1 Registre d'accions

Vista general

Al giny del registre d'accions, podeu veure els detalls de les operacions d'acció (notificacions, comandes remotes). Replica la informació d'Informes → Auditoria.

Configuració

Per configurar, trieu Registre d'accions com a tipus:

A més dels paràmetres que són comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

Ordenar les entrades per Ordenar les entrades per:
Hora (decreixent o creixent)
Tipus (decreixent o creixent)
Estat (decreixent o creixent)
Destinatari (descendent o creixent).
Mostra les línies Defineix el nombre de línies de registre d'accions que es mostraran al giny.