21 Què hi ha de nou al Zabbix 6.0.16

Optimització de la sincronització de la configuració per a Oracle

Per a les instal·lacions de Zabbix amb Oracle, ara és possible canviar manualment els tipus de camps de base de dades de preprocessament d'elements i elements de nclob a nvarchar2 aplicant un pedaç de base de dades.

L'aplicació de pedaços pot augmentar la velocitat de sincronització de configuració en entorns amb un gran nombre d'elements i passes de preprocessament d'elements, però reduirà el límit màxim de mida del camp de 65535 octets a 4000 octets per a alguns paràmetres d'element. Consulteu els Problemes coneguts per obtindre més informació.