Poznámky k vydání verze Zabbix 3.4.0alpha1

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 3.4.0alpha1.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 3.4.0alpha1. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-2102 Added support of multiple dashboards; implemented API for dashboards
ZBXNEXT-1223 Implemented jmx discovery item
ZBXNEXT-2442 Implemented parallel alert processing, removed database watchdog process, moved its tasks to alerter process
ZBXNEXT-3863 Added jsonpath based item pre-processing option
ZBXNEXT-3864 Added xmlpath based item pre-processing option
ZBXNEXT-3930 Improved log monitoring by adjusting formula to process 10 times more new lines than set in MaxLinesPerSecond
ZBXNEXT-1274 Added support of configurable jmx endpoint url for jmx items
ZBXNEXT-3872 Implemented new internal item 'zabbix[host,discovery,interfaces]'
ZBXNEXT-3869 Implemented map lines
ZBXNEXT-1675 Added support for user macros and time unit suffixes in various time-related settings: update intervals, timeouts, housekeeping settings, time periods, etc.
ZBXNEXT-3762 Added browser warning for IE 9 and IE10
ZBXNEXT-3870 Implemented ability to drag multiple selected items in map editor
ZBXNEXT-3655 Reduced self monitoring cache locking in trappers and manager processes
ZBXNEXT-51 Implemented ability to copy and paste map elements
ZBXNEXT-3567 Implemented ability to hide SQL error messages for non-superadmin users
ZBXNEXT-3659 Reduced cache locking time during configuration synchronization
ZBXNEXT-3432 Added support of {HOST.ID}, {HOST.HOST}, {HOST.NAME} macros in tags, improved to read those from cache; added support of interface macros in tags
ZBXNEXT-2074 Implemented URL encoding and punycode support in web monitoring
ZBXNEXT-3687 Made shared memory and semaphores private to the zabbix processes. Dropped SQLite3 support for frontend and server
ZBXNEXT-2694 Implemented multiple triggers support for map elements
ZBXNEXT-2445 Increase the length of alert and trigger errors
ZBXNEXT-2031 Implemented map shapes
ZBXNEXT-34 Implemented vector graphics for maps
ZBXNEXT-936 Implemented remote command execution via proxy
ZBXNEXT-3654 Implemented a feature to apply host group permissions to all existing subgroups
ZBXNEXT-3660 Renamed "IT services" to "Services"
ZBXNEXT-3568 Decreased internal, discovery and auto registration default data storage period to 1 day
ZBXNEXT-3679 Implemented a new design for Dashboard page
ZBXNEXT-3386 Added IPMI manager and reworked IPMI pollers to avoid connecting to one host from multiple pollers
ZBXNEXT-3572 Added option to control amount of queued items
ZBXNEXT-491 Added vfs.dir.size[dir,<regex_incl>,<regex_excl>,<mode>,<max_depth>] check
ZBXNEXT-1380 Added check for exit code of scripts
ZBX-3783 Deprecated mappings.sortorder parameter by iconmap.create() and iconmap.update() methods
ZBXNEXT-1443 Added item pre-processing options
ZBXNEXT-830 Implemented full clone of maps
ZBXNEXT-12 Added support of CIDR subnet mask notations for Server option on agent config
ZBXNEXT-12 Added support of CIDR subnet mask notations for Allowed hosts of trapper items
ZBXNEXT-3576 Increased user media periods and item flexible intervals to 1024 characters
ZBX-3783 Added support of user_medias parameter by user.update() method
ZBX-3783 Prohibited deleting users and user groups which are used in actions
ZBX-3783 Deprecated user.addmedia(), user.updatemedia(), user.deletemedia(), user.updateprofile(), usergroup.massadd(), usergroup.massupdate() and usermedia.get() API methods
ZBXNEXT-1804 Reduced the number of connections required for proxy-server data exchange by adding new 'proxy data' request and increasing the size of data sent
ZBXNEXT-3086 Improved performance of action condition evaluation by ensuring that equivalent conditions are only checked once, thus there will be less queries to database
ZBXNEXT-3570 Removed the deprecated "isReadable" and "isWritable" methods as well as the "proxy.interfaces" parameter
ZBXNEXT-1667 Added support of LLD macros in function parameters of trigger prototype expression
ZBXNEXT-1667 Added support of LLD macros in function parameters when using function with ITEM.VALUE, ITEM.LASTVALUE in trigger prototype name, description and tags
ZBXNEXT-1667 Added support of LLD macros in function parameters of graph prototype name simple macros like {host:key[].func()}
ZBXNEXT-707 Implemented full clone functionality for all types of screens
ZBXNEXT-2970 Increased maximum supported SNMP trapper file size
ZBXNEXT-1141 Added support for AtomicBoolean, AtomicInteger, and AtomicLong to Java gateway
ZBX-10777 Made checkboxes and radio buttons look the same across all browsers
ZBXNEXT-3344 Increased SNMP OID length limitation from 255 to 512 bytes; thanks to Patrick Hemmer for patch
ZBX-9425 Added permission check on the server side for global script execution
ZBXNEXT-3725 Added templates for network devices (internal version 0.8beta)

Oprava chyb

ZBX-12296 Added type hinting for item preprocessor numeric conversions based on item value type
ZBX-12266 Fixed memory leak when executing IPMI commands
ZBX-11938 Fixed 'type of condition' dropdown appearing if only one filter condition is set
ZBX-11530 Fixed lost application name in exported host web scenario
ZBX-12201 Fixed crash when processing SNMP trap log item, fixed log item processing without pre-processing options
ZBX-12199 Removed condition check for recovery operations
ZBX-3924 Switched from POSIX extended to the PCRE regular expression library for enhanced regular expressions and consistency with frontend
ZBX-11867 Fixed memory leak in history cache and history cache statistics
ZBX-11671 Added register information and backtrace to log when metric thread crashes
ZBX-11381 Fixed displaying list of recovery actions in "Problems" and "Event details"
ZBX-11805 Fixed aggregate checks log messages formats
ZBX-11470 Fixed unary minus and prefix extraction for trigger expression references; optimized simple macro and macro function calculation
ZBX-7015 Forced setting UTF-8 character set for connections to Oracle database
ZBX-11371 Prevented executing client side script by changing value of $ZBX_SERVER_NAME from setup.php page
ZBX-5116 Prevented escaping forward slashes while encoding API response to JSON text
ZBX-11036 Fixed server not to synchronize IPMI configuration for new hosts without IPMI

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Překompilujte binární Zabbix soubory a aktualizujte front-endové soubory PHP. Při migraci ze Zabbix 1.8.x proveďte opravu databáze. Viz Zabbix manual , kde najdete podrobný postup upgradu.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 3.4 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.