Poznámky k vydání verze Zabbix 4.4.0alpha3

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 4.4.0alpha3.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 4.4.0alpha3. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-5426 Renamed media type field "description" to "name"
ZBXNEXT-5416 Dropped support of "Jabber" and "Ez Texting" media types
ZBXNEXT-5252 Added new dashboard widget "Graph prototype"
ZBXNEXT-3497,
ZBXNEXT-5291
Added support of PSK-based encryption in autoregistration
ZBXNEXT-5328 Replaced graph widget hosts and items selector
ZBX-16511 Added source IP address to unknown request log warning message
ZBXNEXT-5141 Added "Template App Apache"
ZBXNEXT-854 Added support of bar graphs
ZBX-3783 Added strict validation of input parameters in valuemap.get() method
ZBXNEXT-5142 Added "Template App Nginx"
ZBXNEXT-1657 Split proxy and host names in separate columns in Configuration->Hosts list, Configuration->Discovery rules list and Administration->Queue pages
ZBXNEXT-4920 Increased received packet size to 1GB
ZBXNEXT-4942 Implemented support of displaying operational data in the list of problems
ZBXNEXT-5343 Extended custom error handling to support more preprocessing rules
ZBXNEXT-5344 Extended LLD preprocessing to support XML related preprocessing operations
ZBXNEXT-5257 Added "Template DB PostgreSQL"
ZBXNEXT-5258 Added "Template DB MySQL"
ZBXNEXT-5281 Added visibility option for the widget header
ZBX-9522 Improved frontend messaging usage across multiple browser tabs
ZBXNEXT-1740 Added way to specify "connect to dns" for auto registered agents and discovered hosts
ZBXNEXT-5236 Updated dashboard for 24 columns grid supporting
ZBX-11280 Implemented auto-resizing of macro and tag fields on user input
ZBXNEXT-5251 Extended widget "Problems by severity" with aggregated view
ZBX-11299 Changed font for fields of trigger expressions and scripts to monospaced
ZBX-16157 Moved Administration->Users pages to MVC framework
ZBXNEXT-5250 Dropped support of screen element 'Screen'
ZBXNEXT-5249 Added new dashboard widget "Host availability"
ZBXNEXT-5238 Added edit control for the widget in dashboard view mode
ZBXNEXT-5183 Implemented support of simple triggers under items in export files
ZBXNEXT-5040,
ZBXNEXT-5219
Moved item real-time data to a new, seperate table in database
ZBXNEXT-1856,
ZBXNEXT-5223
Added web scenario and HTTP agent with Kerberos authentication delegation
ZBXNEXT-5211 Increased the maximum Hosts name character length from 64 to 128 for autoregistration and LLD
ZBXNEXT-1302 Added low-level discovery of block devices
ZBX-10574 Automated documentation link update upon release of new major version

Oprava chyb

ZBX-16228 Increased max length to 2000 characters for values of the headers of the http agents
ZBX-16480 Fixed error in graphs after page refresh if period was set to future
ZBXNEXT-5219 Fixed possibility to create items and item prototypes with values in real time fields
ZBX-16546 Fixed broken items mass update form preprocessing tab checkbox markup in firefox
ZBX-16452 Fixed inconsistency in show legend, working time and triggers for graphs in screens and dashboard
ZBX-16565 Fixed incorrect sorting of triggers in "Trigger overview" widget
ZBX-16530 Fixed color for blinked elements
ZBX-7798 Improved performance of icmpping* for fping v4.0 and more
ZBX-16522 Fixed undefined index "type" in pie and exploded graph creation
ZBX-16545 Fixed shell script execution timeout log message
ZBX-16467 Removed tables without auto-increment from DBget_maxid_num function
ZBX-16538 Fixed color for the multiselect selected items
ZBX-16445 Fixed possible duplicate key insertion during LLD
ZBX-16550 Fixed web monitoring items has no real-time data entry in "item_rtdata"
ZBX-16539 Fixed "Template Net Juniper SNMPv2"
ZBX-16349 Fixed "Delete missing" checkbox does not work when importing template without checking "Update existing"
ZBX-16279 Fixed trailing spaces handling in value mapping when using MySQL
ZBX-16230 Fixed unreachable host next check calculation uses both unreachable settings and flexible item interval
ZBX-16460 Fixed Zabbix daemon termination on FreeBSD
ZBX-16449 Fixed wrong order of the displayed latest values in problems
ZBX-16435 Fixed Zabbix graph spinning in preview tab in IE11
ZBX-15766 Fixed the ability to add an unlimited number of widgets in the Dashboard
ZBX-16398 Fixed selection of discovered services by dservice.get "dcheckids" property
ZBX-16370 Fixed link indicator coloring in network maps
ZBX-16502 Fixed user edit form having a disabled and hidden fields when alias is the same as guest user
ZBX-16507 Fixed vertical scrollbar in kiosk mode when focusinig widgets with hidden headers
ZBX-16524 Fixed failed query error when aggregate checks are used
ZBX-16501 Fixed log out form being resubmitted when user is already logged back in another tab
ZBX-16468 Fixed undefined index "state" in item prototype selection popup
ZBX-16072 Added more strict validation of host, template and proxy names to prohibit leading and trailing spaces
ZBX-16128 Fixed incorrect action ID in audit log
ZBX-16354 Fixed incorrect sorting by name with capital letters
ZBX-16471 For consistency reason changed translation string 'Resolved by user.' to 'Resolved by Inaccessible user.'
ZBX-16469 Fixed problem that caused impossibility to edit trigger description in problems screen
ZBX-16362 Fixed keyboard event handling in graph widget hintbox
ZBX-16474 Fixed 'Request-URI too long' error in problems mass update page
ZBX-16473 Fixed server-proxy synchronization and pre-preprocessing issues with items that are monitored by server even when their hosts are monitored by proxies
ZBX-16184 Updated Zabbix sender man page
ZBX-16462 Fixed syntax error in SQL query used to calculate SLA in Monitoring->Services
ZBX-16031 Reworked event update controller, making partly closed set of events closable
ZBX-16283 Fixed read-only shared dashboard without widgets missing placeholder label
ZBX-16316 Fixed dashboard widget and slideshow menu popup not updating current refresh rate and fixed a JS error in slideshows
ZBX-16346 Fixed compilation for Oracle Instant Client v18.5 and higher
ZBX-16146 Added missing mandatory tag "<tags/>" into templates/classic/template_app_zabbix_server.xml
ZBX-16424 Fixed unable to create/update web scenario from Internet Explorer/Edge
ZBX-15954 Fixed functional macros resolving in maps
ZBX-15905 Reverted changes that introduced error with write permissions in assets directory
ZBX-15804 Fixed links for discovered hosts, items, triggers and graphs
ZBX-10786 Added placeholder for "Required string" field in web monitoring
ZBX-16153 Fixed 500 Internal Server Error when trying to preview pie/exploded graph without items
ZBX-16204 Fixed undefined offset in CControllerWidgetProblemHostsView

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Překompilujte binární Zabbix soubory a aktualizujte front-endové soubory PHP. Při migraci ze Zabbix 1.8.x proveďte opravu databáze. Viz Zabbix manual , kde najdete podrobný postup upgradu.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 4.4 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.