> Ontdekkingsregelobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de drule API.

Ontdekkingsregel

Het ontdekkingsregelobject definieert een netwerkontdekkingsregel. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
druleid string (alleen-lezen) ID van de ontdekkingsregel.
iprange
(verplicht)
string Één of meerdere IP-bereiken om te controleren, gescheiden door komma's.

Zie de netwerkontdekkingsconfiguratie sectie voor meer informatie over ondersteunde indelingen van IP-bereiken.
name
(verplicht)
string Naam van de ontdekkingsregel.
delay string Uitvoeringsinterval van de ontdekkingsregel. Accepteert seconden, tijdeenheid met achtervoegsel en gebruikersmacro.

Standaard: 1 uur.
nextcheck tijdstempel (alleen-lezen) Tijd waarop de ontdekkingsregel volgende keer wordt uitgevoerd.
proxy_hostid string ID van de proxy die wordt gebruikt voor ontdekking.
status integer Of de ontdekkingsregel is ingeschakeld.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) ingeschakeld;
1 - uitgeschakeld.

Merk op dat voor sommige methoden (update, delete) de vereiste/optie parametercombinatie anders is.