Poznámky k vydání verze Zabbix 3.0.6

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 3.0.6.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 3.0.6. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující sekce podrobně popisují vydání a poskytují důležité nebo jiné informace, které doplňují hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBX-1357 Updated English (United States), Persian, Russian, Spanish, Ukrainian translations; thanks to Zabbix translators API Frontend
ZBXNEXT-2010 Added vmware.hv.datastore.size keys for VMware datastore capacity monitoring Proxy Server
ZBXNEXT-1859 Improved performance by not inserting events of auto registration if no such action was enabled, insert/update/select in a bulk on auto registration data from proxy Server
ZBXNEXT-3487 Added new key for virtual memory monitoring on Windows Frontend Agent Šablony
ZBX-10694 Added rollup health sensor item to vmware hypervisor template Server
ZBXNEXT-2969 Added support for suffixed and negative trigger function parameters Server

Oprava chyb

ZBX-11509 Fixed system.run command parameter to be quoted only if it contains special characters Server
ZBX-4661 Fixed possible crash when Oracle database is not available Proxy Server
ZBX-11445 Fixed update of item host interface from items massupdate form Frontend
ZBX-10531 Fixed IE not displaying color picker Frontend
ZBX-11521 Fixed JS error in media popup Frontend
ZBX-11397 Fixed system.hw.chassis key to read DMI tables through sysfs and fall back to /dev/mem only if sysfs is not available Agent
ZBX-11411 Added check for LLD macro values in calculated item formula to be numeric Server
ZBX-11483 Improved API script.execute validation API
ZBX-11347 Fixed resolving of {HOST.IP}, {HOST.DNS} and {HOST.CONN} macros in item key parameters for items without interface API Frontend Server
ZBX-11475 Fixed copying sharing properties while cloning screen or network maps Frontend
ZBX-9781 Changed vfs.fs.size, vfs.fs.inode checks to be executed in separate process/thread to avoid lockup with stale NFS mounts Agent
ZBX-11195 Fixed icon mapping visual issues in edit form Frontend
ZBX-11390 Fixed error hint displaying Frontend
ZBX-11246 Added disabled "delete" button for edit forms of templated item, item prototype, web scenario and discovery rule Frontend
ZBX-11223 Rewritten calculated item formula parsing, simple macro parsing and LLD macro parsing; fixed several problems with function parsing Server
ZBX-11121 Disallowed leaving user without linked user groups with usergroup.update, usergroup.massupdate, usergroup.delete API methods API
ZBX-9926 Fixed displaying of LLD graphs in host screens if user has no rights to Templates group API Frontend
ZBX-11149 Added support of OpenSSL 1.1.0 Agent Proxy Server
ZBX-11191 Fixed web scenarios not updating step items when giving only "applicationid" and steps with "httpstepid" properties API
ZBX-11191 Fixed updating templated web scenario steps by prohibiting to directly change the step name or giving different amount of steps than in template API
ZBX-11191 Improved web scenario step validation by adding required fields API
ZBX-11292 Fixed getting network interface statistics on Oracle Solaris 10/11 Agent
ZBX-11125 Prohibited zero in first parameter of nodata() trigger function API
ZBX-11349 Removed possibility to create items, triggers and graphs with empty names after low level discovery macro substitution Server
ZBX-11244 Fixed parsing of JSON text when PHP is compiled without JSON library API
ZBX-11219 Renamed second argument for net.dns and net.dns.record items from "zone" to "name" Frontend
ZBX-8457 Fixed user macro resolving for templated host and templates Frontend
ZBX-11367 Fixed xml import when non-snmp interfaces have incorrect parameter "bulk" Frontend
ZBX-10388 Removed duplicated data and reduced traffic for hint popups Frontend
ZBX-11331 Fixed JS error in Configuration->Discovery edit page Frontend
ZBX-10906 Fixed agent active checks being delayed if system time was pushed back Agent
ZBX-11038 Removed compression for the generated CSS files, added "sass" folder to the distribution archive Instalace
ZBX-11335 Added MariaDB database support when compiling with --with-mysql configuration option; thanks to Dmitry Smirnov for patch Instalace
ZBX-11122 Fixed comparisons between signed and unsigned integer expressions to eliminate build warnings Agent Proxy Server
ZBX-10842 Fixed sql error when updating httptest with applicationid and without httpstepid parameters API
ZBX-10842 Prevented disappearing of step items when updating httptest without applicationid, httpstepid parameters API
ZBX-10842 Fixed connecting web scenario applicationid to created steps when updating with API httptest.update mehtod API
ZBX-9656 Prevented updating comments for discovered triggers Frontend
ZBX-11221 Fixed MySQL connection issue by overriding user defined auto commit setting Frontend Proxy Server
ZBX-11291 Fixed LLD rule not validating "lifetime" field API
ZBX-11209 Fixed visual bugs in various browsers Frontend
ZBX-10958 Fixed displaying of user name for inaccessible users; fixed warnings in PHPUnit test; fixed undefined offsets in screen "Action logs" Frontend
ZBX-11091 Fixed parsing of XML file which contains tag with attributes but without child tags; it could cause significant memeory leak API
ZBX-10694 Reverted hypervisor health status to HostSystem.overallStatus property Server
ZBX-11276 Removed extra double quotes in host interface form Frontend
ZBX-11300 Fixed variable used in forecast function Server
ZBX-11146 Fixed validation of item update interval 0 API Agent
ZBX-11021 Fixed discoverer to log that it has started before SNMP library initialization Proxy Server
ZBX-11213 Fixed database monitoring keys Proxy Server

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 3.0.6.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 3.0 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.