Poznámky k vydání verze Zabbix 5.4.0rc2

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 5.4.0rc2.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 5.4.0rc2. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-6658 Added warning for unsupported DB version
ZBXNEXT-6411 Added uniqueness criteria in template elements and added option to compare templates before importing
ZBXNEXT-6452 Implemented new syntax for aggregated checks
ZBXNEXT-114,
ZBXNEXT-6572
Added support of ranges and regular expressions for value mappings
ZBXNEXT-6544 Added new set of mathematical, aggregate and string functions for trigger expressions
ZBXNEXT-6451 Implemented new syntax for trigger expressions
ZBXNEXT-6453 Implemented new syntax for calculated checks
ZBXNEXT-4910 Added severity in problem real-time export protocol
ZBXNEXT-6613 Added Express.ms media
ZBXNEXT-6592 Added ManageEngine ServiceDesk media
ZBXNEXT-6505 Added "WildFly Domain by JMX "and "WildFly Server by JMX" templates
ZBXNEXT-6478 Added dashboard based pdf report support
ZBXNEXT-6589 Added Job discovery, backup process items in Database discovery, macros, and value map in the template MSSQL by ODBC
ZBXNEXT-6571 Added templates with multi-page dashboards
ZBXNEXT-6497 Added read/write locking to value cache
ZBXNEXT-2976 Dropped support of applications; added support of tags for item related configuration entities
ZBXNEXT-6504 Added Templates "TiDB by HTTP", "TiDB TiKV by HTTP" and "TiDB PD by HTTP"
ZBXNEXT-6288,
ZBXNEXT-6289
Removed screens and slideshows
ZBXNEXT-6309 Added support for multi-page dashboards
ZBXNEXT-6508 Added template for APC UPS Symmetra RX
ZBXNEXT-6571 Added templates for APC UPSs Galaxy 3500, Smart-UPS, Smart-UPS SRT, Symmetra RM
ZBXNEXT-6528,
ZBXNEXT-6565
Improved performance of host.create and template.create methods; improved performance of templates linking process; optimized DB::insert() method to send bulk SQL inserts
ZBXNEXT-6368 Moved action operation scripts to global scripts, added manually started scripts on events
ZBXNEXT-6408 Added mongoDB plugin
ZBXNEXT-5869 Added templates "MongoDB node by Zabbix Agent 2" and "MongoDB cluster by Zabbix Agent 2"
ZBXNEXT-6507 Added Template Power APC UPS by SNMP
ZBXNEXT-6462 Added Cisco Catalyst 3750 templates
ZBXNEXT-6503 Added protection of Zabbix Server from overloading by proxy data
ZBXNEXT-6450 Added template NetApp AFF A700 by HTTP
ZBXNEXT-6522 Added Brevis.one media
ZBXNEXT-735 Allowed multiple jmx items on one host
ZBXNEXT-5924 Added Template Module SMART by Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6489 Added template for Huawei OceanStor 5300 V5
ZBXNEXT-6302 Added new metrics to VMWare template
ZBXNEXT-6433 Added template "Microsoft SharePoint by HTTP"
ZBXNEXT-6442 Added ExportType server parameter for better configurability of real-time export
ZBXNEXT-1215,
ZBXNEXT-6474
Changed field "alias" into "username"
ZBXNEXT-5868 Moved global mappings to host / template
ZBXNEXT-6385 Added template "Apache Ignite by JMX"
ZBXNEXT-6301 Extended set of collected VMware metrics for VM and HV
ZBXNEXT-6427,
ZBXNEXT-6458
Added support for strong encryption protocols for SNMPv3
ZBXNEXT-6339 Added smart plugin to support S.M.A.R.T monitoring in Zabbix Agent 2
ZBXNEXT-6437 Added native support for system.sw.packages plugin in Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6306 Added native linux support for key vm.memory.size in Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6443 Added sha256() function to JavaScript preprocessing
ZBXNEXT-5809 Added VictorOps media
ZBXNEXT-6394 Added template "Hikvision camera by HTTP"
ZBXNEXT-6395 Added template "Jenkins by HTTP"
ZBXNEXT-6386 Raised javascript heap limit from 10 megabytes to 64 megabytes; fixed memory leak when heap limit is reached
ZBXNEXT-5759 Added Oracle DB tnsnames.ora service name lookup support
ZBXNEXT-6360 Added support of JavaScript for global scripts
ZBXNEXT-6441 Added function to configure HTTP authentication for embedded scripts
ZBXNEXT-6376 Implemented support of negative filtering for tags
ZBXNEXT-6183 Added md5 checksum computation to preprocessing
ZBXNEXT-6399 Added support of host and item macros for Script item parameters
ZBXNEXT-6207,
ZBXNEXT-6318
Added support of API tokens
ZBXCTR-13 Added custom query support for PostgreSQL plugin and template, fixed unix-socket support
ZBXNEXT-5518 Added support of XML parsing in JavaScript
ZBXNEXT-5862 Added Rocket.Chat media
ZBXNEXT-6389 Added template for NetApp FAS3220
ZBXNEXT-6311 Moved host availability from hosts to host interfaces
ZBXNEXT-6295 Added 3rd level sub-menu
ZBXNEXT-6285 Modified Oracle initial scheme creating and image loading in to the BLOB fields
ZBXNEXT-6419 Added tablespace metrics to Oracle Templates
ZBXNEXT-6331 Updated plugins: ceph, docker, memcached, mysql, oracle, redis — unified functionality (parameters describing and parsing, URI parsing, using sessions, errors handling)
ZBXNEXT-6210 Added native support for proc.mem key in Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6252 Added support of LLD rule filter condition operators "exists" and "does not exist"
ZBXNEXT-6367 Added metrics to the official MySQL template
ZBXNEXT-6380 Added new key vmware.cl.perfcounter
ZBXNEXT-6330 Added Microsoft Exchange Server 2016 template
ZBXNEXT-6219 Added "HashiCorp Vault" template
ZBXNEXT-6231 Added Apache ActiveMQ template
ZBXNEXT-6257 Implemented Check for not supported value preprocessing step test
ZBX-2594 Separated host and template related objects: items, triggers, graphs, low-level discovery rules, web scenarios
ZBXNEXT-6324 Moved Configuration -> Discovery to MVC
ZBXNEXT-6319 Added systemd.unit.get item key to Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6345 Added substitution of SID to account name and domain name in eventlog message
ZBXNEXT-6307 Added ability to read properties from a file
ZBXNEXT-6329 Added Template "GitLab by HTTP"
ZBXNEXT-6294 Replaced mass update pages with popup windows
ZBXNEXT-6325 Moved "Event correlation" to MVC and removed tabs in edit view
ZBXNEXT-6234 Added "Disk read/write request avg waiting time" items in template Windows physical disks
ZBXNEXT-6323 Moved Administration -> Queue to MVC
ZBXNEXT-782 Moved calculated, aggregated and internal checks to new history poller process; moved availability updates to availability manager; removed database connections from pollers, unreachable pollers and Java pollers
ZBXNEXT-6276 Improved period handling of macro function fmttime
ZBXNEXT-6332 Added {ITEM.VALUETYPE} macro
ZBXNEXT-6353 Added Morningstar devices monitoring templates
ZBXNEXT-6269 Added hv ip to vmware.hv.discovery and vm metrics for FQDN template
ZBXNEXT-6272 Added template VMWare FQDN and updated template VMWare
ZBXNEXT-6316 Added iTop media
ZBXNEXT-6281 Added template "Hadoop by HTTP"
ZBXNEXT-6351 Added template "Aranet Cloud"
ZBXNEXT-6275 Added Template "Zookeeper by HTTP"
ZBXNEXT-6280 Added trend function cache
ZBXNEXT-2480 Removed autocomplete from fields having sensitive data
ZBXNEXT-6253 Added native system.users.num support to Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6129 Added UnitFileState to systemd.unit.discovery for Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6293 Replaced import page with popup window
ZBXNEXT-6290 Improved distinction between configuration and monitoring links in search results
ZBXNEXT-6282 Updated media types and templates to follow new JS methods naming
ZBXNEXT-6241 Made JS object and method names more JavaScript alike
ZBX-18134 Removed ability to read PSK fields of hosts and proxies
ZBXNEXT-6236 Added template "Apache Kafka by JMX"
ZBXNEXT-6201 Added "Template DB Apache Cassandra by JMX"

Oprava chyb

ZBX-19361 Fixed number/time parameter conversion in calculated checks and period parameter conversion in aggregate checks
ZBX-19368 Reduced functionids sorting when extracting functionids from expressions during trigger processing
ZBX-19370 Fixed displaying time in popups of graph widgets
ZBX-19366 Fixed duplicate key error for screen and slideshow in dbupgrade patch
ZBXNEXT-6411 Fixed incorrect argument type in item/discovery rule/web scenario import
ZBX-19038 Fixed lld manager not to process lld rules on same host in parallel to avoid duplicated item keys being discovered; fixed crash when duplicated item key on same host exists
ZBX-19324 Fixed possible deadlocks between configuration and history syncers on proxy
ZBX-19209 Fixed panic in proc plugin for Zabbix agent 2
ZBX-19241 Stopped proxy from overwriting local lastlogsize and mtime
ZBX-19321 Fixed missing event tags in case of multiple problems
ZBX-19063 Fixed logging for unsupported windows service command in Zabbix agent 2
ZBX-19099 Fixed Zabbix agent 2 windows services plugin second parameter
ZBX-19306 Fixed broken item configuration link in latest data results
ZBX-18883 Fixed logrt[] monitoring with copytruncate rotation
ZBX-19274 Fixed semaphore not being cleaned up on Solaris when terminating Zabbix sender
ZBX-19297 Fixed agent compilation under Windows
ZBX-19233 Fixed potential loss of original error when reading vmware events
ZBX-18701 Fixed syntax mistakes in Template DB MySQL, renamed LLD rule to Database discovery
ZBX-19159 Added postponing of recovery operation when problem operation still executes, fixed memory leak while saving tags returned by webhook
ZBX-19102 Fixed conversion of EVENT.NAME to EVENT.RECOVERY.NAME in recovery opmessage
ZBX-19253 Removed ICMP checks, moved items to another application, changed update interval, added "Discard with heartbeat" preprocessing in APC UPS templates
ZBX-19240 Fixed JavaScript errors upon copying map or map navigation tree widgets
ZBX-19088 Fixed overload memory with unused vmware events
ZBX-18673 Fixed JS in Slack media and updated documentation
ZBX-18372 Fixed additional word before parameters in fatal error message text
ZBX-19220 Fixed broken link to Hikvision camera manufacturer page
ZBX-19210 Fixed css file versioning for custom themes
ZBX-19199 Fixed console errors when updating problem widgets when other popups are active
ZBX-18912 Fixed escalation message is using template message instead of custom message in actions
ZBX-17454 Changed the unit of data item "pgsql.ping.time" in PostgreSQL template
ZBX-19195 Fixed endless loop in graph widget processing if widget size is too small
ZBX-18809 Changed formula for latency in Elasticsearch template
ZBX-19149 Updated logback-core, logback-classic and slf4j-api jars to the latest stable versions: 1.2.3, 1.2.3 and 1.7.30
ZBX-19150 Added csrf check
ZBX-12867 Reworked problem event popup of problems widget to load data only on mouse hover and click
ZBX-17000 Changed translation of 'last' for week of month in japanese
ZBX-19117 Fixed host deletion, template deletion and maintenance update was not shown in audit log report when it was made via API request
ZBX-18595 Fixed wrong filtering for nested groups in monitoring problems page
ZBX-19103 Fixed device sorting in Zabbix agent 2 smartctl plugin
ZBX-18998 Rewrote API main object validation
ZBX-19111 Improved performance of checking circular and double linkages of templates
ZBX-18918 Updated deprecated items in "RabbitMQ" template
ZBX-18894 Fixed session_key update for dynamic configid
ZBX-18634 Changed macro names according to the Guidelines, fixed context macros in Temperature Discovery triggers, added preprocessing into Fan Discovery and Temperature Discovery
ZBX-18620 Added {#REPLICA_NAME} macro in items of Non-local database discovery
ZBX-19046 Fixed agent build on solaris 10
ZBX-17772 Updated readme, described how to get Project ID
ZBXNEXT-6474 Fixed inconsistent datatypes in oracle DB upgrade patch query
ZBX-19023 Fixed inheritance of the permissions and tag filters for new host groups
ZBX-19071 Fixed server crash after "Check for not supported value" preprocessing step
ZBX-18906 Fixed main menu hidden mode, fixed menu items selection on the actions configuration pages
ZBX-18051 Fixed typos extra space after "("
ZBX-10370 Allowed Java Gateway to use ssl with remote registry
ZBX-17471, ZBX-18854 Added TSDB version validation, TSDB 2.0, fixed TSDB housekeeping with 0 history period
ZBX-18803 Fixed test item form ignoring empty status code input
ZBX-18929 Fixed tag filtering by multiple negated conditions
ZBX-19031 Fixed build failure on HP-UX and AIX
ZBX-19025 Fixed usage of LIMIT in SQL in user.update and user.delete API
ZBX-19029 Fixed Zabbix server and Zabbix proxy not remembering last log size when preprocessing is used
ZBX-17543 Fixed error in case if wmi.getall returned no items
ZBX-18917 Disabled global script webhook execution on proxy
ZBX-18377 Fixed expression in "Memory usage is too high" trigger of "Template DB Redis"
ZBX-18886 Implemented proper resource cleanup when sender terminates by signal
ZBX-18963 Fixed preprocessing for archivelog items in Oracle Templates
ZBX-18741 Fixed numeric value encountered
ZBX-18967 Moved template "Hikvision camera by HTTP" from "templates/cctv/" to "templates/cctv/hikvision"
ZBX-18825 Fixed last year period calculation in service availability report daily mode
ZBX-18638 Removed triggers of the "Temperature" items, added the "Temperature sensor condition" items with triggers, removed unnecessary macros
ZBX-18720 Fixed full clone of discovered host having duplicate interfaces
ZBX-18449 Reworked trigger API validation
ZBX-18887 Fixed user session expiration when notification checks are performed in background
ZBX-18209 Fixed RegEx delimiter not being escaped in macro resolver
ZBX-18817 Fixed missing API and import validation for "unsupported check" preprocessing step
ZBX-18237 Fixed problem description icon in Monitoring->Problems in compact view mode being displayed above problem name
ZBX-18945 Fixed Zabbix agent 2 build Raspbian 10
ZBX-18309 Fixed reading log files with NULL character in log line
ZBX-18872 Fixed system.sw.os[name] for cases without quotation mark in /etc/os-release
ZBX-18885 Fixed SNMP agent item not accepting values that are bigger than 2KB
ZBX-18874 Fixed incorrect links in templates and webhooks documentation

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Překompilujte binární Zabbix soubory a aktualizujte front-endové soubory PHP. Při migraci ze Zabbix 1.8.x proveďte opravu databáze. Viz Zabbix manual , kde najdete podrobný postup upgradu.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 5.4 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.