24 Upgrade-opmerkingen voor 6.0.14

Limieten voor JavaScript-objecten in voorverwerking

De volgende limieten voor JavaScript-objecten in voorverwerking zijn geïntroduceerd:

  • Het totale formaat van alle berichten die kunnen worden gelogd met de log()-methode is beperkt tot 8 MB per scriptuitvoering.
  • De initialisatie van meerdere HttpRequest-objecten is beperkt tot 10 per scriptuitvoering.
  • De totale lengte van kopvelden die aan een enkel HttpRequest-object kunnen worden toegevoegd met de addHeader()-methode is beperkt tot 128 Kbytes (inclusief speciale tekens en kopveldnamen).