Poznámky k vydání verze Zabbix 2.2.4rc3

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 2.2.4rc3.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 2.2.4rc3. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující sekce podrobně popisují vydání a poskytují důležité nebo jiné informace, které doplňují hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBX-1357 Updated Italian, German and Spanish translations; thanks to Zabbix translators API Frontend
ZBX-7399 Improved multiselect, added popup select window Frontend
ZBX-7811 Added example robots.txt file
ZBX-1357 Updated Brazilian Portuguese, Italian, Japanese, Polish, Romanian, Russian, Slovak and Spanish translations; thanks to Zabbix translators API Frontend
ZBX-7555 Removed "select" statement from the history cache; increased the cache performance Server

Oprava chyb

ZBX-8358 Fixed overview screen elements being displayed incorrectly after refreshing Frontend
ZBX-8334 Fixed selecting group prototypes in HostPrototype::get() using Oracle backend API Frontend
ZBX-8061 Fixed vmware cluster functions returning notsupported despite clusters being discovered normally Proxy Server
ZBX-8348 Fixed processing of LLD triggers; functions in a trigger expression could have incorrect ordering Server
ZBX-8095 Fixed a bug in item queue that updated item's nextcheck but not its position in the queue Proxy Server
ZBX-8343 Fixed a bug in binary heap that could cause a slightly inconsistent ordering of elements in the queue Agent Proxy Server
ZBX-8325 Fixed crash with Oracle when inserting large number of records Proxy Server
ZBX-8336 Fixed server crash with value cache is working in low memory mode Server
ZBX-8327 Fixed possible crash when processing Windows eventlog Agent
ZBX-8302 Fixed ordering of discovery rules Frontend
ZBX-8209 Improved host and item name column widths on Monitoring / Latest data page Frontend
ZBX-8287 Added truncating of long text values to maximum field length before inserting into database Proxy Server
ZBX-3163 Fixed trigger evaluation order so that it takes dependencies into account Server
ZBX-7373 Improved performance of latest data and item overview pages by taking data for limited period only API Frontend
ZBX-8200 Improved performance of Monitoring / Events page Frontend
ZBX-7983 Improved performance of "System status" widget API Frontend
ZBX-7901 Improved value cache database operations when caching count based requests Server
ZBX-8188 Fixed IPMI items staying supported when sensor data becomes unavailable Proxy Server
ZBX-8243 Added log message when the reason for an item being in an unsupported state changes Server
ZBX-8195 Fixed web scenario step validation for httptest.create and httptest.update API methods API
ZBX-6531 Fixed memory leak in filesystem discovery on AIX systems Agent
ZBX-8241 Fixed duplicate display of actions in media type list Frontend
ZBX-8269 Fixed processing of active checks in agent Agent
ZBX-8238 Fixed updating agent 'mtime' for logrt[] items; thanks to Yoshinori Komuro for patch Agent
ZBX-8143 Triggers are now committed to the database individually when setting to an unknown state to avoid potential locking between the poller and history syncer Server
ZBX-7968 Fixed bug when proxy stopped sending history data if it had more than 1000 unmonitored item values in history table; thanks to Corey Shaw for identifying the issue and providing a patch Proxy
ZBX-8251 Fixed possible crash when trying to get item value from a failed vmware service with log level set to debug Proxy Server
ZBX-8092 Changed the way the number of active triggers is calculated in the dashboard and zabbix[triggers] item Frontend Server
ZBX-8092 Added disabled triggers to the configuration cache for correct macro expansion in notifications Server
ZBX-8092 Added disabled hosts and disabled items to the configuration cache for correct macro expansion in notifications Server
ZBX-8230 Changed maintenance status log messages from warning to debug level Server
ZBX-7098 Improved handling of log file rotation/truncation for logrt[] and log[] items Agent
ZBX-8210 Fixed crash when attempting to evaluate an eventlog key for items obtained from the value cache Server
ZBX-8219 Fixed regression in ipmi checks to support on/off values for sent commands Server
ZBX-8213 Fixed library loading code on Windows to prevent potential crash condition Agent
ZBX-8223 Fixed compilation of dummy module on 64-bit platforms by adding "-fPIC" Agent
ZBX-7387 Changed default memory usage graph display method for operating system templates Šablony
ZBX-8101 Fixed exporting maps from Oracle database API Frontend
ZBX-8198 Decreased verbosity of Windows agent with DebugLevel=4 Agent
ZBX-7729 Added data alignment to prevent crash on non x86 processors; thanks to Pablo Ruiz for patch Agent Proxy Server
ZBX-8202 Fixed queue calculation for unavailable hosts which are monitored through a proxy Proxy Server
ZBX-8152 Added informative log message about optional database patches Proxy Server
ZBX-8138 Fixed SSH infostring searching and validation for SSH related items to allow information messages as per RFC4253 Section 4.2 Agent Proxy Server
ZBX-7875 Fixed wrongly reported system version for Windows 8.1 and Server 2012 R2 Agent
ZBX-7766 Fixed webscenario status code field validation to accept user macros API Frontend
ZBX-8127 Fixed truncation of hostname on HP-UX machines Agent Instalace
ZBX-8181 Fixed possible entering of "history syncer" process in an eternal loop when processing IT services Server
ZBX-8176 Fixed SQL errors while mass operations when using Oracle database Frontend
ZBX-8158 Fixed disabled hosts not shown in trigger selection popup when in configuration Frontend
ZBX-7553 Fixed graph not getting period when coming from screen Frontend
ZBX-8075 Fixed triggers/data without application not showing in overview Frontend
ZBX-8111 Fixed possible XSS in tables with vertical header row cells Frontend
ZBX-7887 Fixed calculated item becoming not found if referenced item becomes not supported Server
ZBX-8100 Fixed map mass deletion using Oracle Frontend
ZBX-8148 Fixed maintenance warning message on php < 5.4 versions Frontend
ZBX-8108 Fixed reading /proc virtual files without rewinding the file position Agent
ZBX-8115 Added workaround for 64 bit integer binding not working with Oracle versions less than 11.2 Proxy Server
ZBX-8140 Added net.udp.listen key to item popup Frontend
ZBX-8123 Fixed form fields show/hide switching in IE9 Frontend
ZBX-8083 Fixed proxy performance query item conditions to be same as in dashboard Frontend
ZBX-8021 Fixed password changing for users with internal authentication Frontend
ZBX-8133 Fixed possible deadlock while updating host_inventory table Server
ZBX-8104 Fixed inverted case sensitivity for regular expressions Frontend
ZBX-8117 Fixed possible crash of agent under Windows after asking the "system.sw.arch" item Agent
ZBX-8093 Fixed incorrect plural in global script property host and user group labels Frontend
ZBX-7997 Fixed applications not being displayed in template item mass update form Frontend
ZBX-7825 Fixed saving of the history data in sequential time order on proxy side Proxy
ZBX-8035 Fixed proxy queue for ICMP, JMX and SNMP items being calculated incorrectly by the server Proxy Server
ZBX-6542 Added additional information in the default server configuration file about HousekeepingFrequency parameter Documentation
ZBX-8077 Fixed log messages about sending/receiving of the configuration data Proxy Server
ZBX-8060 Fixed server crash when calculating queue Server
ZBX-7867 Fixed graph item drag and drop when selecting multiple items Frontend
ZBX-8046 Fixed application toggling in Latest data page if same item belongs to several applications Frontend
ZBX-7856 Added workaround for Windows _wstat64() not working with symlinks Agent
ZBX-7534 Fixed buffers being too small for long function parameters containing UTF-8 characters Server
ZBX-7046 Fixed get_ip_by_socket returning an empty string for IPv4 addresses when Zabbix is compiled with IPv6 support Agent Proxy Server
ZBX-7630 Fixed monitoring event page navigation Frontend
ZBX-7990 Fixed marking of unavailable agents; it could cause excess utilisation of "poller" processes Proxy Server
ZBX-7837 Fixed y axis configuration in default proxy template graph Instalace
ZBX-7957 Improved graph Y axis min/max value validation for line and stacked graphs Frontend
ZBX-8030 Fixed {HOSTNAME} macro resolving Frontend
ZBX-7974 Fixed host group selecting using invalid node in user group rights page Frontend
ZBX-7943 Fixed undefined indexes in HTTP test dashboard widget when no history is found Frontend
ZBX-7809 Improved validation on decimal values Frontend
ZBX-7809 Fixed unused graph Y axis min/max fields unsetting from db API Frontend
ZBX-7976 Fixed template "unlink and clear" leaving items attached to parent template Frontend
ZBX-7545 Fixed item mass update form being rendered with a delay when updating template items Frontend
ZBX-7864 Fixed filter by host group in "Availability reports" page Frontend

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 2.2.4.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 2.2 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.