Poznámky k vydání verze Zabbix 4.4.0beta1

Zabbix tým s potěšením oznamuje dostupnost nové verze Zabbixu 4.4.0beta1.

Zabbix je podnikové open source řešení pro distribuovaný monitoring. Zabbix je vydáván pod licencí GPL, takže je zdarma pro komerční i nekomerční použití. Úplný text licence je k dispozici na adrese http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt.

Tento dokument obsahuje poznámky k verzi Zabbix 4.4.0beta1. Stáhnout si ho můžete v sekci ke stažení.

Následující části podrobně popisují nový Zabbix 5.2.1 a poskytují nejnovější informace nebo doplňují další informace k hlavní dokumentaci.


Nové vlastnosti a vylepšení

ZBXNEXT-5434 Added support of {EVENT.ID} macro in trigger URL
ZBXNEXT-5197 Increased maximum dependent item count to 29999
ZBXNEXT-2946 Added new key "wmi.getall" to collect all required wmi properties in a json document
ZBX-7341 Reworked template linking interface
ZBXNEXT-5330 Added new filtering option in "Host availability" widget
ZBXNEXT-1287 Added support for English performance counters on Windows
ZBXNEXT-5406 Updated widgets on default dashboards
ZBXNEXT-4209 Added jmx.get[<discovery mode>,<object name pattern>] key for JMX LLD
ZBXNEXT-5453 Added Zabbix agent 2
ZBXNEXT-4033 Added possibility to return multiple columns (and rows) from SQL ODBC
ZBXNEXT-5426 Renamed media type field "description" to "name"
ZBXNEXT-5416 Dropped support of "Jabber" and "Ez Texting" media types
ZBXNEXT-5252 Added new dashboard widget "Graph prototype"
ZBXNEXT-3497,
ZBXNEXT-5291
Added support of PSK-based encryption in autoregistration
ZBXNEXT-5328 Replaced graph widget hosts and items selector
ZBX-16511 Added source IP address to unknown request log warning message
ZBXNEXT-5141 Added "Template App Apache"
ZBXNEXT-854 Added support of bar graphs
ZBX-3783 Added strict validation of input parameters in valuemap.get() method
ZBXNEXT-5142 Added "Template App Nginx"
ZBXNEXT-1657 Split proxy and host names in separate columns in Configuration->Hosts list, Configuration->Discovery rules list and Administration->Queue pages
ZBXNEXT-4920 Increased received packet size to 1GB
ZBXNEXT-4942 Implemented support of displaying operational data in the list of problems
ZBXNEXT-5343 Extended custom error handling to support more preprocessing rules
ZBXNEXT-5344 Extended LLD preprocessing to support XML related preprocessing operations
ZBXNEXT-5257 Added "Template DB PostgreSQL"
ZBXNEXT-5258 Added "Template DB MySQL"
ZBXNEXT-5281 Added visibility option for the widget header
ZBX-9522 Improved frontend messaging usage across multiple browser tabs
ZBXNEXT-1740 Added way to specify "connect to dns" for auto registered agents and discovered hosts
ZBXNEXT-5236 Updated dashboard for 24 columns grid supporting
ZBX-11280 Implemented auto-resizing of macro and tag fields on user input
ZBXNEXT-5251 Extended widget "Problems by severity" with aggregated view
ZBX-11299 Changed font for fields of trigger expressions and scripts to monospaced
ZBX-16157 Moved Administration->Users pages to MVC framework
ZBXNEXT-5250 Dropped support of screen element 'Screen'
ZBXNEXT-5249 Added new dashboard widget "Host availability"
ZBXNEXT-5238 Added edit control for the widget in dashboard view mode
ZBXNEXT-5183 Implemented support of simple triggers under items in export files
ZBXNEXT-5040,
ZBXNEXT-5219
Moved item real-time data to a new, seperate table in database
ZBXNEXT-1856,
ZBXNEXT-5223
Added web scenario and HTTP agent with Kerberos authentication delegation
ZBXNEXT-5211 Increased the maximum Hosts name character length from 64 to 128 for autoregistration and LLD
ZBXNEXT-1302 Added low-level discovery of block devices
ZBX-10574 Automated documentation link update upon release of new major version

Oprava chyb

ZBX-16465 Fixed Zabbix database schema creation failure on MariaDB
ZBX-16654 Fixed undefined index error in discovered host update form
ZBX-16645 Fixed suggested selection font weight for new item
ZBX-13266 Fixed performance of sql query with lots of items
ZBX-16089 Fixed Windows socket initialization in Windows sender sample application
ZBX-16228 Increased max length to 2000 characters for values of the headers of the http agents
ZBX-16480 Fixed error in graphs after page refresh if period was set to future
ZBXNEXT-5219 Fixed possibility to create items and item prototypes with values in real time fields
ZBX-16546 Fixed broken items mass update form preprocessing tab checkbox markup in firefox
ZBX-16452 Fixed inconsistency in show legend, working time and triggers for graphs in screens and dashboard
ZBX-16565 Fixed incorrect sorting of triggers in "Trigger overview" widget
ZBX-16530 Fixed color for blinked elements
ZBX-7798 Improved performance of icmpping* for fping v4.0 and more
ZBX-16522 Fixed undefined index "type" in pie and exploded graph creation
ZBX-16545 Fixed shell script execution timeout log message
ZBX-16467 Removed tables without auto-increment from DBget_maxid_num function
ZBX-16538 Fixed color for the multiselect selected items
ZBX-16445 Fixed possible duplicate key insertion during LLD
ZBX-16550 Fixed web monitoring items has no real-time data entry in "item_rtdata"
ZBX-16539 Fixed "Template Net Juniper SNMPv2"
ZBX-16349 Fixed "Delete missing" checkbox does not work when importing template without checking "Update existing"
ZBX-16279 Fixed trailing spaces handling in value mapping when using MySQL
ZBX-16230 Fixed unreachable host next check calculation uses both unreachable settings and flexible item interval
ZBX-16460 Fixed Zabbix daemon termination on FreeBSD
ZBX-16449 Fixed wrong order of the displayed latest values in problems
ZBX-16435 Fixed Zabbix graph spinning in preview tab in IE11
ZBX-15766 Fixed the ability to add an unlimited number of widgets in the Dashboard
ZBX-16398 Fixed selection of discovered services by dservice.get "dcheckids" property
ZBX-16370 Fixed link indicator coloring in network maps
ZBX-16502 Fixed user edit form having a disabled and hidden fields when alias is the same as guest user
ZBX-16507 Fixed vertical scrollbar in kiosk mode when focusinig widgets with hidden headers
ZBX-16524 Fixed failed query error when aggregate checks are used
ZBX-16501 Fixed log out form being resubmitted when user is already logged back in another tab
ZBX-16468 Fixed undefined index "state" in item prototype selection popup
ZBX-16072 Added more strict validation of host, template and proxy names to prohibit leading and trailing spaces
ZBX-16128 Fixed incorrect action ID in audit log
ZBX-16354 Fixed incorrect sorting by name with capital letters
ZBX-16471 For consistency reason changed translation string 'Resolved by user.' to 'Resolved by Inaccessible user.'
ZBX-16469 Fixed problem that caused impossibility to edit trigger description in problems screen
ZBX-16362 Fixed keyboard event handling in graph widget hintbox
ZBX-16474 Fixed 'Request-URI too long' error in problems mass update page
ZBX-16473 Fixed server-proxy synchronization and pre-preprocessing issues with items that are monitored by server even when their hosts are monitored by proxies
ZBX-16184 Updated Zabbix sender man page
ZBX-16462 Fixed syntax error in SQL query used to calculate SLA in Monitoring->Services
ZBX-16031 Reworked event update controller, making partly closed set of events closable
ZBX-16283 Fixed read-only shared dashboard without widgets missing placeholder label
ZBX-16316 Fixed dashboard widget and slideshow menu popup not updating current refresh rate and fixed a JS error in slideshows
ZBX-16346 Fixed compilation for Oracle Instant Client v18.5 and higher
ZBX-16146 Added missing mandatory tag "<tags/>" into templates/classic/template_app_zabbix_server.xml
ZBX-16424 Fixed unable to create/update web scenario from Internet Explorer/Edge
ZBX-15954 Fixed functional macros resolving in maps
ZBX-15905 Reverted changes that introduced error with write permissions in assets directory
ZBX-15804 Fixed links for discovered hosts, items, triggers and graphs
ZBX-10786 Added placeholder for "Required string" field in web monitoring
ZBX-16153 Fixed 500 Internal Server Error when trying to preview pie/exploded graph without items
ZBX-16204 Fixed undefined offset in CControllerWidgetProblemHostsView

Poznámky k instalaci a upgradu

Instalace

Prohlédněte si Zabbixu manuál abyste získali informace o všech detailech.

Upgrade

Prohlédněte si Postup upgradu for upgrade options and instructions. For version specific upgrade notes, see Upgrade notes for 4.4.0.

Obchodní podpora

Společnost Zabbix poskytuje celou řadu profesionálních služeb. Poskytuje také služby ohledně Upgrade služby pro snadnou migraci z dřívějších verzí Zabbixu. Prosím obraťte se na náš obchodní tým ohledně ceny a dalších podrobností.

Reference

Zabbix 4.4 Manual

Začněte používat Zabbix během 10 minut, a to zcela ZDARMA

Stáhnout Zabbix

Zabbix je profesionálně vyvíjený Open Source Software bez limitů a skrytých poplatků.