Poznámky k vydání verze Zabbix 5.2.0beta1

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 5.2.0beta1.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 5.2.0beta1. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-1660 Added ability to retrieve database credentials and macro values from HashiCorp Vault
ZBXNEXT-2943 Added support for multiple hosts in active check mode
ZBXNEXT-6167,
ZBXNEXT-6168
Implemented ability to dump the history cache contents
ZBXNEXT-6196 Increased storage size of fields "description", "headers", "params" and "posts" for items, item prototypes and discovery rules for Oracle backend
ZBXNEXT-3950,
ZBXNEXT-6092
Added MQTT support for Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6159 Added "Template App PHP-FPM by HTTP" and "Template App PHP-FPM by Zabbix agent"
ZBXNEXT-6184 Added formatting macro functions fmttime and fmtnum
ZBXNEXT-6157 Reworked UI for setup to simplify db encryption configuration
ZBXNEXT-6194 Simplifed maintenance form by union all tabs to one form
ZBXNEXT-6118 Added template "Template DB Oracle by Zabbix Agent 2"
ZBXNEXT-6171 Added UserParameterDir config option to agent and agent2
ZBXNEXT-6090 Added modbus support for Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6093 Added modbus support for Zabbix agent
ZBXNEXT-6023 Added Windows service support for Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6019 Added Oracle Database plugin
ZBXNEXT-4647,
ZBXNEXT-6096
Added support of digest authentication for HTTP Agent
ZBXNEXT-4803 Added tab indicator to show clearly that a tab in Zabbix UI contains non-empty list or enabled some functionality
ZBXNEXT-6139 Added GetHeaders method to CurlHttpRequest javascript object
ZBXNEXT-6116 Added SysAid media type
ZBXNEXT-6167 Added diaginfo runtime command to log internal diagnostic information
ZBXNEXT-6106 Added Host context menu to hosts listed on 'Web monitoring' page
ZBXNEXT-6065 Added SolarWinds Service Desk webhook
ZBXNEXT-6117 Added media "TOPdesk"
ZBXNEXT-5540 Added LLD rules for stand-alone and CAPsMAN APs
ZBXCTR-10 Added iLert media type
ZBXNEXT-5898 Added user macro expanding in item description
ZBXNEXT-6085 Added host prototype tag support
ZBXNEXT-2603 Increased user macros values maximum size from 255 to 2048
ZBXNEXT-5965 Added support for load balancing by change user session storage driver from file based to encrypted cookies
ZBXNEXT-6073 Added item log macros support in trigger names, operational data, descriptions, event tags, event values and trigger URL
ZBXNEXT-82 Reworked part of parameters from definitions file to configurable parameters using frontend; added new API for settings, authentication, housekeepeing
ZBXNEXT-2156 Implemented ability to create hosts without interfaces
ZBXNEXT-2754 Added YAML as default import/export format
ZBXNEXT-250 Added support of global and per-user time zones for frontend, notifications and for time limit when notifications are sent
ZBXNEXT-3362 Added ability to set the default system language

Oprava chyb

ZBX-17877 Fixed details not displayed on SNMP interfaces within select element
ZBX-18359 Fixed long data row formatting for OracleDB
ZBX-18337 Fixed potential crash due to printing NULL pointer
ZBX-17993 Fixed ZabbixWeb Test Item for Admin is not working
ZBX-13384 Fixed minor template issues to follow guidelines
ZBX-18114 Fixed documentation for Agent2 PersistentBuffer
ZBX-17842 Updated VMware template to follow guidelines
ZBX-17848 Fixed fping interval detection, added log prints of detected options in debug mode, re-detect options every hour
ZBX-18341 Removed media_jira_with_CF_example.xml and moved example with custom fields example to readme
ZBX-18131 Added support of single-select, checkbox and radio button customfield types and "__zbx" tag filter for labels in Jira webhook
ZBX-18065 Add help flag to Zabbix Agent 2
ZBX-17906 Fixed HTTP agent JSON output when using HTTP/2; thanks to Mike Noordermeer for the patch
ZBX-18167 Fixed filter block in lld overrides popup
ZBX-18174 Fixed oracle errors for host macro updates when linking templates
ZBX-18188 Increased age and duration related macro resolution to seconds
ZBX-18152 Fixed incorrect selected menu option for template screens page
ZBX-18340 Added runtime command diaginfo option to command line help messages
ZBX-18250 Changed link to "Web monitoring" page in context menu with filtering parameters
ZBX-18170 Fixed LLD override for applications
ZBX-15904 Added check of required cache size for vmware event messages
ZBX-18121 Fixed SSH monitoring when compiled with libssh; thanks to MATSUDA Daiki for the patch
ZBX-17927 Fixed Agent2 user-defined parameter key testing
ZBX-18314 Fixed description of URI field in Template DB MySQL by Zabbix agent 2
ZBX-18067 Fixed using outdated dynamic host when editing dynamic widgets on dashboard
ZBX-18261 Fixed performance of the "Latest data" screen with partitioned history tables
ZBX-18230 Fixed import data normalizer to convert strings recursively and process some of the custom extended rules and validations
ZBX-18322 Enabled Memcached and MySQL plugins for Windows
ZBX-17982 Added non-trigger event types support to webhooks
ZBX-18190 Removed triggers for items Log growths, Log shrinks for MSSQL ODBC template
ZBX-18122 Fixed russian character in setup section and templates for Oracle ODBC and PostgreSQL agent2
ZBX-18074 Fixed unresolved macros in item names in data overview table
ZBX-18195 Changed log level increase command for Agent 2 to match Agent 1
ZBX-17984 Added support of ipv6 and unix sockets for memcached plugin
ZBX-18189 Fixed crash when performing housekeeping with disabled value cache
ZBX-18267 Fixed {ITEM.NAME<1-9>} and {ITEM.KEY<1-9>} macro expansion when host is configured without any interfaces
ZBX-18181 Fixed undefined index when importing host with non-existing interface and host interfaces not being deleted if interfaces are not present in import file
ZBX-14503 Updated JMX template to follow guidelines
ZBX-18196 Added overriding of triggers for IPMI Threshold sensors discovery
ZBX-18021 Changed Opsgenie media to handle extra options Tags and Teams
ZBX-18050 Removed proxy name from host breadcrumbs
ZBX-18202 Added new default item keys for item type "Zabbix aggregate"
ZBX-18124 Fixed discovered host group prototype saving during import
ZBX-17692 Fixed column sizes and paddings for items in graph edit form
ZBX-17812 Fixed incorrect copying of severeties in Problem widgets
ZBX-17886 Fixed SNMP type item test form not sending and resolving interface macros
ZBX-18183 Fixed displaying negative time in convertUnitsS() function
ZBX-18103 Fixed host connection macro in Slack media type
ZBX-18072 Fixed Discord API version in Discord media type
ZBX-17952 Fixed compression availability not being checked when deleting history
ZBX-17981 Fixed Discord endpoint validation
ZBXNEXT-6052 Fixed "Shared" tag being displayed for users that are not the dashboard owners
ZBX-18249 Fixed Oracle ODBC Template issues
ZBXNEXT-6052 Added filter and showing additional details in the list of dashboards
ZBXNEXT-6054 Moved Configuration -> Applications to MVC
ZBX-17955 Fixed "medias" parameter named inconsistency in user.create and user.update API methods
ZBX-17548 Don't store text items with history 0 in proxy history

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 5.2.0.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 5.2 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.