> Objecte de regla de descoberta

Els següents objectes són relacionats amb l'API drule.

regla de desecoberta

L'objecte de regla de descoberta defineix una regla de descobriment de xarxa. Té les propietat següents:

Propietat Tipus Descripció
druleid string (només lectura) ID de la regla de descoberta.
iprange
(obligatori)
string Uno diversos rangs d'IP per cercar, separats per comes.

Veieu la secció configuració de descoberta de xarxa per tindre més informació sobre els formats de rangs IP suportats.
name
(obligatori)
string Name of the discovery rule.
delay string Interval d'execució de la regla de descoberta. Accepta segons, unitat de temps amb sufixe i macros d'usuari.

Per defecte: 1h.
nextcheck timestamp (només lectura) Hora en que s'executarà de nou la regla de descoberta.
proxy_hostid string ID del proxy emprat per la descoberta.
status integer Diu si la regla de descoberta és activa.

Valors possibles:
0 - (per defecte) actiu;
1 - desactivat.

Veieu que per alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres requerits o opcionals és diferent.