21 Wat is er nieuw in Zabbix 6.0.16

Optimalisatie van configuratiesynchronisatie voor Oracle

Voor Zabbix-installaties met Oracle is het nu mogelijk om handmatig het databaseveldtype van items en item-voorverwerking te wijzigen van nclob naar nvarchar2 door een databasepatch toe te passen.

Het toepassen van de patch kan de snelheid van de configuratiesynchronisatie verhogen in omgevingen met een groot aantal items en stappen voor item-voorverwerking, maar zal de maximale veldgrootte beperken van 65535 bytes naar 4000 bytes voor sommige itemparameters. Zie Bekende problemen voor meer informatie.