correlatie.delete

Beschrijving

object correlatie.delete(array correlationids)

Met deze methode kunnen correlaties worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Super admin. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de correlaties die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de verwijderde correlaties onder de eigenschap 'correlationids'.

Voorbeeld

Verwijder meerdere correlaties

Verwijder twee correlaties.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.delete",
      "params": [
        "1",
        "2"
      ],
      "auth": "343baad4f88b4106b9b5961e77437688",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "correlationids": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CCorrelatie::delete() in ui/include/classes/api/services/CCorrelation.php.