Poznámky k vydání verze Zabbix 6.0.7rc1

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 6.0.7rc1.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 6.0.7rc1. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující sekce podrobně popisují vydání a poskytují důležité nebo jiné informace, které doplňují hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-7814 Updated max supported MariaDB version to 10.8 Proxy Server
ZBXNEXT-7633 Added HPE Synergy template Šablony
ZBXNEXT-7802 Added namespaces in templates HashiCorp Consul by HTTP Šablony
ZBXNEXT-6300 Added checksum failure triggers to PostgreSQL by Zabbix agent 2 template Šablony

Oprava chyb

ZBX-7706 Improved performance of graph.get and graphprototype.get methods API Frontend
ZBX-20429 Fixed error when deleting services Frontend
ZBX-21290 Fixed displaying extra reporting periods in SLA reports when filtered by date Frontend
ZBX-21269 Fixed missing custom time period icon in graph widgets when editing dashboards Frontend
ZBX-21110 Fixed time string parsing in graphs with items without data Frontend
ZBX-19731 Fixed Problems page and Problems widget table layout issues when long names are used Frontend
ZBX-20523 Fixed symlink names expansion in vfs.dir.get and vfs.file.get Agent
ZBX-20448 Improved error message when failed to accept incoming connection Agent
ZBX-20860 Fixed Zabbix agent 2 build on mipsle and mipsle64 Linux Agent
ZBX-21218 Fixed deadlocks between server and frontend when discovering items with LLD Server
ZBX-20936 Improved performance of configuration syncer when reading trigger dependencies Server
ZBX-21021 Fixed services actions not executing scripts Server
ZBX-20586 Free TLS C resources when closing TLS connection on agent 2 Agent
ZBX-21301 Fixed ambiguity and inability to set character set for MariaDB connection by setting utf8mb3 character instead of utf8 Proxy Server
ZBX-17450 Added check for minimal amount of data with forecast/timeleft functions and polynomial fit Server
ZBX-19001 Fixed wmi.getall[] and wmi.get[] to report invalid queries Agent
ZBX-20908 Fixed interface type labels in host edit form Frontend
ZBX-21157 Fixed warning message overlaying error message when cloning a host Frontend
ZBX-20667 Fixed timeout issue for agent 2 checks in test run mode Agent
ZBX-20467 Fixed z-select options with long labels Frontend
ZBX-21159 Improved logging in the case of permission errors during HA startup Server
ZBX-20962 Improved error message when trying to use foreach function with single item query Server
ZBX-20880 Changed HA cluster node discovery to return empty array in standalone mode Server
ZBX-20203 Fixed agent 2 log* item large file support on Windows Agent
ZBX-21125 Fixed incorrect filter results with empty multiselect fields in Monitoring Problems Frontend
ZBX-18957 Fixed not displaying years on X axis of classic graphs Frontend
ZBX-20978 Fixed trigger popover layout error in high-contrast themes Frontend
ZBX-20682 Fixed unexpected tab being opened in item configuration after saving the host in popup Frontend
ZBX-20196 Fixed 'undefined' error in case of broken widget configuration Frontend
ZBX-20854 Fixed missing headers in Columns field in Top hosts widget configuration form Frontend
ZBX-21172 Fixed host group names and added IPv6 support in Templates Kubernetes by HTTP Šablony
ZBX-20965 Fixed positioning of change indicator in Item value widget Frontend
ZBX-21259 Fixed API token expiration date field being always visible in User Settings->API tokens Frontend
ZBX-20629 Fixed auto refreshing for graphs on Monitoring -> Hosts page Frontend
ZBX-19955 Fixed script item in Cloudflare template Šablony
ZBX-18534 Fixed name autocomplete when select element has been selected in map navigation tree Frontend
ZBX-20584 Fixed possibility to open graph in a full screen from graph widget Frontend
ZBX-20888 Improved out of memory error message readability Proxy Server
ZBX-21020 Improved "ServerActive" configuration option description Documentation
ZBX-20855 Fixed preprocessing not to discard event log specific data Proxy Server
ZBX-20496 Fixed delete missing import option for templated dashboards Frontend
ZBX-20591 Fixed draggable block position in preprocessing Frontend
ZBX-21086 Fixed regexp matching not to check for UTF-8 validity Agent Proxy Server
ZBX-20781 Fixed overlapping of subfilter options Frontend
ZBX-20473 Fixed evaluation period macro in disk space triggers for NetApp FAS3220 template Šablony
ZBX-19205 Fixed item preprocessing in PostgreSQL by Zabbix agent 2 template Šablony
ZBX-20743 Fixed error handling in compression with Apache licensed TimescaleDB 2.x API Frontend Server
ZBX-21350 Fixed cross-site scripting vulnerability in backurl parameter Frontend

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 6.0.7.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 6.0 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.