> Rapporteer object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de report API.

Sjabloon

Het sjabloonobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
templateid string (alleen-lezen) ID van het sjabloon.
host
(vereist)
string Technische naam van het sjabloon.
description tekst Omschrijving van het sjabloon.
name string Zichtbare naam van het sjabloon.

Standaard: waarde van de eigenschap host.
uuid string Universele unieke identifier, gebruikt voor het koppelen van geïmporteerde sjablonen aan reeds bestaande sjablonen. Automatisch gegenereerd, indien niet opgegeven.

Let op dat voor sommige methoden (update, delete) de vereiste/optie-parametercombinatie anders is.

Sjabloontag

Het sjabloontagobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
tag
(verplicht)
string Template-tagnaam.
value string Template-tagwaarde.