Poznámky k vydání verze Zabbix 6.2.0beta3

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 6.2.0beta3.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 6.2.0beta3. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-2578 Added support for vmware.rp.cpu.usage and vmware.rp.memory
ZBXNEXT-2837 Allowed {INVENTORY.*} macros for script type item and manual scripts
ZBXNEXT-6893 Implemented audit log filtering by multiple actions
ZBXNEXT-7553 Added user macro cache
ZBXNEXT-7453 Added templates HashiCorp Consul by HTTP
ZBXNEXT-7494 Removed deprecated CurlHttpRequest
ZBXNEXT-7693 Replaced filename-length-max=99 option with tar-pax in configure.ac
ZBXNEXT-7029 Added support of vmware.dvswitch.discovery and vmware.dvswitch.fetchports.get
ZBXNEXT-5088 Added active check availability icon
ZBXNEXT-5341 Added new VMware item vmware.vm.attribute
ZBXNEXT-2302 Added new VMware keys *.hv.connectionstate *.hv.hw.serialnumber *.hv.net.if.discovery *.hv.network.linkspeed *.hv.hw.sensors.get *.vm.state *.vm.tools and other improvements
ZBXNEXT-5771 Added digital clock feature to the clock widget
ZBX-20946 Enabled German and Vietnamese languages in the frontend
ZBXNEXT-7461 Implemented expandable subfilters at the Latest data page; fixed clickable tags
ZBXNEXT-7604 Modified functionality to ignore NaN in Prometheus preprocessing aggregate functions
ZBXNEXT-2591 Added resource pool path to vmware.vm.discovery
ZBXNEXT-2043 Added support for collecting vmware snapshot information and new items vmware.vm.snapshot.get and vmware.vm.consolidationneeded
ZBXNEXT-2012 Added additional NIC counters for VMware monitoring
ZBXNEXT-7607 Added template Envoy Proxy by HTTP
ZBXNEXT-7476 Disabled PHP 8 strict type validation
ZBXNEXT-2289 Implemented multiple LDAP sources for user authentication
ZBXNEXT-7526 Added number of items for Latest data column in Monitoring -> Hosts page
ZBXNEXT-7491 Fixed PHP 8.1 runtime warnings with PostgreSQL backend
ZBXNEXT-7547 Added CockroachDB template
ZBXNEXT-4768 Improved usability of "Execute now"
ZBXNEXT-3692 Refactored inline scripts for HTML onClick events to avoid potential XSS threats
ZBXNEXT-1711 Implemented OS processes discovery with new item proc.get
ZBXNEXT-7615 Added hmac function for JavaScript
ZBXNEXT-7611 Fixed silenced errors not silenced in zbx_err_handler running PHP 8
ZBXNEXT-7610 Refactored in PHP 8 deprecated function strtime()
ZBXNEXT-7506 Fixed uuids in proxmox template
ZBXNEXT-7562 Added en_GB locale
ZBXNEXT-7523 Added possibility to add custom templates to hosts created from host prototypes
ZBXNEXT-7627 Set minimal supported PHP version to 7.4
ZBXNEXT-1580 Implemented centralized refreshing of proxy configuration
ZBXNEXT-388 Added checking of new items and LLD rules within 60 seconds after creation
ZBXNEXT-7120 Added support of OpenSSL 3.0
ZBXNEXT-7402,
ZBXNEXT-7413
Added support for CyberArk Vault
ZBXNEXT-7452 Added SNI support to TLS protocol for Zabbix agent 2
ZBXNEXT-7065 Added queries metrics to PostgreSQL by Zabbix agent 2 template
ZBXNEXT-7023 Updated regular expressions for services discovery in Windows templates
ZBXNEXT-7498 Moved internal item processing from history to regular pollers
ZBXNEXT-7420 Added documentation links to Zabbix frontend sections
ZBXNEXT-7397 Removed support for MD5 user passwords
ZBXNEXT-7488 Removed zabbix[history*] and zabbix[trends*] internal items
ZBXNEXT-7138 Added modal form for API tokens in User settings->API tokens and Administration->General->API tokens

Oprava chyb

ZBX-20859 Fixed incorrectly exported host groups in map elements
ZBX-20613 Returned the ability to edit the dependencies of inherited triggers; improved validation upon unlinking templates with triggers that have dependencies; improved performance of trigger dependency functionality; prevented the ability to fully replace trigger dependencies of inherited triggers if the new dependency was added to parent trigger; supplemented validation of trigger dependencies on templates to prevent linkage dead-ends; dropped support of trigger.addDependencies and trigger.deleteDependencies API methods
ZBX-20814 Fixed Map->Sharing user group shares table not showing saved user groups
ZBX-20898 Fixed duplicated UUID in the official template
ZBX-20911 Added process state check in PROC_NUM() for Oracle Solaris
ZBX-20752 Fixed saved properties of classic graphs being lost when reopening graph configuration
ZBX-21073 Added support of Int8Array(), Buffer() and also duktape plain buffers in md5, sha256 and hmac function parameters
ZBX-19381 Fixed resolving of macros in item key parameters when testing items in web interface
ZBX-21074 Fixed active check availability status update on Oracle
ZBX-20950 Updated regular expressions for services discovery in Windows templates and fixed new active agent check
ZBX-18520 Fixed showing of fields that do not belong to selected item type in item edit form
ZBX-20684 Fixed item value widget not showing trailing zeros
ZBX-20600 Fixed vmware hv.datastore.latency item when multiple datastores with duplicate name
ZBX-20861 Fixed incorrect naming of web scenario items after upgrade
ZBX-20823 Fixed inability to update hosts that were created by LLD on aarch64
ZBX-20945 Fixed broken trigger link in trigger mass update => dependencies
ZBX-20886 Fixed handle leak on Zabbix agent 2 in vfs.fs.get
ZBX-20356 Fixed perfomance counters not working when removed and added again on Zabbix agent 2
ZBX-21008 Fixed broken popup for SLA selection for User role
ZBX-20380 Fixed maintenance highlighting having priority over problem severity highlighting for map elements of map, host group and trigger types
ZBX-20982 Fixed API request by coordinates in the OpenWeatherMap template
ZBX-20918 Moved final history/trends cache sync in main process to be done before stopping HA
ZBX-20548 Fixed broken host link not opening in the Inventory
ZBXNEXT-7523 Removed unnecessary field validation for "link_type" in template.get "selectParentTemplates" option
ZBX-20773 Added documentation link for host create view in standalone mode
ZBX-20953 Fixed errors when changing status of a single host in list
ZBX-20947 Fixed hosts not being exported into file
ZBX-20951 Fixed dependent item discovery validation in LLD
ZBX-20783 Fixed Zabbix agent2 not to fail when global regular expression is received with empty delimiter
ZBX-20299 Fixed not detecting user macros by "Test item" dialog if they are used in the calculated item formula
ZBXNEXT-7616 Fixed JavaScript md5 and sha256 functions to support binary data (including terminating zero character)

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 6.2.0.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 6.2 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.