Poznámky k vydání verze Zabbix 2.2.10rc2

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 2.2.10rc2.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 2.2.10rc2. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBX-1357 Updated Japanese translation; thanks to Zabbix translators
ZBX-1357 Enabled Czech locale to be displayed by default
ZBXNEXT-786 Made net.tcp.service[ntp] item work over UDP
ZBX-1357 Updated Brazilian Portuguese, Czech, French, Japanese, Polish and Spanish translations; thanks to Zabbix translators
ZBX-8839 Added timeout configuration option to Java gateway

Oprava chyb

ZBX-9703 Fixed a memory leak in SSH checks when configured public and/or private key is not a regular file
ZBX-9381 Fixed empty host list in popup drowpdowns
ZBX-9605 Fixed an issue with start lines and end lines in vfs.file.regexp[] and vfs.file.regmatch[]
ZBX-9332 Fixed correct display of green circle in maps and showing more unacknowledged problems than total number of problems
ZBX-8895 Improved trigger count calculation and removed unnecessary query, thanks to Alexey Pustovalov
ZBX-9381 Removed 'groupid' parameter from global search URLs sometimes causing inaccessible forms due to insufficient permissions
ZBX-9623 Fixed possible SQL error when network discovery rule and LLD rule are processed at the same time
ZBX-8949 Fixed possible deadlocks when deleting items on systems with MySQL backend
ZBX-8969 Fixed "system.uname" and "system.sw.arch" returning bad values on HP-UX
ZBX-9592 Fixed possible crash due to uninitialized counterpath variable
ZBX-9290 Fixed log file reloading if its size is updated later than modification time
ZBX-9456 Fixed system.cpu.util item to work correctly on OpenBSD 5.7
ZBX-4529 Fixed security vulnerability in alerter script execution by using strong quoting for script arguments; thanks to Pavel for the report
ZBX-8299 Fixed SQL errors in case a network discovery rule or check is deleted during processing
ZBX-9467 Fixed agent compilation error related to "ifnet" and "ifnet_head" structs on OpenBSD 5.5 and above
ZBX-9457 Fixed server crash in case ValueCacheSize=0; thanks to MATSUDA Daiki for patch
ZBX-5717 Fixed incorrect calculation of icmppingloss[] due to floating-point errors
ZBX-9436 Fixed zabbix_server to not exit in case of database connection loss in the middle of transaction
ZBX-9355 Added host name and names of conflicting templates to the error message when templates fail to link due to a duplicate item, fixed linking of templates containing web scenarious
ZBX-9352 Fixed execution of remote commands on the server in case trigger expression contains multiple hosts
ZBX-3507 Fixed SMS sending with Huawei GSM modems
ZBX-9251 Added missing socket closing to avoid large number of opened sockets
ZBX-7446 Fixed vmware.hv.status item always returning 0 (gray) status
ZBX-9410 Fixed agent logging to eventlog (syslog option) on Windows
ZBX-9365 Fixed array_combine() function giving a warning message for PHP versions < 5.4.0
ZBX-9402 Fixed sorting of elements in pages and fixed several requests returning more results than record count set in configuration
ZBX-9367 Fixed "Status of Zabbix" and "System status" widget default refresh intervals
ZBX-9102 Fixed "System status" dashboard widget performing poorly
ZBX-5656 Fixed maintenance.create and maintenance.update methods "timeperiods" parameter to be an array of arrays
ZBX-9331 Changed value type of system.stat[kthr,*] items in "Template OS AIX" to float and added them to "Performance" application
ZBX-9368 Fixed possible SQL errors when linking of several templates

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Překompilujte binární Zabbix soubory a aktualizujte front-endové soubory PHP. Při migraci ze Zabbix 1.8.x proveďte opravu databáze. Viz Zabbix manual , kde najdete podrobný postup upgradu.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 2.2 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.