Poznámky k vydání verze Zabbix 3.2.0beta2

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 3.2.0beta2.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 3.2.0beta2. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující sekce podrobně popisují vydání a poskytují důležité nebo jiné informace, které doplňují hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-3201 Added icon in Monitoring->Problems view to show who close problem; implemented new information icons Frontend
ZBXNEXT-3201 Added blinking on CLOSING state in Monitoring->Problems view Frontend
ZBXNEXT-3201 Added "Show details" filter option in Monitoring->Problems view Frontend
ZBXNEXT-3201 Added displaying of recovery actions in Monitoring->Problem view Frontend
ZBXNEXT-3389 Removed value length limitation in zabbix_sender when reading data from file/stream Agent
ZBXNEXT-3409 Replaced drop-down controls with modern radio buttons in several forms Frontend
ZBXNEXT-1791 Added evaluation of logical expressions with unsupported items in trigger expressions and calculated items; thanks to users alix and Calimero for patch Server
ZBXNEXT-2877 Added datacenter name to vmware hypervisors and virtual machines Server
ZBXNEXT-1262 Added support of nested host groups API Frontend Instalace Server
ZBX-1357 Updated Chinese (China), Czech, English (United States), French, Georgian, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Slovak, Spanish, Turkish, Ukrainian translations; thanks to Zabbix translators API Frontend
ZBXNEXT-1791 Enabled evaluation of nodata() and time-based functions for not supported items in trigger expressions and calculated items Server
ZBXNEXT-3201 Added history of events in Monitoring->Problems view Frontend Instalace Server
ZBXNEXT-3201 Added new filtering options in event.get() and problem.get() methods API
ZBXNEXT-3201 Dropped Monitoring->Events view Frontend
ZBXNEXT-104 Implemented ability to manually close problems API Frontend Instalace Server
ZBXNEXT-3358 Added a beautiful favorites icon Frontend
ZBXNEXT-3195 Implemented independent escalations for each problem event Server
ZBXNEXT-3277 Added global event correlation API Frontend Instalace Server
ZBXNEXT-3274 Added event correlation on trigger level API Frontend Instalace Server
ZBXNEXT-3201 Added high-performance view of current problems, implemented problem.get() method API Frontend Instalace Server
ZBXNEXT-3296 Added basic filtering for several frontend pages Frontend
ZBXNEXT-2430 Added new items log.count[] and logrt.count[], added option for monitoring fast-growing log files Frontend Agent
ZBXNEXT-3175 Added filtering for the list of templates and host groups Frontend
ZBXNEXT-821 Added possibility to view, copy, mass update and delete lld created elements API Frontend
ZBXNEXT-3193 Added event_recovery table to link problem and recovery events, added problem table to cache active problem events Instalace Server
ZBXNEXT-3267 Added one minute delay for repeated SNMP trap file error log entries Proxy Server
ZBXNEXT-3196 Added action option to pause escalations during maintenance API Frontend Server
ZBXNEXT-178 Implemented web scenarios import/export API Frontend
ZBXNEXT-2087 Added trigger and event tags API Frontend Server
ZBXNEXT-1638 Added macro functions to allow substring extraction from item value macros in triggers and notifications API Frontend Server
ZBXNEXT-2118 Added support of trigger option "OK event generation" and recovery expression API Frontend Server
ZBXNEXT-1250 Added two new options "regexp" and "iregexp" to the third parameter <operator> of trigger function count(); thanks to Michael Kolomiets for patch API Server
ZBX-1357 Updated Chinese (China), Chinese (Taiwan), Czech, English (United States), French, Georgian, Greek, Italian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Turkish, Ukrainian, Vietnamese translations; thanks to Zabbix translators API Frontend
ZBXNEXT-3135 Removed id field from history text and log tables API Frontend Server

Oprava chyb

ZBX-11148 Fixed suppressing of escalations when an event is closed by event correlation operation 'close new' Server
ZBX-8801 Made "Trigger status" be always remembered in "Monitoring" -> "Triggers" and "Monitoring" -> "Overview", even if "All" Frontend
ZBX-10974 Fixed filter being reset when moving to a different page in "Monitoring" -> "Triggers" Frontend
ZBX-11020 Fixed "host.create" so that both "inventory" and "inventory_mode" are optional API
ZBX-8489 Removed ODBC request answer size limitation Proxy Server
ZBX-10830 Fixed SNMP trap to convert non-printable values from SNMPv3 to hexadecimal Server
ZBX-9124 Changed getting OS name by item system.sw.os[name] Agent
ZBX-11132 Added database patch to fill all required fields in "problem" table Instalace
ZBX-10476 Fixed several issues with 'service.discovery' lld rule in template 'Template OS Windows' Instalace Šablony
ZBX-11124 Fixed memory leak in process of deleting hosts, which occurs during lld processing Server
ZBX-11045 Fixed action audit log "Recipient" column name Frontend
ZBXNEXT-3201 Fixed possible SQL errors in problem.get() method API
ZBX-11109 Fixed processing of parameter HousekeepingFrequency=0 in proxy Proxy
ZBX-11105 Fixed compiler warnings regarding unused function parameters Agent Proxy Server
ZBX-11099 Reduced configuration cache lock time after host maintenance ends Server
ZBX-10476 Extended 'Template OS Windows' template by 'service.discovery' LLD Instalace Šablony
ZBX-9413 Fixed disabled hosts linking to a maintenance Server
ZBX-11100 Fixed minor bugs and use of magic numbers in IP range parsers Agent Proxy Server
ZBX-11098 Corrected log messages about completion of the trend data synchronization Server
ZBX-11072 Fixed problem with string truncation for IBM DB2 databases which contain the char '\r' Server
ZBX-11081 Fixed compilation error with curl library Instalace
ZBX-7602 Added error messages about invalid regular expressions in eventlog items Agent
ZBX-11093 Fixed possible crash when copying cached correlation rules Server
ZBX-10901 Added missing highlighting for some UI elements in focused state Frontend
ZBX-11075 Fixed host full clone with discovered items and discovered triggers Frontend
ZBXNEXT-3351 Decreased padding in screens to make them more compact Frontend
ZBX-3101 Fixed EVENT macro processing in recovery operations Server
ZBX-10761 Added upgrade patch to clean wrong values in 'triggers' table Server
ZBX-11059 Fixed duplicate notifications sending from one media type Server
ZBX-11050 Renamed constants SCREEN_RESOURCE_TRIGGERS_OVERVIEW => SCREEN_RESOURCE_TRIGGER_OVERVIEW SCREEN_RESOURCE_HOSTS_INFO => SCREEN_RESOURCE_HOST_INFO SCREEN_RESOURCE_TRIGGERS_INFO => SCREEN_RESOURCE_TRIGGER_INFO Frontend Proxy Server
ZBX-11050 Changed translation strings "Alarm acknowledgements" => "Event acknowledgements" and "Status of triggers" => "Triggers" and changed few other translation strings to singular form Frontend
ZBX-11060 Fixed copying correlation_mode, correlation_tag, tags of trigger and trigger prototype API Frontend
ZBX-11073 Fixed compilation with Net-SNMP library support Instalace Proxy Server
ZBX-10263 Fixed incorrect record count in getPagingLine() when search limit is reached Frontend
ZBX-10768 Fixed compilation warning on FreeBSD Agent
ZBX-10561 Improved style consistency for disabled elements Frontend
ZBX-3823 Improved validation and error messaging when history, discovery, autoregistration and host availability data sent by passive and active proxies are processed on server Server
ZBX-10030 Fixed API action update method request with only "actionid" property API
ZBX-9972 Changed SERVICE_SLA constant to match database default goodsla value Frontend
ZBX-10049 Fixed optional field validation in drule.update API method API
ZBX-10076 Fixed text information containing non-ASCII characters being saved incorrectly to IBM DB2 database in case of system locale misconfiguration Frontend Proxy Server
ZBX-9989 Optimized SQL queries for graphs building Frontend

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 3.2.0.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 3.2 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.