Poznámky k vydání verze Zabbix 6.2.0beta3

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 6.2.0beta3.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 6.2.0beta3. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-2578 Added support for vmware.rp.cpu.usage and vmware.rp.memory
ZBXNEXT-2837 Allowed {INVENTORY.*} macros for script type item and manual scripts
ZBXNEXT-6893 Implemented audit log filtering by multiple actions
ZBXNEXT-7553 Added user macro cache
ZBXNEXT-7453 Added templates HashiCorp Consul by HTTP
ZBXNEXT-7494 Removed deprecated CurlHttpRequest
ZBXNEXT-7693 Replaced filename-length-max=99 option with tar-pax in configure.ac
ZBXNEXT-7029 Added support of vmware.dvswitch.discovery and vmware.dvswitch.fetchports.get
ZBXNEXT-5088 Added active check availability icon
ZBXNEXT-5341 Added new VMware item vmware.vm.attribute
ZBXNEXT-2302 Added new VMware keys *.hv.connectionstate *.hv.hw.serialnumber *.hv.net.if.discovery *.hv.network.linkspeed *.hv.hw.sensors.get *.vm.state *.vm.tools and other improvements
ZBXNEXT-5771 Added digital clock feature to the clock widget
ZBX-20946 Enabled German and Vietnamese languages in the frontend
ZBXNEXT-7461 Implemented expandable subfilters at the Latest data page; fixed clickable tags
ZBXNEXT-7604 Modified functionality to ignore NaN in Prometheus preprocessing aggregate functions
ZBXNEXT-2591 Added resource pool path to vmware.vm.discovery
ZBXNEXT-2043 Added support for collecting vmware snapshot information and new items vmware.vm.snapshot.get and vmware.vm.consolidationneeded
ZBXNEXT-2012 Added additional NIC counters for VMware monitoring
ZBXNEXT-7607 Added template Envoy Proxy by HTTP
ZBXNEXT-7476 Disabled PHP 8 strict type validation
ZBXNEXT-2289 Implemented multiple LDAP sources for user authentication
ZBXNEXT-7526 Added number of items for Latest data column in Monitoring -> Hosts page
ZBXNEXT-7491 Fixed PHP 8.1 runtime warnings with PostgreSQL backend
ZBXNEXT-7547 Added CockroachDB template
ZBXNEXT-4768 Improved usability of "Execute now"
ZBXNEXT-3692 Refactored inline scripts for HTML onClick events to avoid potential XSS threats
ZBXNEXT-1711 Implemented OS processes discovery with new item proc.get
ZBXNEXT-7615 Added hmac function for JavaScript
ZBXNEXT-7611 Fixed silenced errors not silenced in zbx_err_handler running PHP 8
ZBXNEXT-7610 Refactored in PHP 8 deprecated function strtime()
ZBXNEXT-7506 Fixed uuids in proxmox template
ZBXNEXT-7562 Added en_GB locale
ZBXNEXT-7523 Added possibility to add custom templates to hosts created from host prototypes
ZBXNEXT-7627 Set minimal supported PHP version to 7.4
ZBXNEXT-1580 Implemented centralized refreshing of proxy configuration
ZBXNEXT-388 Added checking of new items and LLD rules within 60 seconds after creation
ZBXNEXT-7120 Added support of OpenSSL 3.0
ZBXNEXT-7402,
ZBXNEXT-7413
Added support for CyberArk Vault
ZBXNEXT-7452 Added SNI support to TLS protocol for Zabbix agent 2
ZBXNEXT-7065 Added queries metrics to PostgreSQL by Zabbix agent 2 template
ZBXNEXT-7023 Updated regular expressions for services discovery in Windows templates
ZBXNEXT-7498 Moved internal item processing from history to regular pollers
ZBXNEXT-7420 Added documentation links to Zabbix frontend sections
ZBXNEXT-7397 Removed support for MD5 user passwords
ZBXNEXT-7488 Removed zabbix[history*] and zabbix[trends*] internal items
ZBXNEXT-7138 Added modal form for API tokens in User settings->API tokens and Administration->General->API tokens

Oprava chyb

ZBX-20859 Fixed incorrectly exported host groups in map elements
ZBX-20613 Returned the ability to edit the dependencies of inherited triggers; improved validation upon unlinking templates with triggers that have dependencies; improved performance of trigger dependency functionality; prevented the ability to fully replace trigger dependencies of inherited triggers if the new dependency was added to parent trigger; supplemented validation of trigger dependencies on templates to prevent linkage dead-ends; dropped support of trigger.addDependencies and trigger.deleteDependencies API methods
ZBX-20814 Fixed Map->Sharing user group shares table not showing saved user groups
ZBX-20898 Fixed duplicated UUID in the official template
ZBX-20911 Added process state check in PROC_NUM() for Oracle Solaris
ZBX-20752 Fixed saved properties of classic graphs being lost when reopening graph configuration
ZBX-21073 Added support of Int8Array(), Buffer() and also duktape plain buffers in md5, sha256 and hmac function parameters
ZBX-19381 Fixed resolving of macros in item key parameters when testing items in web interface
ZBX-21074 Fixed active check availability status update on Oracle
ZBX-20950 Updated regular expressions for services discovery in Windows templates and fixed new active agent check
ZBX-18520 Fixed showing of fields that do not belong to selected item type in item edit form
ZBX-20684 Fixed item value widget not showing trailing zeros
ZBX-20600 Fixed vmware hv.datastore.latency item when multiple datastores with duplicate name
ZBX-20861 Fixed incorrect naming of web scenario items after upgrade
ZBX-20823 Fixed inability to update hosts that were created by LLD on aarch64
ZBX-20945 Fixed broken trigger link in trigger mass update => dependencies
ZBX-20886 Fixed handle leak on Zabbix agent 2 in vfs.fs.get
ZBX-20356 Fixed perfomance counters not working when removed and added again on Zabbix agent 2
ZBX-21008 Fixed broken popup for SLA selection for User role
ZBX-20380 Fixed maintenance highlighting having priority over problem severity highlighting for map elements of map, host group and trigger types
ZBX-20982 Fixed API request by coordinates in the OpenWeatherMap template
ZBX-20918 Moved final history/trends cache sync in main process to be done before stopping HA
ZBX-20548 Fixed broken host link not opening in the Inventory
ZBXNEXT-7523 Removed unnecessary field validation for "link_type" in template.get "selectParentTemplates" option
ZBX-20773 Added documentation link for host create view in standalone mode
ZBX-20953 Fixed errors when changing status of a single host in list
ZBX-20947 Fixed hosts not being exported into file
ZBX-20951 Fixed dependent item discovery validation in LLD
ZBX-20783 Fixed Zabbix agent2 not to fail when global regular expression is received with empty delimiter
ZBX-20299 Fixed not detecting user macros by "Test item" dialog if they are used in the calculated item formula
ZBXNEXT-7616 Fixed JavaScript md5 and sha256 functions to support binary data (including terminating zero character)

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Překompilujte binární Zabbix soubory a aktualizujte front-endové soubory PHP. Viz Zabbix manual , kde najdete podrobný postup upgradu.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 6.2 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.