Poznámky k vydání verze Zabbix 6.0.0beta1

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 6.0.0beta1.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 6.0.0beta1. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující sekce podrobně popisují vydání a poskytují důležité nebo jiné informace, které doplňují hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-7112 Added new fields in PROMETHEUS_PATTERN preprocessing in templates Etcd, Vault, Linux Šablony
ZBXNEXT-7049 Added aggregation options to prometheus pattern preprocessing step, added bulk preprocessing for dependent items API Frontend Server
ZBXNEXT-7100 Added new LLD macro HV.NETNAME to vmware.hv.discovery Proxy Server
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6867
Implemented complete audit logging of templates; added strict validation for template.create, template.update, template.delete, template.massadd, template.massupdate, template.massremove API methods API
ZBXNEXT-6966 Added single item widget API Frontend
ZBXNEXT-7085 Extended 'formula' field in 'actions' table from 255 to 1024 characters Frontend Instalace
ZBXNEXT-7031 Upgraded Oracle by ODBC template for using config string in items Šablony
ZBXNEXT-2579,
ZBXNEXT-7020
Added baseline monitoring functions baslinewma,baselinedev Frontend Server
ZBXNEXT-6250 Added option to opt-out of "escalation canceled" messages API Frontend Server
ZBXNEXT-6593 Added support of persistent files for restoring log item state after agent restart Frontend Agent
ZBXNEXT-7070 Transferred host and template mass update template inputs to main tab Frontend
ZBXNEXT-7018 Transferred template and group input to main tabs Frontend
ZBXNEXT-6955 Added trendstl() anomaly detection function Frontend Server
ZBXNEXT-6936 Added possibility to reload user parameters without restarting Zabbix Agent Agent
ZBXNEXT-3706 Added support for utf8mb4 encoding with utf8mb4_bin collation on mysql and mariadb Frontend Proxy Server
ZBXNEXT-6921 Introduced support of primary keys for history tables Frontend Server
ZBXNEXT-712 Added new item vfs.dir.get[] for Agent and Agent2 Agent
ZBXNEXT-6945 Implemented geographical map widget API Frontend Instalace
ZBXNEXT-6651 Added new item agent.variant for Agent and Agent2 Agent
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6920
Implemented audit logging of action API object API Frontend
ZBXNEXT-6950 Implemented changecount() trigger function Frontend Server
ZBXNEXT-6677 Added cpu percent field to docker.container_stats key for docker plugin in Zabbix agent 2 and docker template Agent Šablony
ZBXNEXT-7014 Updated README for a newer version of PagerDuty Šablony
ZBXNEXT-7001 Added support High availability cluster in Zabbix server health/Remote Zabbix server health template Šablony
ZBXNEXT-6923,
ZBXNEXT-6928
Added High availability cluster support API Frontend Agent Proxy Server
ZBXNEXT-6896 Added automatic Item type suggestion Frontend
ZBXNEXT-7004 Implemented service cloning Frontend
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6951
Implemented audit logging of services API object API
ZBXNEXT-2475 Added handling of compressed content to web monitoring Proxy Server
ZBXNEXT-6782 Added new parameters for system.hostname Agent
ZBXNEXT-6757 Added ability to create/edit hosts via modal form Frontend Instalace
ZBXNEXT-6837 Added VMWare SD-WAN VeloCloud template Šablony
ZBXNEXT-6869 Removed positional macros in item name Frontend Server
ZBXNEXT-6677 Added cpu percent field to docker.container_stats key for docker plugin in Zabbix agent 2 Agent
ZBXNEXT-6608 Added support for vmware key named 'vmware.hv.sensors.get' Proxy Server
ZBXNEXT-6644 Added support for vmware key named 'vmware.hv.maintenance' Proxy Server
ZBXNEXT-6954 Added new macros for debugging trigger expressions Server
ZBXNEXT-6930 Removed Monitoring -> Overview Frontend Instalace
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6868
Implemented complete audit logging of host groups; added strict validation for hostgroup.massadd, hostgroup.massupdate, hostgroup.massremove API methods; changed sortfield used in audit log report to auditid API Frontend
ZBXNEXT-6970 Added templates for "MikroTik" Ethernet routers and Switches Šablony
ZBXNEXT-6879 Implemented new history functions "rate", "bucket_rate_foreach" and "bucket_percentile" and math function "histogram_quantile" Frontend Server
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6929
Implemented audit logging of correlation API object API Frontend
ZBXNEXT-6428 Moved plugins config options to separate files Agent
ZBXNEXT-2406 Implemented service problem root cause analysis API Frontend Server
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6885
Implemented audit logging of mediatype API object; refactored mediatype.create, mediatype.update and mediatype.delete API
ZBXNEXT-6888 Added template "InfluxDB by HTTP" Šablony
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6914
Implemented audit logging of image and iconmap API objects API Frontend
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6716
Implemented API method history.clear - history cleanup for items and web scenarios API Frontend
ZBXNEXT-6809 Changed behavior of the vmware event log, the 'skip' option of the new item resets the VMware event cache Proxy Server
ZBXNEXT-6822 Added Github media type Šablony
ZBX-20010 Fixed crash in zabbix-proxy-sqlite3 caused by uninitialized pointer in db_version_info struct Proxy Server
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6918
Implemented audit logging of script API object API
ZBXNEXT-6912 Implemented audit for server (processing LLD graphs) Server
ZBXNEXT-6911 Implemented audit for server (processing LLD triggers) Server
ZBXNEXT-6750 Added IgnoreURLCertErrors configuration option to web service
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6917
Implemented audit logging of global macro API object API Frontend
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6910
Implemented audit logging of dashboard and templatedashboard API object API Frontend
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6887
Implemented audit logging of report API object API
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6718
Restored audit logging of user login and logout actions; implemented logging of failed login attempts by non-existing users; added new API method user.unblock API Frontend Instalace
ZBXNEXT-6871 Implemented audit for server (processing Web scenarios) Server
ZBXNEXT-6898 Added restriction that prevents server and proxy from working with old unsupported databases Frontend Proxy Server
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6889
Implemented audit logging of proxy API object API
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6909
Implemented audit logging of authentication, autoregistration, housekeeping and settings API objects API
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6901
Implemented audit logging of module API object API
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6717
Added RegExp API object API Frontend
ZBXNEXT-6840 Improved protocol to support Zabbix proxy configuration of size up to 16 GB; improved performance and memory usage by freeing uncompressed data as fast as possible and compressing before connection Agent Proxy Server
ZBXNEXT-6784 Removed item being unsupported when swap is not configured Agent
ZBXNEXT-6856 Implemented audit for server (linking templates - graphs, graph prototypes) Server
ZBXNEXT-6855 Implemented audit for server (linking templates - triggers, trigger prototypes) Server
ZBXNEXT-6852 Updated localization for Zabbix Support URL; replaced Zabbix Share link with link to Zabbix Integrations Frontend
ZBXNEXT-6787 Added support of user permissions for service tree API Frontend Instalace Server
ZBXNEXT-6824 Replaced simple macros with expression macros API Frontend Server
ZBXNEXT-6870 Implemented support of additional HTTP methods for webhooks Server
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6866
Implemented audit logging of usergroup API object API
ZBXNEXT-6830 Implemented audit on server (processing discovered items) Server
ZBXNEXT-6817 Implemented audit for server (linking templates - items, items prototypes, discovery rules) Server
ZBXNEXT-6820 Added utf8mb3 when checking for supported mysql character sets and collations Server
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6859
Added logging of deleted tokens when deleting a user API
ZBXNEXT-6789 Added template for Travis CI Šablony
ZBXNEXT-6800 Implemented complex service status calculation and propagation rules API Frontend
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6775
Implemented new audit log; added new auditlog to user and token API API Frontend
ZBXNEXT-6810 Implemented audit on server (processing of LLD rules and discovered hosts) Server
ZBXNEXT-6802 Implemented audit for server (linking templates - host, host prototypes) Frontend Server
ZBXNEXT-6702 Added {#FSLABEL} macro in item names of the "Windows filesystems by Zabbix agent/agent active" templates, changed vfs.file.cksum[/etc/passwd] key to vfs.file.cksum[/etc/passwd,sha256] in Unix templates Šablony
ZBXNEXT-6813 Dropped support of British English as frontend language API Frontend Instalace Server
ZBXNEXT-6688 Added new items for Agent and Agent2 Agent
ZBXNEXT-6601 Added monoinc() and monodec() functions API Frontend Server
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6768
Implemented audit for server (except for linking and LLD) Server
ZBXNEXT-6772 Added new prometheus label matching operators != and !~ Frontend Server
ZBXNEXT-6470,
ZBXNEXT-6715
Made auditlog workable with new auditlog DB structure API Frontend Instalace Server
ZBXNEXT-4029 Implemented password policy support API Frontend Instalace
ZBXNEXT-6773 Added new aggregation functions count, exists_foreach and item_count Frontend Server
ZBXNEXT-6755 Added support of alerting in services API Frontend Instalace Server
ZBXNEXT-3022 Improved scalability of services API Frontend Instalace Server
ZBXNEXT-6674 Added tag based mapping of problems in services API Frontend Instalace Server
ZBXNEXT-6528,
ZBXNEXT-6669
Moved auditlog calls from frontend sections Images, Proxies, Graphs and Graph prototypes, Services, and Maps to API API Frontend
ZBXNEXT-6679 Improved performance of template linking on Zabbix Server Server
ZBXNEXT-284 Added timeout parameter to zabbix_sender and zabbix_get Agent

Oprava chyb

ZBX-20270 Fixed XSS vulnerability, max zoom level validation, inventory field processing and initial view hintbox text in geomap widget API Frontend
ZBX-20328 Fixed incomplete inheritance of items, item prototypes, lld rules, host prototypes, when user with type "Admin" was edited them on template which is linked to non-permitted for him templates or hosts API
ZBX-20232 Added HA node table cleanup on startup Server
ZBX-20113 Fixed items value map for VMware template Šablony
ZBX-20341 Moved zbx_ipc_service_init_env() to MAIN_ZABBIX_ENTRY Proxy Server
ZBX-20311 Returned the value -1 for bucket_percentile() and histogram_quantile() if bucket[+inf] = 0 Proxy Server
ZBX-20276 Fixed parameter parsing error in bucket_percentile Proxy Server
ZBX-20278 Fixed XSS attack vulnerability in scheduled report configuration form Frontend
ZBX-20060 Fixed trigger expression for memory monitoring in F5 Big-IP SNMP template Šablony
ZBX-20075 Fixed trigger expression for certificate monitoring in F5 Big-IP SNMP template Šablony
ZBX-19704 Fixed item pattern in "Zabbix server health" dashboard Šablony
ZBX-20240 Added integration tests for trigger state
ZBX-18389 Fixed sql query for 32 and 64 bit xids postgresql versions in postgresql by user parameters template Šablony
ZBX-18474 Fixed regexp in macros in Template Module Windows Services Šablony
ZBX-19651 Fixed problem escalation when at least one of the hosts in a trigger expression is not in maintenance Server
ZBX-19897 Updated postgresql templates and plugin files Agent Šablony
ZBX-20120 Fixed import of several hosts assigned to different proxies API
ZBX-20238 Fixed linking templates with trigger prototypes Server
ZBX-20178 Fixed action webhook failure when return value is not required Server
ZBX-19806 Added support of multiple header fields in JS method getHeaders() Server
ZBX-20192 Fixed quote expansion in command execution in agent2 on windows Agent
ZBX-19924 Fixed trigger expression and calculated items not allowing to specify timeshift that ends in future even if it starts in the past Server
ZBX-19973 Fixed event list hintbox field validation Frontend
ZBX-20294 Fixed typo in system information table Frontend
ZBX-20170 Fixed trigger expression testing constructor for monoinc and monodec functions Frontend
ZBX-20268 Fixed disabled button issue when cloning a service Frontend
ZBX-19514 Fixed disc utilization metric for windows discs discovery Šablony
ZBX-19866 Fixed possible duplication of server log messages with first network error or interface activation Proxy Server
ZBX-20177 Added acnowledgeid index for alerts table Server
ZBX-19587 Fixed Zabbix Java gateway error message when object or attribute is not found Java gateway
ZBX-20176 Fixed trigger not being calculated for first value when item changes state to supported; fixed build failure when DES is disabled in Net-SNMP; fixed tests on big-endian systems Instalace Server
ZBX-20150 Fixed special characters escaping in markdown parsing of the Telegram media type Šablony
ZBX-19888 Fixed selectUpdateOperations option not accepting "extend" value in Actions API API
ZBX-20200 Fixed PHP runtime errors when updating media type API
ZBX-20186 Fixed incorrect count of result rows reported by API API
ZBX-20097 Added celsius support to vmware unitInfo Proxy Server
ZBX-18944 Fixed the fields size for LLD validation of triggers.description and item_preproc.params Proxy Server
ZBX-20085 Fixed build on Solaris; thanks to Yuuki Enomoto for the patch Proxy Server
ZBX-20158 Added label to standalone server and fixed issue caused by setup step skew Frontend
ZBX-19926 Fixed Zabbix agent crashing when reading event log on Windows Server 2022 Agent
ZBX-20139 Renamed ExternalAddress to NodeAddress and removed ListenIP/Port dependency Server
ZBX-20080 Fixed error message Šablony
ZBX-20137 Fixed HA node not to become active after restart if there is another node that can take over Server
ZBX-20003 Fixed update and discard intervals in generic snmp and some other templates Šablony
ZBX-20032 Fixed server crash when restarting monitored vmware vc Proxy Server
ZBX-19912 Fixed mysql.db.size, mysql.replication.get_slave_status and pgsql.custom.query items for Zabbix agent 2 Agent
ZBX-19963 Fixed macro with regular expression for serial numbers discovery in cisco template Šablony
ZBX-19958 Fixed macro with regular expression for interfaces discovery in OS linux templates Šablony
ZBX-20132 Fixed item type mismatch warning not getting removed for non-matching key Frontend
ZBX-20125 Fixed invalid argument error in trigger test Frontend
ZBX-18975 Fixed item value being truncated in item test form Frontend
ZBX-20124 Fixed incorrect number of days in the error message when the display period is exceeded Frontend
ZBX-20123 Fixed svg graph widgets not displaying data for certain time periods Frontend
ZBX-20065 Fixed count() function gt,ge,lt,le operations Server
ZBX-19958 Fixed macro with regular expression for interfaces discovery in OS linux template Šablony
ZBX-18611 Fixed division by zero error due to small graph size when using gradient lines Frontend
ZBX-20079 Fixed web scenarios import / export error when authentication method is kerberos API
ZBX-18988 Added vm.vmemory.size metric to Zabbix agent 2 for Windows Agent
ZBX-19569 Changed linked template "Zabbix agent" to "Zabbix agent active" in templates "Windows by Zabbix agent active" and "Linux by Zabbix agent active" Šablony
ZBX-18554 Fixed MSSQL by ODBC README Šablony
ZBX-19872 Removed redundant escaping in XML data of HTTP agent POST request Server
ZBX-19920 Changed setup instruction in README of the "IIS by Zabbix agent" template Šablony
ZBX-19237 Changed condition in SQL request of pgsql.connections.sum.waiting item in DB PostgreSQL template to exclude rows with idle state Šablony
ZBX-20019 Fixed README file in Oracle by Zabbix Agent 2 template Šablony
ZBX-19760 Fixed interface operstate valuemap in the linux templates Šablony
ZBX-20017 Added new metrics, fixed update intervals in the "F5 Big-IP" template Šablony
ZBX-20077 Fixed possible collision of audit entities for server in json Server
ZBX-20089 Fixed server crash during network discovery when default inventory mode is not Disabled Server
ZBXNEXT-6708 Fixed 3rd parameter for Zabbix agent 2 web.certificate.get plugin Agent
ZBX-20006 Fixed Zabbix server must not audit default DB values Server
ZBX-20008 Removed curl and ldap linkage from agent2 Agent
ZBX-19997 Fixed too long URL error when performing background page refresh Frontend
ZBX-20021 Fixed impossibility to import media types of type script with parameters from previous versions API
ZBX-19889 Fixed server not updating trigger dependencies and other data during linking Server
ZBX-20001 Fixed crash and invalid bytecode error being generated on big-sendian systems when javascript is used; upgraded duktape to version 2.6 Instalace Proxy Server
ZBX-19419 Fixed not refreshing graph widgets on dashboards Frontend
ZBX-19604 Increased storage size of fields item_preproc.params, triggers.description and media_type_message.message for Oracle backend Instalace Proxy Server
ZBX-19781 Fixed server not linking host prototype inventory mode Server
ZBX-19978 Fixed SQL errors when trying to get count of the interfaces API
ZBX-19774 Fixed README examples Šablony
ZBX-19776 Fixed README file Šablony
ZBX-19284 Added smart.disk.attr.raw item, removed unit for smart.disk.hours item in "SMART by Zabbix agent 2" template Šablony
ZBX-19899 Fixed mass update not working across pages Frontend
ZBX-19584 Increased width for Subscriptions section of Scheduled reports to avoid text clipping Frontend
ZBX-19580 Fixed date format mismatch in UI elements that are loaded via JavaScript Frontend
ZBX-19683 Fixed editable UI tags component for discovered host edit form Frontend
ZBX-19883 Fixed broken secret text macro button style Frontend
ZBX-19848 Fixed vmware perf counters that return percentage values Proxy Server
ZBX-19939 Fixed typo in Clickhouse Template README Šablony
ZBX-20014 Fixed server audit to generate CUID during entry creation instead of audit flush Server
ZBX-20015 Fixed Zabbix agent not being able to retrieve active checks configuration on Windows Agent
ZBX-19989 Fixed audit flush when used with Oracle Server
ZBX-19954 Fixed updating of the "subject" and "message" parameters in scheduled reports API
ZBX-19923 Fixed incorrect audit after context name change in host prototype Server
ZBX-19814 Added ignoring final result in case if fping quits on a signal Server
ZBX-19952 Removed libmodbus linkage from server and proxy Agent Proxy Server
ZBX-19914 Fixed Web scenarios fields update during template linking Server
ZBX-19931 Fixed crash on big-endian systems when processing history Proxy Server
ZBX-19440 Added utf-8 support to zbx_set_json_strerror Server
ZBX-19864 Fixed preprocessing of "Checkpoint sync time" item, fixed the regex in preprocessing in the "Ping time" item, fixed SQL request in the "Get transactions" item in "DB PostgreSQL" template Šablony
ZBX-19614 Fixed proc.num,proc.cpu.utilization,proc.mem metrics not working properly when compiled with unsupported Go version and improved performance by using functions introduced in Go 1.16 Agent
ZBX-19120 Fixed escaping values in resolved macros in item test form for HTTP items when Request body type is JSON or XML Frontend
ZBX-19850 Fixed unnecessary updates of database records in the report.update() method API
ZBX-19712 Fixed unavailable interface to affect only Zabbix agent checks,SNMP agent checks, IPMI checks and JMX monitoring Proxy Server
ZBX-19635 Fixed build failure when DES is disabled in Net-SNMP or when LTO is used Instalace
ZBX-19817 Fixed module config not being stored in database when module is discovered Frontend
ZBX-19675 Fixed Zabbix agent 2 -R windows service crash Agent
ZBX-19865 Fixed typos in "F5 Big-IP SNMP" template Šablony
ZBX-19835 Fixed incorrect master item in template "Hikvision camera by HTTP" Šablony
ZBX-19849 Fixed a trigger name typo in the "MSSQL by ODBC" template Šablony
ZBX-19613 Fixed Zabbix agent 2 redis plugin to closer match redis-cli connection Agent
ZBX-19510 Fixed re-reading of old Windows events for various Windows event system synchronization problems Agent
ZBX-16803 Fixed ability to use Interface Guid in network interface LLD Agent
ZBX-19236 Fixed task manager constantly busy with close_problem task if trigger no longer exists but event still exist Server
ZBX-19581 Fixed untranslated and incorrectly translated strings Frontend
ZBX-18680 Fixed multi-channel notification issue in "Slack" media type Šablony
ZBX-19822 Fixed Zabbix server not to populate housekeeper table with tasks that are never deleted when TimescaleDB partitioning is used API Server
ZBX-19623 Fixed Jira Service Desk URL in webhook Šablony
ZBX-19857 Dropped support for the non-working option "with_gui_access" in the usergroup.get() method API
ZBX-19395 Changed version in links of the templates and the media Šablony

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 6.0.0.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 6.0 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.