Poznámky k vydání verze Zabbix 4.0.1rc2

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 4.0.1rc2.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 4.0.1rc2. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující sekce podrobně popisují vydání a poskytují důležité nebo jiné informace, které doplňují hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-4725 Added filter fields to select templates and hosts by directly linked templates; made proxy filter field visible in configuration hosts field Frontend
ZBXNEXT-4796 Added 'fullscreen' and 'kiosk' URL arguments to allow to set layout mode via link Frontend
ZBXNEXT-4782 Improve out of memory error message by adding statistics and backtrace; improve something impossible has just happened error message by adding backtrace Proxy Server
ZBXNEXT-4271 Improved escalator performance by using nextcheck index instead of reading whole table Server

Oprava chyb

ZBX-14904 Fixed possible PHP errors in "Problem hosts" widget Frontend
ZBX-15057 Fixed possible crash when syncing host groups Proxy Server
ZBX-14807 Fixed selection box for graphs on monitoring screens Frontend
ZBX-14779 Extended support of system.stat[ent], system.stat[cpu,pc], system.stat[cpu,ec] on IBM AIX to LPAR type 'dedicated' Agent
ZBX-14851 Fixed the host visible name in the event details/messages from server when using long utf8 text Server
ZBX-14887 Fixed max count of records in the single json that proxy can send to the server Proxy
ZBX-14972 Fixed the case where data from non-monitored VMware services are not removed from vmware cache Proxy Server
ZBX-14856 Added support for OpenSSL 1.1.1 Agent Proxy Server
ZBX-14971 Added note on runtime control with PID numbers larger than 65535 to server, proxy and agentd help messages and man pages Documentation Agent Proxy Server
ZBX-14734 Fixed the verification of the assignment of two web checks with the same name from different templates to one host API
ZBX-14749 Fixed cloning inherited host prototype on host Frontend
ZBX-14663 Fixed calculation of Y zero position in graph Frontend
ZBX-14865 Fixed "Field "parent_itemid" cannot be set to NULL" error message while importing multiple templates API
ZBX-14925 Added support of user language specific url link in support icon, supported languages: english as default, japanese, russian Frontend
ZBX-14854 Improved preprocessor worker performance Server
ZBX-14798 Fixed incorrect zero rounding in date and time fields Frontend
ZBX-14954 Fixed sql error in escalator when working with Oracle, PostgreSQL (less than v9.4) databases Server
ZBX-14952 Fixed incorrect translation string in en_US locale Frontend
ZBX-14757 Fixed fields becoming writable upon form refresh in host prototype form Frontend
ZBX-14915 Fixed 'follow redirects' checkbox in web scenario step's dialog Frontend
ZBX-14811 Fixed color of the host name in the title of the Screens Frontend
ZBX-14776 Fixed sorting when changing status of media type Frontend
ZBX-14711 Fixed triggers in trigger overview being filtered by trigger severity and trigger status change time instead of problem severity and problem creation time Frontend
ZBX-14689 Fixed updating of the Graph list of host when selecting a group of hosts Frontend
ZBX-12217 Removed links to templates with no permissions for templated triggers, trigger prototypes, graphs, graph prototypes, host prototypes and web scenarios Frontend
ZBX-14861 Fixed trigger evaluation result not visible in test dialogue when expression is too long Frontend
ZBX-14723 Fixed zoom button for time selector in IE browser Frontend
ZBX-14888 Fixed table markup on overview and system info pages Frontend
ZBX-14652 Fixed plain text Latest data when selecting more than 1 item Frontend
ZBX-14618 Fixed host prototype status checkbox resets after adding template Frontend
ZBX-14632 Fixed minor typos in comments and tests Frontend
ZBX-14834 Fixed icon misplacement in problem view Frontend
ZBX-14803 Fixed incorrect profile update causing page filter to sometimes show duplicate values Frontend
ZBX-10784 Fixed validation of double/Numeric(float) values Server
ZBX-14727 Fixed selection of data for trigger overview and graphs if first drop down entry is "none" Frontend
ZBX-14615 Fixed Java gateway not to mark host unreachable in case of invalid username and password Java gateway
ZBX-14585 Fixed JMX endpoint not being included in error message in case of connection errors Java gateway
ZBX-14650 Fixed web.page.regexp item parameters description Frontend
ZBX-14764 Fixed crash that could occur when OpenIPMI pollers are configured Proxy Server
ZBX-14882 Fixed crash in vmware collector when receiving invalid xml Proxy Server
ZBX-14908 Fixed crash when processing internal trigger events and deleting triggers at the same time Server

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 4.0.1.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 4.0 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.