Poznámky k vydání verze Zabbix 5.4.0rc2

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 5.4.0rc2.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 5.4.0rc2. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-6658 Added warning for unsupported DB version
ZBXNEXT-6411 Added uniqueness criteria in template elements and added option to compare templates before importing
ZBXNEXT-6452 Implemented new syntax for aggregated checks
ZBXNEXT-114,
ZBXNEXT-6572
Added support of ranges and regular expressions for value mappings
ZBXNEXT-6544 Added new set of mathematical, aggregate and string functions for trigger expressions
ZBXNEXT-6451 Implemented new syntax for trigger expressions
ZBXNEXT-6453 Implemented new syntax for calculated checks
ZBXNEXT-4910 Added severity in problem real-time export protocol
ZBXNEXT-6613 Added Express.ms media
ZBXNEXT-6592 Added ManageEngine ServiceDesk media
ZBXNEXT-6505 Added "WildFly Domain by JMX "and "WildFly Server by JMX" templates
ZBXNEXT-6478 Added dashboard based pdf report support
ZBXNEXT-6589 Added Job discovery, backup process items in Database discovery, macros, and value map in the template MSSQL by ODBC
ZBXNEXT-6571 Added templates with multi-page dashboards
ZBXNEXT-6497 Added read/write locking to value cache
ZBXNEXT-2976 Dropped support of applications; added support of tags for item related configuration entities
ZBXNEXT-6504 Added Templates "TiDB by HTTP", "TiDB TiKV by HTTP" and "TiDB PD by HTTP"
ZBXNEXT-6288,
ZBXNEXT-6289
Removed screens and slideshows
ZBXNEXT-6309 Added support for multi-page dashboards
ZBXNEXT-6508 Added template for APC UPS Symmetra RX
ZBXNEXT-6571 Added templates for APC UPSs Galaxy 3500, Smart-UPS, Smart-UPS SRT, Symmetra RM
ZBXNEXT-6528,
ZBXNEXT-6565
Improved performance of host.create and template.create methods; improved performance of templates linking process; optimized DB::insert() method to send bulk SQL inserts
ZBXNEXT-6368 Moved action operation scripts to global scripts, added manually started scripts on events
ZBXNEXT-6408 Added mongoDB plugin
ZBXNEXT-5869 Added templates "MongoDB node by Zabbix Agent 2" and "MongoDB cluster by Zabbix Agent 2"
ZBXNEXT-6507 Added Template Power APC UPS by SNMP
ZBXNEXT-6462 Added Cisco Catalyst 3750 templates
ZBXNEXT-6503 Added protection of Zabbix Server from overloading by proxy data
ZBXNEXT-6450 Added template NetApp AFF A700 by HTTP
ZBXNEXT-6522 Added Brevis.one media
ZBXNEXT-735 Allowed multiple jmx items on one host
ZBXNEXT-5924 Added Template Module SMART by Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6489 Added template for Huawei OceanStor 5300 V5
ZBXNEXT-6302 Added new metrics to VMWare template
ZBXNEXT-6433 Added template "Microsoft SharePoint by HTTP"
ZBXNEXT-6442 Added ExportType server parameter for better configurability of real-time export
ZBXNEXT-1215,
ZBXNEXT-6474
Changed field "alias" into "username"
ZBXNEXT-5868 Moved global mappings to host / template
ZBXNEXT-6385 Added template "Apache Ignite by JMX"
ZBXNEXT-6301 Extended set of collected VMware metrics for VM and HV
ZBXNEXT-6427,
ZBXNEXT-6458
Added support for strong encryption protocols for SNMPv3
ZBXNEXT-6339 Added smart plugin to support S.M.A.R.T monitoring in Zabbix Agent 2
ZBXNEXT-6437 Added native support for system.sw.packages plugin in Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6306 Added native linux support for key vm.memory.size in Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6443 Added sha256() function to JavaScript preprocessing
ZBXNEXT-5809 Added VictorOps media
ZBXNEXT-6394 Added template "Hikvision camera by HTTP"
ZBXNEXT-6395 Added template "Jenkins by HTTP"
ZBXNEXT-6386 Raised javascript heap limit from 10 megabytes to 64 megabytes; fixed memory leak when heap limit is reached
ZBXNEXT-5759 Added Oracle DB tnsnames.ora service name lookup support
ZBXNEXT-6360 Added support of JavaScript for global scripts
ZBXNEXT-6441 Added function to configure HTTP authentication for embedded scripts
ZBXNEXT-6376 Implemented support of negative filtering for tags
ZBXNEXT-6183 Added md5 checksum computation to preprocessing
ZBXNEXT-6399 Added support of host and item macros for Script item parameters
ZBXNEXT-6207,
ZBXNEXT-6318
Added support of API tokens
ZBXCTR-13 Added custom query support for PostgreSQL plugin and template, fixed unix-socket support
ZBXNEXT-5518 Added support of XML parsing in JavaScript
ZBXNEXT-5862 Added Rocket.Chat media
ZBXNEXT-6389 Added template for NetApp FAS3220
ZBXNEXT-6311 Moved host availability from hosts to host interfaces
ZBXNEXT-6295 Added 3rd level sub-menu
ZBXNEXT-6285 Modified Oracle initial scheme creating and image loading in to the BLOB fields
ZBXNEXT-6419 Added tablespace metrics to Oracle Templates
ZBXNEXT-6331 Updated plugins: ceph, docker, memcached, mysql, oracle, redis — unified functionality (parameters describing and parsing, URI parsing, using sessions, errors handling)
ZBXNEXT-6210 Added native support for proc.mem key in Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6252 Added support of LLD rule filter condition operators "exists" and "does not exist"
ZBXNEXT-6367 Added metrics to the official MySQL template
ZBXNEXT-6380 Added new key vmware.cl.perfcounter
ZBXNEXT-6330 Added Microsoft Exchange Server 2016 template
ZBXNEXT-6219 Added "HashiCorp Vault" template
ZBXNEXT-6231 Added Apache ActiveMQ template
ZBXNEXT-6257 Implemented Check for not supported value preprocessing step test
ZBX-2594 Separated host and template related objects: items, triggers, graphs, low-level discovery rules, web scenarios
ZBXNEXT-6324 Moved Configuration -> Discovery to MVC
ZBXNEXT-6319 Added systemd.unit.get item key to Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6345 Added substitution of SID to account name and domain name in eventlog message
ZBXNEXT-6307 Added ability to read properties from a file
ZBXNEXT-6329 Added Template "GitLab by HTTP"
ZBXNEXT-6294 Replaced mass update pages with popup windows
ZBXNEXT-6325 Moved "Event correlation" to MVC and removed tabs in edit view
ZBXNEXT-6234 Added "Disk read/write request avg waiting time" items in template Windows physical disks
ZBXNEXT-6323 Moved Administration -> Queue to MVC
ZBXNEXT-782 Moved calculated, aggregated and internal checks to new history poller process; moved availability updates to availability manager; removed database connections from pollers, unreachable pollers and Java pollers
ZBXNEXT-6276 Improved period handling of macro function fmttime
ZBXNEXT-6332 Added {ITEM.VALUETYPE} macro
ZBXNEXT-6353 Added Morningstar devices monitoring templates
ZBXNEXT-6269 Added hv ip to vmware.hv.discovery and vm metrics for FQDN template
ZBXNEXT-6272 Added template VMWare FQDN and updated template VMWare
ZBXNEXT-6316 Added iTop media
ZBXNEXT-6281 Added template "Hadoop by HTTP"
ZBXNEXT-6351 Added template "Aranet Cloud"
ZBXNEXT-6275 Added Template "Zookeeper by HTTP"
ZBXNEXT-6280 Added trend function cache
ZBXNEXT-2480 Removed autocomplete from fields having sensitive data
ZBXNEXT-6253 Added native system.users.num support to Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6129 Added UnitFileState to systemd.unit.discovery for Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6293 Replaced import page with popup window
ZBXNEXT-6290 Improved distinction between configuration and monitoring links in search results
ZBXNEXT-6282 Updated media types and templates to follow new JS methods naming
ZBXNEXT-6241 Made JS object and method names more JavaScript alike
ZBX-18134 Removed ability to read PSK fields of hosts and proxies
ZBXNEXT-6236 Added template "Apache Kafka by JMX"
ZBXNEXT-6201 Added "Template DB Apache Cassandra by JMX"

Oprava chyb

ZBX-19361 Fixed number/time parameter conversion in calculated checks and period parameter conversion in aggregate checks
ZBX-19368 Reduced functionids sorting when extracting functionids from expressions during trigger processing
ZBX-19370 Fixed displaying time in popups of graph widgets
ZBX-19366 Fixed duplicate key error for screen and slideshow in dbupgrade patch
ZBXNEXT-6411 Fixed incorrect argument type in item/discovery rule/web scenario import
ZBX-19038 Fixed lld manager not to process lld rules on same host in parallel to avoid duplicated item keys being discovered; fixed crash when duplicated item key on same host exists
ZBX-19324 Fixed possible deadlocks between configuration and history syncers on proxy
ZBX-19209 Fixed panic in proc plugin for Zabbix agent 2
ZBX-19241 Stopped proxy from overwriting local lastlogsize and mtime
ZBX-19321 Fixed missing event tags in case of multiple problems
ZBX-19063 Fixed logging for unsupported windows service command in Zabbix agent 2
ZBX-19099 Fixed Zabbix agent 2 windows services plugin second parameter
ZBX-19306 Fixed broken item configuration link in latest data results
ZBX-18883 Fixed logrt[] monitoring with copytruncate rotation
ZBX-19274 Fixed semaphore not being cleaned up on Solaris when terminating Zabbix sender
ZBX-19297 Fixed agent compilation under Windows
ZBX-19233 Fixed potential loss of original error when reading vmware events
ZBX-18701 Fixed syntax mistakes in Template DB MySQL, renamed LLD rule to Database discovery
ZBX-19159 Added postponing of recovery operation when problem operation still executes, fixed memory leak while saving tags returned by webhook
ZBX-19102 Fixed conversion of EVENT.NAME to EVENT.RECOVERY.NAME in recovery opmessage
ZBX-19253 Removed ICMP checks, moved items to another application, changed update interval, added "Discard with heartbeat" preprocessing in APC UPS templates
ZBX-19240 Fixed JavaScript errors upon copying map or map navigation tree widgets
ZBX-19088 Fixed overload memory with unused vmware events
ZBX-18673 Fixed JS in Slack media and updated documentation
ZBX-18372 Fixed additional word before parameters in fatal error message text
ZBX-19220 Fixed broken link to Hikvision camera manufacturer page
ZBX-19210 Fixed css file versioning for custom themes
ZBX-19199 Fixed console errors when updating problem widgets when other popups are active
ZBX-18912 Fixed escalation message is using template message instead of custom message in actions
ZBX-17454 Changed the unit of data item "pgsql.ping.time" in PostgreSQL template
ZBX-19195 Fixed endless loop in graph widget processing if widget size is too small
ZBX-18809 Changed formula for latency in Elasticsearch template
ZBX-19149 Updated logback-core, logback-classic and slf4j-api jars to the latest stable versions: 1.2.3, 1.2.3 and 1.7.30
ZBX-19150 Added csrf check
ZBX-12867 Reworked problem event popup of problems widget to load data only on mouse hover and click
ZBX-17000 Changed translation of 'last' for week of month in japanese
ZBX-19117 Fixed host deletion, template deletion and maintenance update was not shown in audit log report when it was made via API request
ZBX-18595 Fixed wrong filtering for nested groups in monitoring problems page
ZBX-19103 Fixed device sorting in Zabbix agent 2 smartctl plugin
ZBX-18998 Rewrote API main object validation
ZBX-19111 Improved performance of checking circular and double linkages of templates
ZBX-18918 Updated deprecated items in "RabbitMQ" template
ZBX-18894 Fixed session_key update for dynamic configid
ZBX-18634 Changed macro names according to the Guidelines, fixed context macros in Temperature Discovery triggers, added preprocessing into Fan Discovery and Temperature Discovery
ZBX-18620 Added {#REPLICA_NAME} macro in items of Non-local database discovery
ZBX-19046 Fixed agent build on solaris 10
ZBX-17772 Updated readme, described how to get Project ID
ZBXNEXT-6474 Fixed inconsistent datatypes in oracle DB upgrade patch query
ZBX-19023 Fixed inheritance of the permissions and tag filters for new host groups
ZBX-19071 Fixed server crash after "Check for not supported value" preprocessing step
ZBX-18906 Fixed main menu hidden mode, fixed menu items selection on the actions configuration pages
ZBX-18051 Fixed typos extra space after "("
ZBX-10370 Allowed Java Gateway to use ssl with remote registry
ZBX-17471, ZBX-18854 Added TSDB version validation, TSDB 2.0, fixed TSDB housekeeping with 0 history period
ZBX-18803 Fixed test item form ignoring empty status code input
ZBX-18929 Fixed tag filtering by multiple negated conditions
ZBX-19031 Fixed build failure on HP-UX and AIX
ZBX-19025 Fixed usage of LIMIT in SQL in user.update and user.delete API
ZBX-19029 Fixed Zabbix server and Zabbix proxy not remembering last log size when preprocessing is used
ZBX-17543 Fixed error in case if wmi.getall returned no items
ZBX-18917 Disabled global script webhook execution on proxy
ZBX-18377 Fixed expression in "Memory usage is too high" trigger of "Template DB Redis"
ZBX-18886 Implemented proper resource cleanup when sender terminates by signal
ZBX-18963 Fixed preprocessing for archivelog items in Oracle Templates
ZBX-18741 Fixed numeric value encountered
ZBX-18967 Moved template "Hikvision camera by HTTP" from "templates/cctv/" to "templates/cctv/hikvision"
ZBX-18825 Fixed last year period calculation in service availability report daily mode
ZBX-18638 Removed triggers of the "Temperature" items, added the "Temperature sensor condition" items with triggers, removed unnecessary macros
ZBX-18720 Fixed full clone of discovered host having duplicate interfaces
ZBX-18449 Reworked trigger API validation
ZBX-18887 Fixed user session expiration when notification checks are performed in background
ZBX-18209 Fixed RegEx delimiter not being escaped in macro resolver
ZBX-18817 Fixed missing API and import validation for "unsupported check" preprocessing step
ZBX-18237 Fixed problem description icon in Monitoring->Problems in compact view mode being displayed above problem name
ZBX-18945 Fixed Zabbix agent 2 build Raspbian 10
ZBX-18309 Fixed reading log files with NULL character in log line
ZBX-18872 Fixed system.sw.os[name] for cases without quotation mark in /etc/os-release
ZBX-18885 Fixed SNMP agent item not accepting values that are bigger than 2KB
ZBX-18874 Fixed incorrect links in templates and webhooks documentation

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 5.4.0.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 5.4 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.