> Objecte plantilla

Els següents objectes tenen relació directa amb l'API template.

model

L'objecte té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
templateid string (només lectura) ID de plantilla.
host
(obligatori)
string Nom tècnic de la plantilla.
description text Descripció del model.
name string Nom visible de la plantilla.

Per defecte: valor de la propietat host.
uuid string Identificador únic universal, emprat per enllaçar models importats amb els existents. Es genera automàticament, si no es proporciona.

Per a les operacions d'actualització, aquest camp és de només lectura.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.

Etiqueta de plantilla

L'objecte d'etiqueta de plantilla té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag
(obligatori)
string Nom de l'etiqueta de plantilla.
value string Valor de l'etiqueta de plantilla.