This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> Rapporteer object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de report API.

Sjabloon

Het sjabloonobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
templateid string (alleen-lezen) ID van de sjabloon.
host
(verplicht)
string Technische naam van de sjabloon.
description text Beschrijving van de sjabloon.
name string Zichtbare naam van de sjabloon.

Standaard: host eigenschapswaarde.
uuid string Universele unieke identificatie, gebruikt om geïmporteerde sjablonen te koppelen aan reeds bestaande. Automatisch gegenereerd, indien niet opgegeven.

Voor updatebewerkingen is dit veld alleen-lezen.

Sjabloontag

Het sjabloontagobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
tag
(verplicht)
string Template-tagnaam.
value string Template-tagwaarde.