Poznámky k vydání verze Zabbix 3.0.6

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 3.0.6.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 3.0.6. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBX-1357 Updated English (United States), Persian, Russian, Spanish, Ukrainian translations; thanks to Zabbix translators
ZBXNEXT-2010 Added vmware.hv.datastore.size keys for VMware datastore capacity monitoring
ZBXNEXT-1859 Improved performance by not inserting events of auto registration if no such action was enabled, insert/update/select in a bulk on auto registration data from proxy
ZBXNEXT-3487 Added new key for virtual memory monitoring on Windows
ZBX-10694 Added rollup health sensor item to vmware hypervisor template
ZBXNEXT-2969 Added support for suffixed and negative trigger function parameters

Oprava chyb

ZBX-11509 Fixed system.run command parameter to be quoted only if it contains special characters
ZBX-4661 Fixed possible crash when Oracle database is not available
ZBX-11445 Fixed update of item host interface from items massupdate form
ZBX-10531 Fixed IE not displaying color picker
ZBX-11521 Fixed JS error in media popup
ZBX-11397 Fixed system.hw.chassis key to read DMI tables through sysfs and fall back to /dev/mem only if sysfs is not available
ZBX-11411 Added check for LLD macro values in calculated item formula to be numeric
ZBX-11483 Improved API script.execute validation
ZBX-11347 Fixed resolving of {HOST.IP}, {HOST.DNS} and {HOST.CONN} macros in item key parameters for items without interface
ZBX-11475 Fixed copying sharing properties while cloning screen or network maps
ZBX-9781 Changed vfs.fs.size, vfs.fs.inode checks to be executed in separate process/thread to avoid lockup with stale NFS mounts
ZBX-11195 Fixed icon mapping visual issues in edit form
ZBX-11390 Fixed error hint displaying
ZBX-11246 Added disabled "delete" button for edit forms of templated item, item prototype, web scenario and discovery rule
ZBX-11223 Rewritten calculated item formula parsing, simple macro parsing and LLD macro parsing; fixed several problems with function parsing
ZBX-11121 Disallowed leaving user without linked user groups with usergroup.update, usergroup.massupdate, usergroup.delete API methods
ZBX-9926 Fixed displaying of LLD graphs in host screens if user has no rights to Templates group
ZBX-11149 Added support of OpenSSL 1.1.0
ZBX-11191 Fixed web scenarios not updating step items when giving only "applicationid" and steps with "httpstepid" properties
ZBX-11191 Fixed updating templated web scenario steps by prohibiting to directly change the step name or giving different amount of steps than in template
ZBX-11191 Improved web scenario step validation by adding required fields
ZBX-11292 Fixed getting network interface statistics on Oracle Solaris 10/11
ZBX-11125 Prohibited zero in first parameter of nodata() trigger function
ZBX-11349 Removed possibility to create items, triggers and graphs with empty names after low level discovery macro substitution
ZBX-11244 Fixed parsing of JSON text when PHP is compiled without JSON library
ZBX-11219 Renamed second argument for net.dns and net.dns.record items from "zone" to "name"
ZBX-8457 Fixed user macro resolving for templated host and templates
ZBX-11367 Fixed xml import when non-snmp interfaces have incorrect parameter "bulk"
ZBX-10388 Removed duplicated data and reduced traffic for hint popups
ZBX-11331 Fixed JS error in Configuration->Discovery edit page
ZBX-10906 Fixed agent active checks being delayed if system time was pushed back
ZBX-11038 Removed compression for the generated CSS files, added "sass" folder to the distribution archive
ZBX-11335 Added MariaDB database support when compiling with --with-mysql configuration option; thanks to Dmitry Smirnov for patch
ZBX-11122 Fixed comparisons between signed and unsigned integer expressions to eliminate build warnings
ZBX-10842 Fixed sql error when updating httptest with applicationid and without httpstepid parameters
ZBX-10842 Prevented disappearing of step items when updating httptest without applicationid, httpstepid parameters
ZBX-10842 Fixed connecting web scenario applicationid to created steps when updating with API httptest.update mehtod
ZBX-9656 Prevented updating comments for discovered triggers
ZBX-11221 Fixed MySQL connection issue by overriding user defined auto commit setting
ZBX-11291 Fixed LLD rule not validating "lifetime" field
ZBX-11209 Fixed visual bugs in various browsers
ZBX-10958 Fixed displaying of user name for inaccessible users; fixed warnings in PHPUnit test; fixed undefined offsets in screen "Action logs"
ZBX-11091 Fixed parsing of XML file which contains tag with attributes but without child tags; it could cause significant memeory leak
ZBX-10694 Reverted hypervisor health status to HostSystem.overallStatus property
ZBX-11276 Removed extra double quotes in host interface form
ZBX-11300 Fixed variable used in forecast function
ZBX-11146 Fixed validation of item update interval 0
ZBX-11021 Fixed discoverer to log that it has started before SNMP library initialization
ZBX-11213 Fixed database monitoring keys

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Překompilujte binární Zabbix soubory a aktualizujte front-endové soubory PHP. Při migraci ze Zabbix 1.8.x proveďte opravu databáze. Viz Zabbix manual , kde najdete podrobný postup upgradu.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 3.0 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.