Poznámky k vydání verze Zabbix 3.4.0alpha1

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 3.4.0alpha1.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 3.4.0alpha1. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-2102 Added support of multiple dashboards; implemented API for dashboards API Frontend Installation
ZBXNEXT-1223 Implemented jmx discovery item Frontend Java gateway
ZBXNEXT-2442 Implemented parallel alert processing, removed database watchdog process, moved its tasks to alerter process API Frontend Server
ZBXNEXT-3863 Added jsonpath based item pre-processing option API Frontend Server
ZBXNEXT-3864 Added xmlpath based item pre-processing option API Frontend Server
ZBXNEXT-3930 Improved log monitoring by adjusting formula to process 10 times more new lines than set in MaxLinesPerSecond Agent
ZBXNEXT-1274 Added support of configurable jmx endpoint url for jmx items API Frontend Java gateway Proxy Server
ZBXNEXT-3872 Implemented new internal item 'zabbix[host,discovery,interfaces]' Server
ZBXNEXT-3869 Implemented map lines API Frontend
ZBXNEXT-1675 Added support for user macros and time unit suffixes in various time-related settings: update intervals, timeouts, housekeeping settings, time periods, etc. API Frontend Installation Proxy Server
ZBXNEXT-3762 Added browser warning for IE 9 and IE10 Frontend
ZBXNEXT-3870 Implemented ability to drag multiple selected items in map editor Frontend
ZBXNEXT-3655 Reduced self monitoring cache locking in trappers and manager processes Proxy Server
ZBXNEXT-51 Implemented ability to copy and paste map elements Frontend
ZBXNEXT-3567 Implemented ability to hide SQL error messages for non-superadmin users Frontend
ZBXNEXT-3659 Reduced cache locking time during configuration synchronization Proxy Server
ZBXNEXT-3432 Added support of {HOST.ID}, {HOST.HOST}, {HOST.NAME} macros in tags, improved to read those from cache; added support of interface macros in tags Server
ZBXNEXT-2074 Implemented URL encoding and punycode support in web monitoring API Frontend Installation Proxy Server
ZBXNEXT-3687 Made shared memory and semaphores private to the zabbix processes. Dropped SQLite3 support for frontend and server API Frontend Agent Proxy Server
ZBXNEXT-2694 Implemented multiple triggers support for map elements API Frontend Installation
ZBXNEXT-2445 Increase the length of alert and trigger errors Installation Server
ZBXNEXT-2031 Implemented map shapes API Frontend Installation
ZBXNEXT-34 Implemented vector graphics for maps Frontend
ZBXNEXT-936 Implemented remote command execution via proxy API Frontend Proxy Server
ZBXNEXT-3654 Implemented a feature to apply host group permissions to all existing subgroups Frontend
ZBXNEXT-3660 Renamed "IT services" to "Services" Frontend
ZBXNEXT-3568 Decreased internal, discovery and auto registration default data storage period to 1 day Installation
ZBXNEXT-3679 Implemented a new design for Dashboard page Frontend Installation
ZBXNEXT-3386 Added IPMI manager and reworked IPMI pollers to avoid connecting to one host from multiple pollers Installation Proxy Server
ZBXNEXT-3572 Added option to control amount of queued items Frontend Server
ZBXNEXT-491 Added vfs.dir.size[dir,<regex_incl>,<regex_excl>,<mode>,<max_depth>] check Frontend Agent Installation
ZBXNEXT-1380 Added check for exit code of scripts Agent Server
ZBX-3783 Deprecated mappings.sortorder parameter by iconmap.create() and iconmap.update() methods API
ZBXNEXT-1443 Added item pre-processing options API Frontend Installation Proxy Server
ZBXNEXT-830 Implemented full clone of maps Frontend
ZBXNEXT-12 Added support of CIDR subnet mask notations for Server option on agent config Agent
ZBXNEXT-12 Added support of CIDR subnet mask notations for Allowed hosts of trapper items API Frontend Proxy Server
ZBXNEXT-3576 Increased user media periods and item flexible intervals to 1024 characters API Frontend Proxy Server
ZBX-3783 Added support of user_medias parameter by user.update() method API
ZBX-3783 Prohibited deleting users and user groups which are used in actions API
ZBX-3783 Deprecated user.addmedia(), user.updatemedia(), user.deletemedia(), user.updateprofile(), usergroup.massadd(), usergroup.massupdate() and usermedia.get() API methods API
ZBXNEXT-1804 Reduced the number of connections required for proxy-server data exchange by adding new 'proxy data' request and increasing the size of data sent Proxy Server
ZBXNEXT-3086 Improved performance of action condition evaluation by ensuring that equivalent conditions are only checked once, thus there will be less queries to database Server
ZBXNEXT-3570 Removed the deprecated "isReadable" and "isWritable" methods as well as the "proxy.interfaces" parameter API Frontend
ZBXNEXT-1667 Added support of LLD macros in function parameters of trigger prototype expression Frontend Server
ZBXNEXT-1667 Added support of LLD macros in function parameters when using function with ITEM.VALUE, ITEM.LASTVALUE in trigger prototype name, description and tags Server
ZBXNEXT-1667 Added support of LLD macros in function parameters of graph prototype name simple macros like {host:key[].func()} Server
ZBXNEXT-707 Implemented full clone functionality for all types of screens Frontend
ZBXNEXT-2970 Increased maximum supported SNMP trapper file size Frontend Proxy Server
ZBXNEXT-1141 Added support for AtomicBoolean, AtomicInteger, and AtomicLong to Java gateway Java gateway
ZBX-10777 Made checkboxes and radio buttons look the same across all browsers Frontend
ZBXNEXT-3344 Increased SNMP OID length limitation from 255 to 512 bytes; thanks to Patrick Hemmer for patch API Frontend Installation Proxy Server
ZBX-9425 Added permission check on the server side for global script execution API Server
ZBXNEXT-3725 Added templates for network devices (internal version 0.8beta) Installation Templates

Oprava chyb

ZBX-12296 Added type hinting for item preprocessor numeric conversions based on item value type Server
ZBX-12266 Fixed memory leak when executing IPMI commands Proxy Server
ZBX-11938 Fixed 'type of condition' dropdown appearing if only one filter condition is set Frontend
ZBX-11530 Fixed lost application name in exported host web scenario Frontend
ZBX-12201 Fixed crash when processing SNMP trap log item, fixed log item processing without pre-processing options Server
ZBX-12199 Removed condition check for recovery operations Server
ZBX-3924 Switched from POSIX extended to the PCRE regular expression library for enhanced regular expressions and consistency with frontend Agent Installation Proxy Server
ZBX-11867 Fixed memory leak in history cache and history cache statistics Proxy Server
ZBX-11671 Added register information and backtrace to log when metric thread crashes Agent
ZBX-11381 Fixed displaying list of recovery actions in "Problems" and "Event details" Frontend Server
ZBX-11805 Fixed aggregate checks log messages formats Server
ZBX-11470 Fixed unary minus and prefix extraction for trigger expression references; optimized simple macro and macro function calculation API Frontend Server
ZBX-7015 Forced setting UTF-8 character set for connections to Oracle database Frontend Proxy Server
ZBX-11371 Prevented executing client side script by changing value of $ZBX_SERVER_NAME from setup.php page Frontend
ZBX-5116 Prevented escaping forward slashes while encoding API response to JSON text API
ZBX-11036 Fixed server not to synchronize IPMI configuration for new hosts without IPMI Proxy Server

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 3.4.0.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 3.4 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.