Poznámky k vydání verze Zabbix 4.2.1rc1

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 4.2.1rc1.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 4.2.1rc1. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující sekce podrobně popisují vydání a poskytují důležité nebo jiné informace, které doplňují hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-5144 Increased socket response size limit Frontend

Oprava chyb

ZBX-16019 Fixed HOST.CONN, HOST.IP, IPADDRESS and HOST.DNS macros expansion in global scripts Server
ZBX-16020 Fixed uncontrolled memory allocation in regex preprocessing steps Server
ZBX-15911 Fixed guest sign in visibility for disabled guest user group in login page Frontend
ZBX-15977 Fixed validation of host interface when multiple interfaces set as main interface API
ZBX-15955 Fixed security vulnerability - accepting connections from not allowed addresses Agent Proxy Server
ZBX-11393 Fixed when long snmp oid expands screen dimensions Frontend
ZBX-15464 Fixed error message for image uploads API Frontend
ZBX-10243 Fixed not encoded ampersand for in URL parameter Frontend
ZBX-15972 Fixed possible crash of the windows agent when used "net.dns" item key Agent
ZBX-15674 Fixed map status to be displayed OK if there are no problem in submaps Frontend
ZBX-15970 Fixed invalid update intervals being reported on Zabbix server when monitored through Zabbix proxy Proxy Server
ZBX-15643 Fixed invalid to valid numbers conversion by del_zeros Server
ZBX-15444 Fixed trimming allowed characters from numeric values Proxy Server
ZBX-15409 Improved Zabbix java gateway error logging usability by adding item key to error message Java gateway
ZBX-15844 Fixed inability to start Zabbix server if alert manager process is late after alerters; thanks to Mikhail Makurov for the patch Server
ZBX-11043 Implemented a better network discovery filter Frontend
ZBX-10937 Fixed top right global search field autocomplete not showing results when host name is being typed not first character and technical name when it differs from visible name Frontend
ZBX-10861 Changed user name and password fields from being mandatory to optional in web scenarios and HTTP agent type items API Frontend
ZBX-10889 Improved logging performance when high DebugLevel is used Agent Proxy Server
ZBX-15762 Fixed API returns "countOutput", "select*": "count" results and "suppressed" property as integer API
ZBX-15642 Fixed bigint limit in the user group updating forms Frontend
ZBX-2494 Fixed sorting of items, item prototypes, lld rules and screens to avoid deadlocks in database between server and frontend API Frontend
ZBX-15768 Fixed line length above widgets on global search page Frontend
ZBX-10404 Fixed password being passed in plain text in media type edit form Frontend
ZBX-15734 Fixed dashboard widgets incorrect placement while dragged Frontend
ZBX-15563 Fixed svg graph metric generation in situation when metric have big values Frontend
ZBX-15139 Fixed element removing from list in different tabs or browsers Frontend
ZBX-15779 Fixed loss of host name in tooltip on trigger overview page Frontend
ZBX-15898 Fixed compilation warning regarding too large integer constant Agent
ZBX-15507 Fixed item/trigger/graph copy form provides read-only host groups in target list; replaced form elements with multiselect Frontend
ZBX-15338 Fixed last problem name being displayed on map instead of most critical Frontend
ZBX-15929 Fixed escalation operation not being send multiple times Server
ZBX-15721 Fixed escaping of control characters in JSON encoder Agent Proxy Server
ZBX-15746 Fixed link to pie graph after selecting a time interval on classic graph Frontend
ZBX-15784 Fixed multiselect does not support case sensitive auto-complete Frontend
ZBX-10799 Changed placeholder for http proxy input fields Frontend
ZBX-13014 Fixed map on screen is not centered Frontend
ZBX-9229 Fixed sending first value of the log as separate message Agent
ZBX-15479 Fixed cookie presentation in HTTP header Server
ZBX-15516 Fixed trapper process title to not update time in case of interruption Server
ZBX-15588 Fixed function names that are written to the log file when using LOG_LEVEL_DEBUG Agent Proxy Server
ZBX-9150 Fixed update intervals of items in VMware templates Šablony
ZBX-15481 Fixed showing wrench icon for hosts that are in maintenance, but maintenance is inaccessible due to insufficient permissions Frontend
ZBX-15629 Fixed trigger wizard form re-submit Frontend
ZBX-15850 Fixed problems by severity filter ignoring host group filter Frontend
ZBX-15853 Fixed empty parent group not listed in the latest data filter Frontend
ZBX-15553 Moved preprocessing steps into separate tab in items and item prototype massupdate form Frontend
ZBX-11025 Added "unknown command error" to MySQL recoverable error list Proxy Server
ZBX-15870 Fixed redundant jsloader loading in login page Frontend
ZBX-15858 Fixed item filtering by application name; added 'select' button for dashboard widget and screen item application fields Frontend
ZBX-15851 Fixed LLD item displaying in Queue details view Frontend
ZBX-15639 Fixed labels overlapping on classic graph X axis Frontend
ZBX-15592 Fixed database monitoring 'dns' item key expressing it as mandatory Frontend
ZBX-15859 Fixed map.create could attach elements only for first map in request when multiple maps are created with one request API
ZBX-15769 Fixed new widget placeholder being shown outside maximum allowed dashboard height area Frontend
ZBX-15708 Fixed browser build in autofill for passwords field on media type form on authentication ldap form and on user edit form Frontend
ZBX-10392 Fixed application filter persistence when navigating from maps page to triggers views page or latest data page Frontend
ZBX-15754 Removed unnecessary request for non-existing map background and fixed undefined index when creating default image Frontend
ZBX-15715 Added missing keys "zabbix.stats[<ip>,<port>]", "zabbix.stats[<ip>,<port>,queue,<from>,<to>]" and "zabbix[stats,<ip>,<port>,queue,<from>,<to>]" in item key helper Frontend
ZBX-15672 Fixed positioning of the overlay dialogue window in map constructor Frontend
ZBX-15609 Added missing optional parameter "<regex_excl_dir>" for "vfs.dir.count" and "vfs.dir.size" item keys in item helper Frontend
ZBX-15404 Fixed action condition type and operator integrity API
ZBX-15913 Fixed possible crash when sending custom alerts Server
ZBX-15872 Fixed possible deadlock on host table when processing auto registration contents from Zabbix proxy Server
ZBX-11203 Added blocking of SIGINT and SIGTERM signals on each step of automatic upgrade to avoid interruption of statements that cannot be rolled back Instalace Proxy Server
ZBX-8451 Fixed global regular expression testing not matching actual behavior of Zabbix components due to missing multiline flag Frontend
ZBX-13347 Fixed possible crash in history syncer process when processing discovered item value Server
ZBX-15831 Fixed slow request of vmware configuration update Proxy Server
ZBX-15920 Fixed nodata() function triggering after maintenances with no data collection without waiting for the nodata period Server
ZBX-13478 Fixed item prototype update intervals to eliminate trigger status flapping Šablony
ZBX-10611 Fixed changing process user owner on startup in foreground when AllowRoot disabled Agent Proxy Server
ZBX-15826 Optimized unsupported macros parsing Proxy Server
ZBX-15742 Fixed network discovery is not reacting to the changes in agent configuration if uniqueness criteria is value Proxy Server
ZBX-15634 Fixed database monitor item does not use stored credentials; thanks to Jose Deniz for the patch Proxy Server

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 4.2.1.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 4.2 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.