This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> Ontdekkingsregelobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de drule API.

Ontdekkingsregel

Het detectieregelobject definieert een netwerkdetectieregel. Het heeft de volgende eigenschappen.

Property Type Beschrijving
druleid string (alleen-lezen) ID van de ontdekkingsregel.
iprange
(vereist)
string Een of meer IP-bereiken om te controleren, gescheiden door komma's.

Raadpleeg de configuratie van netwerkdetectie sectie voor meer informatie over ondersteunde formaten van IP-bereiken.
name
(verplicht)
string Naam van de detectieregel.
delay string Uitvoeringsinterval van de ontdekkingsregel. Accepteert seconden, tijdseenheid met achtervoegsel en gebruikersmacro.

Standaard: 1 uur.
nextcheck timestamp (alleen-lezen) Tijdstip waarop de ontdekkingsregel als volgende wordt uitgevoerd.
proxy_hostid string ID van de proxy die wordt gebruikt voor detectie.
status integer Of de detectieregel is ingeschakeld.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) ingeschakeld;
1 - uitgeschakeld.