Poznámky k vydání verze Zabbix 2.0.1

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 2.0.1.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 2.0.1. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující sekce podrobně popisují vydání a poskytují důležité nebo jiné informace, které doplňují hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBX-5150 Added support of Numeric (unsigned) type for aggregated items API Frontend Server
ZBXNEXT-1259 Added a script file existence and permissions check for the "Script" media type Server
ZBXNEXT-801 Maximum number of monitored disks increased to 1024, with dynamic increasing of shared memory size Agent
ZBXNEXT-1256 Added example Solaris partition LLD user parameter Instalace
ZBX-5074 Redesigned action configuration page API Frontend
ZBX-1357 Updated Brazilian Portuguese, French, Greek, Japanese, Ukrainian and Russian translations; thanks to Zabbix translators Frontend
ZBXNEXT-1019 Updated jQuery to 1.7.2 and jQuery UI to 1.8.20 Frontend
ZBXNEXT-829 Added Zabbix server availability check Frontend

Oprava chyb

ZBX-5094 Removed trailing backslash from returned value {#FSNAME} by Windows agent Agent
ZBX-2801 Removed incorrect message after removing of master node Frontend
ZBX-5188 Fixed incorrect graph themes being used for graphs from child nodes Frontend
ZBX-5155 Fixed importing of triggers with dependencies from 1.8 to 2.0 API
ZBX-5184 Fixed availability displaying for all types in host properties Frontend
ZBX-5136 Fixed XML import handling of short and long empty tag syntax Frontend
ZBX-5154 Fixed host group tab not adding selected hosts to the host group Frontend
ZBX-5176 Fixed trigger events not being deleted when changing it to a templated trigger API Frontend
ZBX-5042 Fixed server crash while synchronizing host_inventory table Server
ZBX-5042 Fixed possible SQL errors during node synchronization Server
ZBX-5133 Fixed error when adding the first map element Frontend
ZBX-5115 Fixed API object names being case sensitive API
ZBX-5058 Init.d scripts updated for Zabbix 2.0 Instalace
ZBX-5143 Fixed regular expression deletion action ignoring cancelation in confirmation dialog Frontend
ZBX-5148 Fixed linking of item prototypes by a discovery rule Server
ZBX-5061 Fixed Oracle SQL errors when executing data.sql Instalace
ZBX-5123 Fixed Oracle SQL error while linking a template by server Server
ZBX-5156 Fixed incorrect values in node edit form Frontend
ZBX-5140 Fixed usermacro.get returning macros from all nodes by default API
ZBX-5106 Fixed trigger dependencies not being mapped to new triggers when cloning a host Frontend
ZBX-5106 Fixed trigger dependencies on web triggers not being removed when cloning a host Frontend
ZBX-5128 Fixed pagefilter->groupid Frontend
ZBX-5073 Fixed parent template links in items, triggers, graphs and discovery rules Frontend
ZBX-5104 Fixed severity colors in trigger forms Frontend
ZBX-5104 Fixed trigger severity control working incorrectly on fast clicks Frontend
ZBX-5119 Fixed maintenance till day Frontend
ZBX-5105 Fixed server name not shown in page title Frontend
ZBX-4863 Fixed graph Y marker positions and values when setting a minimum value for the Y scale Frontend
ZBX-4861 Fixed excess queries upon no-change graph saving API Frontend
ZBX-5090 Fixed errors when fully cloning a host that contains trigger prototypes with web items in the expression API Frontend
ZBXNEXT-1256 Fixed example Linux partition LLD item Instalace
ZBX-4980 Fixed error in decoding of big base64 encoded values Proxy Server
ZBX-5081 Fixed simple slide show update changing slideids in a database Frontend
ZBX-5092 Fixed the get method "nodeids" parameter not working in some APIs API
ZBX-5000 Fixed "all" shown instead of "not selected" in Monitoring -> Discovery Frontend
ZBX-4793 Fixed processing of SNMP strings terminated with a NUL character Proxy Server
ZBX-4793 Added support for display-hint when getting SNMP octet string values Proxy Server
ZBX-5080 Fixed incorrect JavaScript parameter encoding in the map editor Frontend
ZBX-5245 Fixed subfilter going out of screen when there are too many items Frontend
ZBX-4974 Fixed showing of groups w/o templates when linking a template Frontend
ZBX-5096 Fixed error when creating a hostgroup with too long name Frontend
ZBX-4985 Improved hostgroup area icon layout Frontend
ZBX-5078 Fixed item prototype application linking when fully cloning a host Frontend
ZBX-5053 Fixed Y max/min value validation for calculated graph scales API Frontend
ZBX-5029 Fixed inherited item interface being updated incorrectly when changing it's type API Frontend
ZBX-4958 Fixed undefined indexes when switching auth method API Frontend
ZBX-5071 Fixed macros being deleted when leaving the "macro" and "value" fields empty Frontend
ZBX-5076 Fixed possible server or proxy crash when using Calculated, DB Monitor, SSH or Telnet items Proxy Server
ZBX-5032 Fixed media type selection in user properties API Frontend
ZBX-4864 Fixed graph Y axis label alignment Frontend
ZBXNEXT-1225 Fixed multiple design issues Frontend
ZBX-4932 Fixed weekly top 100 trigger report using incorrect time period Frontend
ZBX-3106 Fixed supported types for calculated items Frontend
ZBX-5030 Fixed IT services query in Oracle API
ZBX-5041 Changed {HOSTNAME} macro to {HOST.NAME} in the default templates Instalace
ZBX-4974 Fixed and improved several popups API Frontend
ZBX-5020 Fixed undefined functions prior requirement check in setup.php Frontend
ZBX-5016 Fixed graph borders in screens Frontend
ZBX-4962 Fixed varchar default saving in MySQL API
ZBX-4977 Fixed GUI messaging Frontend
ZBX-4994 Fixed SQL error when trying to remove host interface used in items API
ZBX-4918 Fixed value mapping when resolving {ITEM.LASTVALUE} and {ITEM.VALUE} macros Frontend
ZBX-5013 Fixed requirements check in frontend setup Frontend
ZBX-4923 Fixed IDs sorting before update and delete API
ZBX-5026 Fixed error messages when creating IT Service API
ZBX-3897 Fixed processing of proc.num[] item under FreeBSD; thanks to Jim Riggs Agent

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 2.0.1.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 2.0 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.