#4 Updatebewerkingen

Overzicht

Bijwerkingsbewerkingen zijn beschikbaar in acties met de volgende gebeurtenisbronnen:

  • Triggers - wanneer problemen worden bijgewerkt door andere gebruikers, d.w.z. van opmerkingen voorzien, erkend, ernst is gewijzigd, gesloten (handmatig);
  • Services - wanneer de ernst van een service is gewijzigd maar de service is nog steeds niet hersteld.

Zowel berichten als externe opdrachten worden ondersteund in bijwerkingsbewerkingen. Hoewel meerdere bewerkingen kunnen worden toegevoegd, wordt escalatie niet ondersteund - alle bewerkingen zijn toegewezen aan één enkele stap en zullen dus gelijktijdig worden uitgevoerd.

Het configureren van een bijwerkingsbewerking

Om een bijwerkingsbewerking te configureren, gaat u naar het tabblad Bewerkingen in actie configuratie.

Om details van een nieuwe bijwerkingsbewerking te configureren, klikt u op in het blok Bijwerkingsbewerkingen. Om een bestaande bewerking te bewerken, klikt u op naast de bewerking. Er wordt een pop-upvenster geopend waarin u de details van de bewerkingsstap kunt bewerken.

Bijwerkingsbewerkingen bieden dezelfde reeks parameters als Herstelbewerkingen.