Poznámky k vydání verze Zabbix 5.2.0beta1

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 5.2.0beta1.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 5.2.0beta1. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-1660 Added ability to retrieve database credentials and macro values from HashiCorp Vault
ZBXNEXT-2943 Added support for multiple hosts in active check mode
ZBXNEXT-6167,
ZBXNEXT-6168
Implemented ability to dump the history cache contents
ZBXNEXT-6196 Increased storage size of fields "description", "headers", "params" and "posts" for items, item prototypes and discovery rules for Oracle backend
ZBXNEXT-3950,
ZBXNEXT-6092
Added MQTT support for Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6159 Added "Template App PHP-FPM by HTTP" and "Template App PHP-FPM by Zabbix agent"
ZBXNEXT-6184 Added formatting macro functions fmttime and fmtnum
ZBXNEXT-6157 Reworked UI for setup to simplify db encryption configuration
ZBXNEXT-6194 Simplifed maintenance form by union all tabs to one form
ZBXNEXT-6118 Added template "Template DB Oracle by Zabbix Agent 2"
ZBXNEXT-6171 Added UserParameterDir config option to agent and agent2
ZBXNEXT-6090 Added modbus support for Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6093 Added modbus support for Zabbix agent
ZBXNEXT-6023 Added Windows service support for Zabbix agent 2
ZBXNEXT-6019 Added Oracle Database plugin
ZBXNEXT-4647,
ZBXNEXT-6096
Added support of digest authentication for HTTP Agent
ZBXNEXT-4803 Added tab indicator to show clearly that a tab in Zabbix UI contains non-empty list or enabled some functionality
ZBXNEXT-6139 Added GetHeaders method to CurlHttpRequest javascript object
ZBXNEXT-6116 Added SysAid media type
ZBXNEXT-6167 Added diaginfo runtime command to log internal diagnostic information
ZBXNEXT-6106 Added Host context menu to hosts listed on 'Web monitoring' page
ZBXNEXT-6065 Added SolarWinds Service Desk webhook
ZBXNEXT-6117 Added media "TOPdesk"
ZBXNEXT-5540 Added LLD rules for stand-alone and CAPsMAN APs
ZBXCTR-10 Added iLert media type
ZBXNEXT-5898 Added user macro expanding in item description
ZBXNEXT-6085 Added host prototype tag support
ZBXNEXT-2603 Increased user macros values maximum size from 255 to 2048
ZBXNEXT-5965 Added support for load balancing by change user session storage driver from file based to encrypted cookies
ZBXNEXT-6073 Added item log macros support in trigger names, operational data, descriptions, event tags, event values and trigger URL
ZBXNEXT-82 Reworked part of parameters from definitions file to configurable parameters using frontend; added new API for settings, authentication, housekeepeing
ZBXNEXT-2156 Implemented ability to create hosts without interfaces
ZBXNEXT-2754 Added YAML as default import/export format
ZBXNEXT-250 Added support of global and per-user time zones for frontend, notifications and for time limit when notifications are sent
ZBXNEXT-3362 Added ability to set the default system language

Oprava chyb

ZBX-17877 Fixed details not displayed on SNMP interfaces within select element
ZBX-18359 Fixed long data row formatting for OracleDB
ZBX-18337 Fixed potential crash due to printing NULL pointer
ZBX-17993 Fixed ZabbixWeb Test Item for Admin is not working
ZBX-13384 Fixed minor template issues to follow guidelines
ZBX-18114 Fixed documentation for Agent2 PersistentBuffer
ZBX-17842 Updated VMware template to follow guidelines
ZBX-17848 Fixed fping interval detection, added log prints of detected options in debug mode, re-detect options every hour
ZBX-18341 Removed media_jira_with_CF_example.xml and moved example with custom fields example to readme
ZBX-18131 Added support of single-select, checkbox and radio button customfield types and "__zbx" tag filter for labels in Jira webhook
ZBX-18065 Add help flag to Zabbix Agent 2
ZBX-17906 Fixed HTTP agent JSON output when using HTTP/2; thanks to Mike Noordermeer for the patch
ZBX-18167 Fixed filter block in lld overrides popup
ZBX-18174 Fixed oracle errors for host macro updates when linking templates
ZBX-18188 Increased age and duration related macro resolution to seconds
ZBX-18152 Fixed incorrect selected menu option for template screens page
ZBX-18340 Added runtime command diaginfo option to command line help messages
ZBX-18250 Changed link to "Web monitoring" page in context menu with filtering parameters
ZBX-18170 Fixed LLD override for applications
ZBX-15904 Added check of required cache size for vmware event messages
ZBX-18121 Fixed SSH monitoring when compiled with libssh; thanks to MATSUDA Daiki for the patch
ZBX-17927 Fixed Agent2 user-defined parameter key testing
ZBX-18314 Fixed description of URI field in Template DB MySQL by Zabbix agent 2
ZBX-18067 Fixed using outdated dynamic host when editing dynamic widgets on dashboard
ZBX-18261 Fixed performance of the "Latest data" screen with partitioned history tables
ZBX-18230 Fixed import data normalizer to convert strings recursively and process some of the custom extended rules and validations
ZBX-18322 Enabled Memcached and MySQL plugins for Windows
ZBX-17982 Added non-trigger event types support to webhooks
ZBX-18190 Removed triggers for items Log growths, Log shrinks for MSSQL ODBC template
ZBX-18122 Fixed russian character in setup section and templates for Oracle ODBC and PostgreSQL agent2
ZBX-18074 Fixed unresolved macros in item names in data overview table
ZBX-18195 Changed log level increase command for Agent 2 to match Agent 1
ZBX-17984 Added support of ipv6 and unix sockets for memcached plugin
ZBX-18189 Fixed crash when performing housekeeping with disabled value cache
ZBX-18267 Fixed {ITEM.NAME<1-9>} and {ITEM.KEY<1-9>} macro expansion when host is configured without any interfaces
ZBX-18181 Fixed undefined index when importing host with non-existing interface and host interfaces not being deleted if interfaces are not present in import file
ZBX-14503 Updated JMX template to follow guidelines
ZBX-18196 Added overriding of triggers for IPMI Threshold sensors discovery
ZBX-18021 Changed Opsgenie media to handle extra options Tags and Teams
ZBX-18050 Removed proxy name from host breadcrumbs
ZBX-18202 Added new default item keys for item type "Zabbix aggregate"
ZBX-18124 Fixed discovered host group prototype saving during import
ZBX-17692 Fixed column sizes and paddings for items in graph edit form
ZBX-17812 Fixed incorrect copying of severeties in Problem widgets
ZBX-17886 Fixed SNMP type item test form not sending and resolving interface macros
ZBX-18183 Fixed displaying negative time in convertUnitsS() function
ZBX-18103 Fixed host connection macro in Slack media type
ZBX-18072 Fixed Discord API version in Discord media type
ZBX-17952 Fixed compression availability not being checked when deleting history
ZBX-17981 Fixed Discord endpoint validation
ZBXNEXT-6052 Fixed "Shared" tag being displayed for users that are not the dashboard owners
ZBX-18249 Fixed Oracle ODBC Template issues
ZBXNEXT-6052 Added filter and showing additional details in the list of dashboards
ZBXNEXT-6054 Moved Configuration -> Applications to MVC
ZBX-17955 Fixed "medias" parameter named inconsistency in user.create and user.update API methods
ZBX-17548 Don't store text items with history 0 in proxy history

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Překompilujte binární Zabbix soubory a aktualizujte front-endové soubory PHP. Při migraci ze Zabbix 1.8.x proveďte opravu databáze. Viz Zabbix manual , kde najdete podrobný postup upgradu.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 5.2 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.