Poznámky k vydání verze Zabbix 2.2.10

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 2.2.10.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 2.2.10. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující sekce podrobně popisují vydání a poskytují důležité nebo jiné informace, které doplňují hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBX-1357 Updated Japanese translation; thanks to Zabbix translators API Frontend
ZBX-1357 Enabled Czech locale to be displayed by default API Frontend
ZBXNEXT-786 Made net.tcp.service[ntp] item work over UDP Agent Proxy Server
ZBX-1357 Updated Brazilian Portuguese, Czech, French, Japanese, Polish and Spanish translations; thanks to Zabbix translators API Frontend
ZBX-8839 Added timeout configuration option to Java gateway Java gateway

Oprava chyb

ZBX-9703 Fixed a memory leak in SSH checks when configured public and/or private key is not a regular file Server
ZBX-9381 Fixed empty host list in popup drowpdowns Frontend
ZBX-9605 Fixed an issue with start lines and end lines in vfs.file.regexp[] and vfs.file.regmatch[] Agent
ZBX-9332 Fixed correct display of green circle in maps and showing more unacknowledged problems than total number of problems Frontend
ZBX-8895 Improved trigger count calculation and removed unnecessary query, thanks to Alexey Pustovalov Frontend
ZBX-9381 Removed 'groupid' parameter from global search URLs sometimes causing inaccessible forms due to insufficient permissions Frontend
ZBX-9623 Fixed possible SQL error when network discovery rule and LLD rule are processed at the same time Server
ZBX-8949 Fixed possible deadlocks when deleting items on systems with MySQL backend Server
ZBX-8969 Fixed "system.uname" and "system.sw.arch" returning bad values on HP-UX Agent
ZBX-9592 Fixed possible crash due to uninitialized counterpath variable Agent
ZBX-9290 Fixed log file reloading if its size is updated later than modification time Agent
ZBX-9456 Fixed system.cpu.util item to work correctly on OpenBSD 5.7 Agent
ZBX-4529 Fixed security vulnerability in alerter script execution by using strong quoting for script arguments; thanks to Pavel for the report Server
ZBX-8299 Fixed SQL errors in case a network discovery rule or check is deleted during processing Proxy Server
ZBX-9467 Fixed agent compilation error related to "ifnet" and "ifnet_head" structs on OpenBSD 5.5 and above Agent
ZBX-9457 Fixed server crash in case ValueCacheSize=0; thanks to MATSUDA Daiki for patch Proxy Server
ZBX-5717 Fixed incorrect calculation of icmppingloss[] due to floating-point errors Proxy Server
ZBX-9436 Fixed zabbix_server to not exit in case of database connection loss in the middle of transaction Server
ZBX-9355 Added host name and names of conflicting templates to the error message when templates fail to link due to a duplicate item, fixed linking of templates containing web scenarious Server
ZBX-9352 Fixed execution of remote commands on the server in case trigger expression contains multiple hosts Server
ZBX-3507 Fixed SMS sending with Huawei GSM modems Server
ZBX-9251 Added missing socket closing to avoid large number of opened sockets Agent Proxy Server
ZBX-7446 Fixed vmware.hv.status item always returning 0 (gray) status Proxy Server
ZBX-9410 Fixed agent logging to eventlog (syslog option) on Windows Agent
ZBX-9365 Fixed array_combine() function giving a warning message for PHP versions < 5.4.0 API Frontend
ZBX-9402 Fixed sorting of elements in pages and fixed several requests returning more results than record count set in configuration Frontend
ZBX-9367 Fixed "Status of Zabbix" and "System status" widget default refresh intervals Frontend
ZBX-9102 Fixed "System status" dashboard widget performing poorly Frontend
ZBX-5656 Fixed maintenance.create and maintenance.update methods "timeperiods" parameter to be an array of arrays API
ZBX-9331 Changed value type of system.stat[kthr,*] items in "Template OS AIX" to float and added them to "Performance" application Instalace Šablony
ZBX-9368 Fixed possible SQL errors when linking of several templates Server

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 2.2.10.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 2.2 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.