Table of Contents

5 Configuratie

Overzicht

Het configuratiemenu bevat secties voor het instellen van belangrijke Zabbix-functies, zoals hosts en hostgroepen, gegevensverzameling, drempelwaarden voor gegevens, het verzenden van meldingen bij problemen, het maken van gegevensvisualisatie en andere instellingen.