Poznámky k vydání verze Zabbix 3.2.0beta2

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 3.2.0beta2.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 3.2.0beta2. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-3201 Added icon in Monitoring->Problems view to show who close problem; implemented new information icons
ZBXNEXT-3201 Added blinking on CLOSING state in Monitoring->Problems view
ZBXNEXT-3201 Added "Show details" filter option in Monitoring->Problems view
ZBXNEXT-3201 Added displaying of recovery actions in Monitoring->Problem view
ZBXNEXT-3389 Removed value length limitation in zabbix_sender when reading data from file/stream
ZBXNEXT-3409 Replaced drop-down controls with modern radio buttons in several forms
ZBXNEXT-1791 Added evaluation of logical expressions with unsupported items in trigger expressions and calculated items; thanks to users alix and Calimero for patch
ZBXNEXT-2877 Added datacenter name to vmware hypervisors and virtual machines
ZBXNEXT-1262 Added support of nested host groups
ZBX-1357 Updated Chinese (China), Czech, English (United States), French, Georgian, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Slovak, Spanish, Turkish, Ukrainian translations; thanks to Zabbix translators
ZBXNEXT-1791 Enabled evaluation of nodata() and time-based functions for not supported items in trigger expressions and calculated items
ZBXNEXT-3201 Added history of events in Monitoring->Problems view
ZBXNEXT-3201 Added new filtering options in event.get() and problem.get() methods
ZBXNEXT-3201 Dropped Monitoring->Events view
ZBXNEXT-104 Implemented ability to manually close problems
ZBXNEXT-3358 Added a beautiful favorites icon
ZBXNEXT-3195 Implemented independent escalations for each problem event
ZBXNEXT-3277 Added global event correlation
ZBXNEXT-3274 Added event correlation on trigger level
ZBXNEXT-3201 Added high-performance view of current problems, implemented problem.get() method
ZBXNEXT-3296 Added basic filtering for several frontend pages
ZBXNEXT-2430 Added new items log.count[] and logrt.count[], added option for monitoring fast-growing log files
ZBXNEXT-3175 Added filtering for the list of templates and host groups
ZBXNEXT-821 Added possibility to view, copy, mass update and delete lld created elements
ZBXNEXT-3193 Added event_recovery table to link problem and recovery events, added problem table to cache active problem events
ZBXNEXT-3267 Added one minute delay for repeated SNMP trap file error log entries
ZBXNEXT-3196 Added action option to pause escalations during maintenance
ZBXNEXT-178 Implemented web scenarios import/export
ZBXNEXT-2087 Added trigger and event tags
ZBXNEXT-1638 Added macro functions to allow substring extraction from item value macros in triggers and notifications
ZBXNEXT-2118 Added support of trigger option "OK event generation" and recovery expression
ZBXNEXT-1250 Added two new options "regexp" and "iregexp" to the third parameter <operator> of trigger function count(); thanks to Michael Kolomiets for patch
ZBX-1357 Updated Chinese (China), Chinese (Taiwan), Czech, English (United States), French, Georgian, Greek, Italian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Turkish, Ukrainian, Vietnamese translations; thanks to Zabbix translators
ZBXNEXT-3135 Removed id field from history text and log tables

Oprava chyb

ZBX-11148 Fixed suppressing of escalations when an event is closed by event correlation operation 'close new'
ZBX-8801 Made "Trigger status" be always remembered in "Monitoring" -> "Triggers" and "Monitoring" -> "Overview", even if "All"
ZBX-10974 Fixed filter being reset when moving to a different page in "Monitoring" -> "Triggers"
ZBX-11020 Fixed "host.create" so that both "inventory" and "inventory_mode" are optional
ZBX-8489 Removed ODBC request answer size limitation
ZBX-10830 Fixed SNMP trap to convert non-printable values from SNMPv3 to hexadecimal
ZBX-9124 Changed getting OS name by item system.sw.os[name]
ZBX-11132 Added database patch to fill all required fields in "problem" table
ZBX-10476 Fixed several issues with 'service.discovery' lld rule in template 'Template OS Windows'
ZBX-11124 Fixed memory leak in process of deleting hosts, which occurs during lld processing
ZBX-11045 Fixed action audit log "Recipient" column name
ZBXNEXT-3201 Fixed possible SQL errors in problem.get() method
ZBX-11109 Fixed processing of parameter HousekeepingFrequency=0 in proxy
ZBX-11105 Fixed compiler warnings regarding unused function parameters
ZBX-11099 Reduced configuration cache lock time after host maintenance ends
ZBX-10476 Extended 'Template OS Windows' template by 'service.discovery' LLD
ZBX-9413 Fixed disabled hosts linking to a maintenance
ZBX-11100 Fixed minor bugs and use of magic numbers in IP range parsers
ZBX-11098 Corrected log messages about completion of the trend data synchronization
ZBX-11072 Fixed problem with string truncation for IBM DB2 databases which contain the char '\r'
ZBX-11081 Fixed compilation error with curl library
ZBX-7602 Added error messages about invalid regular expressions in eventlog items
ZBX-11093 Fixed possible crash when copying cached correlation rules
ZBX-10901 Added missing highlighting for some UI elements in focused state
ZBX-11075 Fixed host full clone with discovered items and discovered triggers
ZBXNEXT-3351 Decreased padding in screens to make them more compact
ZBX-3101 Fixed EVENT macro processing in recovery operations
ZBX-10761 Added upgrade patch to clean wrong values in 'triggers' table
ZBX-11059 Fixed duplicate notifications sending from one media type
ZBX-11050 Renamed constants SCREEN_RESOURCE_TRIGGERS_OVERVIEW => SCREEN_RESOURCE_TRIGGER_OVERVIEW SCREEN_RESOURCE_HOSTS_INFO => SCREEN_RESOURCE_HOST_INFO SCREEN_RESOURCE_TRIGGERS_INFO => SCREEN_RESOURCE_TRIGGER_INFO
ZBX-11050 Changed translation strings "Alarm acknowledgements" => "Event acknowledgements" and "Status of triggers" => "Triggers" and changed few other translation strings to singular form
ZBX-11060 Fixed copying correlation_mode, correlation_tag, tags of trigger and trigger prototype
ZBX-11073 Fixed compilation with Net-SNMP library support
ZBX-10263 Fixed incorrect record count in getPagingLine() when search limit is reached
ZBX-10768 Fixed compilation warning on FreeBSD
ZBX-10561 Improved style consistency for disabled elements
ZBX-3823 Improved validation and error messaging when history, discovery, autoregistration and host availability data sent by passive and active proxies are processed on server
ZBX-10030 Fixed API action update method request with only "actionid" property
ZBX-9972 Changed SERVICE_SLA constant to match database default goodsla value
ZBX-10049 Fixed optional field validation in drule.update API method
ZBX-10076 Fixed text information containing non-ASCII characters being saved incorrectly to IBM DB2 database in case of system locale misconfiguration
ZBX-9989 Optimized SQL queries for graphs building

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 3.2.0.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 3.2 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.