1 Actielogboek

Overzicht

In de actie-log-widget kunt u details weergeven van actiehandelingen (meldingen, externe opdrachten). Dit repliceert informatie vanuit Rapporten → Actie logboek.

Configuratie

Om te configureren, selecteer Actie logboek als type:

Naast de parameters die gemeenschappelijk zijn voor alle widgets, kunt u de volgende specifieke opties instellen:

Items sorteren op Sorteer items op:
Tijd (aflopend of oplopend)
Type (aflopend of oplopend)
Status (aflopend of oplopend)
Ontvanger (aflopend of oplopend).
Lijnen weergeven Stel in hoeveel actielogregels in de widget worden weergegeven.