3 Paràmetres recomanats per UnixODBC sota Oracle

Instal·lació

Reviseu la documentació d' Oracle per tindre les instruccions necessàries.

Per tindre més informació, reviseu la secció: Instal·lació de unixODBC.