Table of Contents

5 Configuració

Vista general

El menú Configuració conté seccions per configurar les funcions principals de Zabbix, com ara equips i grups d'equips, recollida de dades, llindars de dades, enviament de notificacions de problemes, creació de visualització de dades i altres.