Poznámky k vydání verze Zabbix 4.4.2

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 4.4.2.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 4.4.2. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující sekce podrobně popisují vydání a poskytují důležité nebo jiné informace, které doplňují hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-5493,
ZBX-16540
Moved LLD rules from parent templates to linked templates for Module HOST-RESOURCES-MIB SNMPv2, Module Interfaces Windows SNMPv2, Net Arista SNMPv2, OS Windows SNMPv2 Šablony
ZBXNEXT-5570 Changed agent2 plugin configuration, moved MaxLinesPerSecond, EnableRemoteCommands, LogRemoteCommands from global to plugin configuration Agent
ZBX-16871 Fixed not setting the default values of multiselects on initial load Frontend
ZBX-16776 Reworked custom item select to multiselect Frontend
ZBXNEXT-5543 Added compression support for Zabbix agent 2 Agent Proxy Server
ZBXNEXT-5532 Disabled guest user by default Instalace
ZBXNEXT-5500 Added scrollbars for item and problem descriptions Frontend
ZBXNEXT-4825 Implemented in Monitoring -> Problems the button "Export to CSV" to export all pages Frontend

Oprava chyb

ZBX-16955 Fixed performance of history syncers and timer processes by not locking each other when suppressing events Server
ZBX-16884 Fixed links to usergroups in user list Frontend
ZBX-16842 Added range validation and optional conversion to is_double() Agent Proxy Server
ZBX-16893 Fixed "Y-axis" graph widget field type Frontend
ZBX-16790 Fixed log rotation on Windows Agent
ZBX-16865 Fixed dynamic graphs not updating when changing host in combo box Frontend
ZBX-16856 Fixed "readonly" feature for checkbox and combobox Frontend
ZBX-9146 Fixed json null value being treated as empty string for LLD filters Server
ZBX-16828 Fixed array_db validation when validated value is not an array Frontend
ZBX-11659 Made user profile icon visible for guest user Frontend
ZBX-16745 Implemeted webhook returned tags preview in media type test modal window, added server improvements in webhook processing, removed webhooks from watchdog media type lists Frontend Server
ZBX-16849 Moved INTERFACE_TYPE_PRIORITY definition to misc.c Server
ZBX-16844 Fixed the process of saving the scroll position on the Latest data page in Internet Explorer Frontend
ZBX-16343 Fixed LLD not to create items on wrong host if there are failed transactions Server
ZBX-16730 Fixed disappearance of successful modification message while saving the Dashboards Frontend
ZBX-16823 Fixed preprocessing regex for ping.time Šablony
ZBX-16883 Fixed possible out of bounds access in csv to json preprocessing Proxy Server
ZBX-16787 Fixed wrong placeholder in graph widget form Frontend
ZBX-16835 Fixed throttled LLD items being shown in queue when monitored through Zabbix proxy Proxy Server
ZBX-16679 Fixed username and password fields resetting and saving for item, item prototype and LLD rule on type change API
ZBX-16785 Improved performance of timer process when reading from "problem_tag" table Server
ZBX-16696 Fixed multiselect suggest box clipping when overflowing not allowed in parent containers Frontend
ZBX-16809 Fixed undefined offset error in action operation condition form Frontend
ZBX-16595 Optimized active logs checks monitoring when buffer flushing fails Agent
ZBX-16682 Fixed wrong element label update in map constructor Frontend
ZBX-16769 Fixed Zabbix agent 2 compilation on i386, arm, ppc64le and s390x architectures Agent
ZBX-16843 Fixed {TRIGGER.ID} to be supported on trigger level in addition to host level and template level tags Server
ZBX-16812 Fixed problems by severity widget problem duplication Frontend
ZBX-16815 Fixed widget form positioning when changing widget type from Graph to any other type Frontend
ZBX-16706 Fixed unneeded padding for dashboard URL widget Frontend
ZBX-16784 Fixed Oracle performance by using "between" operator in SQL queries Frontend
ZBX-16579 Fixed long text wrapping in the latest data history Frontend
ZBX-16767 Fixed possible null pointer arithmetic; thanks to Mikhail Grigorev for the patch Agent Proxy Server
ZBX-16744 Fixed GO compiler check during configuration Instalace
ZBX-16817 Fixed missing maxlength property for global macros description field Frontend
ZBX-16500 Fixed SLA calculation when requested time window starts during the service time; fixed downtime time calculation API
ZBX-16805 Fixed when the HttpTest API selects too many entries from the httpstep table when editing a specific Web scenario API
ZBX-10618 Fixed disappearing dependent trigger cells and rows in overview Frontend
ZBX-16596 Added handling of BOM to detect encoding for vfs.file.contents, vfs.file.regex and vfs.file.regmatch Agent
ZBX-16719 Added support of EVENT.TAGS.<name> macros to trigger based notifications Server
ZBX-16771 Fixed wrong Tab number being remembered when several browser tabs are in use Frontend
ZBX-16548 Fixed sort order in plain text screen Frontend
ZBX-16721 Fixed checkboxes of "Connections from host" in host prototype encryption tab not being disabled Frontend

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 4.4.2.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 4.4 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.