Poznámky k vydání verze Zabbix 2.2.2rc2

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 2.2.2rc2.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 2.2.2rc2. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující sekce podrobně popisují vydání a poskytují důležité nebo jiné informace, které doplňují hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBX-7649 Synchronize ICMP checks based on item interface. This should reduce the number of fping invocations in most cases Proxy Server
ZBXNEXT-2069 Added HOST.PORT macro support to internal/trigger based notifications and also to trigger names/descriptions Frontend Server
ZBX-1357 Updated American English, Czech, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Russian, Slovak, Turkish and Ukrainian translations; thanks to Zabbix translators API Frontend

Oprava chyb

ZBX-6296 Fixed macros in item names not being resolved in simple graph titles Frontend
ZBX-7743 Fixed not being able to save the user or profile form if PHP gettext is unavailable Frontend
ZBX-7693 Fixed user media validation API
ZBX-7693 Fixed admin user being able to update media for other users API
ZBX-7711 Fixed memory leak in vmware collector Server
ZBX-7600 Updated .htaccess files to be compatible with Apache 2.4 Frontend
ZBX-7684 Improved displaying of script execution page Frontend
ZBX-7668 Fixed sending empty values when reading from a file with zabbix_sender Agent
ZBX-7571 Fixed incorrect processing of \177 (U+007F) control character in json Server
ZBX-7726 Fixed max frontend available date displaying Frontend
ZBX-7690 Fixed cache for dynamic SNMP indexes not being used Proxy Server
ZBX-7610 Fixed not being able to configure an empty database host in the setup Frontend
ZBX-7168 Fixed configure.ac template to properly link libcurl to all components independently Instalace
ZBX-7671 Fixed error when importing an existing trigger with dependencies from 1.8 API
ZBX-7703 Fixed being able to switch users without proper credentials when using HTTP authentication API
ZBX-7648 Fixed name resolution when using net.dns items Agent
ZBX-6315 Fixed deleting of lost triggers by the low-level discovery rule Server
ZBX-7109 Improved performance of processing discovered triggers by the low-level discovery rule Server
ZBX-7608 Fixed crashes when global scripts timed out Server
ZBX-7561 Fixed SQL errors while processing host prototypes under MySQL Server
ZBX-7688 Fixed discovery item import Frontend
ZBX-4218 Rewrote the item key parser's source code for independence on the mbstring.func_overload option API Frontend
ZBX-7697 Fixed items system.swap.in[] and system.swap.out[] going into an infinite loop on Solaris Agent
ZBX-7647 Fixed trigger.get trying to sort by "lastchange" DESC even if a different sort field or sort order is given API
ZBX-7686 Fixed UTF-8 strings not being fetched fully from Oracle Proxy Server
ZBX-6721 Fixed LDAP bind password being included in page source Frontend
ZBX-7609 Fixed sound playing after frontend messages closing Frontend
ZBX-7653 Correctly expand ITEM.LOG.* macros when retrieving eventlog specific attributes for log,logrt items Server
ZBX-7661 Fixed configuration parser to allow 2G cache values (it was restricted to 2G-1 before) Proxy Server
ZBX-7639 Fixed error when trying to replace host groups and add a new host group at the same time in the host mass update form Frontend
ZBX-7458 Added source IP validation on daemon startup Agent Proxy Server
ZBX-7660 Fixed host.get returning the "templates" property even if the "templateids" parameter is not used API
ZBX-6790 Changed net.tcp.listen and net.udp.listen keys to read the whole /proc/net/(tcp|udp)(6) file in a single operation to avoid losing data if the file is changed between reading operations Agent
ZBX-7587 Set the correct server status (down) after ORA-01012, ORA-02396 errors Proxy Server
ZBX-7515 Added missing delayed loading option of wevtapi.dll for x64 systems Instalace
ZBX-7481 Added checking for OpenBSD version to avoid compilation error on OpenBSD v5.4 and newer due to removed swapins/swapouts uvmexp fields Agent
ZBX-7576 Fixed network discovery processing broadcast responses as valid hosts Proxy Server
ZBX-7632 Allow to add favourite graph from disable host Frontend
ZBX-7634 Removed sid from trigger URL in Monitoring->Triggers Frontend
ZBX-5526 Removed checking for PostgreSQL server version and disabled nonstandard use of escape strings in order to support versions newer than 8.1 Proxy Server
ZBX-7414 Added description to HostnameItem that UserParameters and aliases are not supported Agent
ZBX-7590 Fixed displaying functional macros in graph names when host visible name is not empty Frontend
ZBX-7591 Fixed deleting web scenario steps on template linked to host API
ZBX-7508 Fixed import map with LLD triggers Frontend
ZBX-7586 Fixed trigger log expression saving in IE10 Frontend
ZBX-7518 Fixed graph scrollbar overflow when clicking period "All" and with no page refresh option Frontend
ZBX-7578 Fixed graph item validation API
ZBX-7616 Fixed green background color for "New group" field in host edit form Frontend
ZBX-7567 Fixed processing of services[] key without a 3rd parameter Agent
ZBX-7573 Fixed item being checked at a wrong time when using flexible intervals Frontend Server
ZBX-6545 Fixed possible SQL errors when syncing a node configuration with PostgreSQL backend version 8.2 and later Server
ZBX-7452 Fixed processing of received events from slave node Server
ZBXNEXT-1256 Fixed parameter passing for example userparameter to obtain process CPU usage
ZBXNEXT-1256 Fixed parameter passing for example userparameter to obtain directory size
ZBX-7484 Fixed escalations not being stopped and generation of multiple successive OK or PROBLEM events Server
ZBX-7521 Fixed crash if value cache entered low memory mode when adding a new item to the cache Server
ZBX-7521 Fixed memory allocator realloc() function bug in low memory situations Agent Proxy Server
ZBX-4243 Fixed Zabbix syslog application names (RFC 5424 APP-NAME) Agent Proxy Server
ZBX-3855 Fixed bug that prevented the frontend from working with the Turkish locale Frontend
ZBX-7483 Fixed user group delete validation API
ZBX-6296 Optimized macro resolving in latest data Frontend
ZBX-6296 Rewrote user macros resolving Frontend
ZBX-6296 Rewrote macro resolving in function parameters Frontend
ZBX-6348 Fixed possibility to create host groups and update all other existing objects with name containing only zeros API Frontend
ZBX-7288 Improved error logging for server-proxy communication Proxy Server
ZBX-7407 Fixed being able to change event source for existing actions API Frontend
ZBX-7392 Fixed memory leaks in gnuregex.c Agent
ZBX-7397 Reduced value cache memory usage Server
ZBX-7516 Fixed typo in SQL query: changed "impi_disable_until" to "ipmi_disable_until" Server
ZBX-7509 Changed "value_flag" to proper name "value_flags" in triggers API API
ZBX-7489 Changed "filter_set" to no longer require SID parameter in URL Frontend
ZBX-7486 Fixed placeholder default value submitting for IE Frontend
ZBX-7438 Made frontend object status update messages more consistent Frontend
ZBX-7445 Fixed frontend redundant call of history API Frontend
ZBX-7227 Modernized autoconf invocation and renamed "configure.in" to "configure.ac"; thanks to Dmitry Smirnov Instalace
ZBX-7443 Fixed adding screen to favourites from dashboard Frontend
ZBX-7490 Fixed displaying of graphs that include item prototypes in configuration Frontend
ZBX-7454 Fixed changing host inventory mode from "Automatic" to "Manual" when updating host with no "inventory_mode" parameter set API
ZBX-7417 Expanded function last() with no parameters in map element labels and graph names Frontend
ZBX-7338 Fixed screen item validation API
ZBX-7427 Fixed element links not being rendered correctly between host groups and other elements Frontend

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 2.2.2.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 2.2 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.