Poznámky k vydání verze Zabbix 1.9.7

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 1.9.7.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 1.9.7. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBX-1346 Add example user parameter to monitor mail queue length from mailq
ZBXNEXT-429 Make range select work in a more intuitive fashion
ZBXNEXT-910 Redesign Configuration->Maintenance
ZBX-4222 Added more clear labels 'Escalation period' and 'Default escalation period' in configuration of actions
ZBXNEXT-485 Improved simple checks key syntax as in other item keys
ZBXNEXT-916 Redesign Administration->Users, Users groups, User Profile
ZBXNEXT-951 Added possibility to calculate CPU load per processor: system.cpu.load[percpu,avgX]
ZBXNEXT-965 Added redirect to a special warning page when user browser is not supported by Zabbix
ZBX-4167 Updated requirements screen for frontend
ZBXNEXT-918 Redesign Administration->Media types
ZBXNEXT-915 Redesign Administration->Authentication
ZBXNEXT-966 Update jQuery to 1.6.4
ZBX-1357 Updated Brazilian Portuguese, Dutch, German, Japanese, Polish, Russian, Slovak and Ukrainian translations; thanks to Zabbix translators

Oprava chyb

ZBX-3892 Added support for low-level discovery template to action condition check
ZBX-4169 Fixed filter reset after timeline change in Monitoring->latest data->History of log item
ZBX-3753 Fixed possibility to remove host interface that is in use
ZBX-4238 Fixed resolving of discovery macros in 'Formula' field for calculated items, 'Executed script' for SSH and Telnet items and 'Additional parameters' for Database monitor items
ZBX-4153 Fixed links to acknowledge and returning back to requester page
ZBX-4174 Made database monitor items not require interface
ZBX-3881 Fixed delay being set to 0 when changing item type from trapper to agent in item update form
ZBX-4115 Added support for $(DESTDIR) for installing Zabbix Java proxy
ZBX-1020 Added support for --sysconfdir, changed default installation directories
ZBX-3912 Fixed popup object selection for IE
ZBX-4132 Fixed checkbox cookie work
ZBX-3635 Fixed situation when templated trigger can reference items from another template not linked to a host
ZBX-4107 Fixed map element configuration form layout
ZBX-4219 Replaced {HOSTNAME} by {HOST.NAME} in data.sql
ZBX-3540 Removed unused node properties: timezone, history keeping, trend keeping
ZBX-3275 Fixed deleting of master node, it shouldn't delete other nodes
ZBX-4209 Fixed warning in latest data when navigating from monitoring->hosts page
ZBX-4208 Fixed Brazilian Portuguese being reported as just Portuguese in locale code
ZBX-4151 Fixed timer crash due to heap memory corruption
ZBX-3755 Fixed latest values in cloned items
ZBX-3165 Fixed layout of item prototypes form
ZBX-3342 Fixed translation of graphs "Generated in x sec" stamps
ZBX-3926 Fixed "Hide/Show selected" filter in history of log items
ZBX-4119 Fixed items like simple check require agent interface on host, now any interface is enough
ZBX-3745 Fixed error message when link template with discovery rule to host that does not have needed interface
ZBX-3896 Fixed broken triggers after removed item that is used in trigger
ZBX-4106 Fixed layout of "Status of host triggers" screen element
ZBX-4061 Fixed errors when try to delete already deleted regular expression
ZBX-4058 Fixed working time updating in Administration->General->Working time
ZBX-4060 Fixed error when save map with link updated to connect new element
ZBX-4166 Fixed error in dashboard when configured to show unacknowledged only
ZBX-4003 Fixed error when try to use not existing host group as group for discovered hosts
ZBX-4165 Fixed failing insert into proxy_dhistory queries on the proxy side
ZBX-2882 Fixed wrong item vfs.file.cksum[/vmlinuz] for some templates
ZBX-3870 Fixed data deletion order in proxy configuration synchronization
ZBX-3707 Fixed possible empty action conditions
ZBX-4171 Fixed server crash in add_value_suffix() under DebugLevel=4
ZBX-3930 Fixed errors when return to some specific screens from profile screen
ZBX-3400 Fixed calculation of graph header font size, Zabbix will decrease it to fit graph width
ZBX-4105 Fixed removal of host groups in configuration of dashboard, thanks to Pustovalov Alexey
ZBX-3939 Fixed warning messages when looking at the history of several selected log items
ZBX-3493 Fixed warnings when removing and clearing a template
ZBX-4143 Fixed cases with upgrade patch sometimes attempting to reference tables that were not created yet
ZBX-3618 Extended allowed syntax for host interface DNS names
ZBX-3999 Fixed map border
ZBX-3946 Fixed errors when create trigger with dependencies
ZBX-3921 Fixed change link shown for maps in slide show
ZBX-4082 Fixed error in Monitoring->Triggers when acknowledges are disabled
ZBX-4080 Fixed host header info shown for creation form
ZBX-3987 Fixed errors when change host in Monitoring->Graphs
ZBX-4114 Fixed icon maps form height on dragging
ZBX-4101 Fixed excess borders in screen cell configuration form
ZBX-3786 Fixed incorrect inheritance of items when template is linked to another template linked to host
ZBX-1207 Fixed host full clone with custom graphs

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Překompilujte binární Zabbix soubory a aktualizujte front-endové soubory PHP. Při migraci ze Zabbix 1.8.x proveďte opravu databáze. Viz Zabbix manual , kde najdete podrobný postup upgradu.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 1.9 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.