script item in Cloudflare template
ZBX-18534 Fixed name autocomplete when select element has been selected in map navigation tree
ZBX-20781 Fixed overlapping of subfilter options
ZBX-10615 Fixed missing translations context for strings used as headers in small tables
ZBX-19205 Fixed item preprocessing in PostgreSQL by Zabbix agent 2 template
ZBX-20473 Fixed evaluation period macro in disk space triggers for NetApp FAS3220 template
ZBX-21199 Fixed space utilization items in HPE MSA 2040 and 2060 templates
ZBX-18035 Updated README.md for Slack and Mattermost media types
ZBX-20960 Fixed SVG graph widget throwing error when attempting to plot item with valid user macro defined in history storage period
ZBX-21143 Changed API URL in Express.ms media type to a new version
ZBX-21163 Fixed "Host inventory overview" page behavior when selected host group was removed
ZBX-20584 Fixed possibility to open graph in a full screen from graph widget
ZBX-20233 Fixed handling of empty configuration parameters $ZBX_SERVER and $ZBX_SERVER_PORT the same as if they were not defined
ZBX-20029 Fixed deprecated keys in IIS by Zabbix agent templates
ZBX-20888 Improved out of memory error message readability
ZBX-21020 Improved "ServerActive" configuration option description
ZBX-20855 Fixed preprocessing not to discard event log specific data
ZBX-20638 Fixed handling of DB version higher than supported
ZBX-21015 Fixed web scenario tags disappearing from Monitoring -> Hosts -> Web scenario on page auto refresh
ZBX-20847 Fixed inability to attach any host groups after removing already attached ones
ZBX-20534 Fixed popup layout for importing when horizontal scroll was not visible
ZBX-20496 Fixed delete missing import option for templated dashboards
ZBX-20591 Fixed draggable block position in preprocessing
ZBX-21086 Fixed regexp matching not to check for UTF-8 validity
ZBX-21350 Fixed cross-site scripting vulnerability in backurl parameter

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 6.2.1.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 6.2 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.