24 Notes d'actualització per 6.0.14

Límits per als objectes JavaScript en preprocessament

S'han introduït els límits següents per a objectes JavaScript al preprocessament:

  • La mida total de tots els missatges que es poden registrar amb el mètode log() s'ha limitat a 8 Mo per execució de l'script.
  • La inicialització de diversos objectes HttpRequest s'ha limitat a 10 per execució de l'script.
  • La longitud total dels camps de capçalera que es poden afegir a un únic objecte HttpRequest amb el mètode addHeader() s'ha limitat a 128 Ko (inclosos caràcters especials i noms de capçalera).