history.push

Descripció

object history.push(object/array itemHistoryData)

Aquest mètode permet enviar la informació de l'historial dels elements al servidor Zabbix.

Aquest mètode és disponible per a qualsevol mena d'usuaris. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Informació de l'historial de l'element a enviar.

Paràmetre Tipus Descripció
itemid ID ID de l'element referenciat.

Comportament de la propietat:
- obligatori si host i key no s'han pas definit
host string Nom tècnic de l'equip.

Comportament de la propietat:
- obligatori si itemid no s'ha establert
key string clau de l'element.

Comportament de la propietat:
- obligatori si itemid no s'ha pas definit
value mixed Item value.

Comportament de la propietat:
- obligatori
clock timestamp Hora en que s'ha rebut el valor.
ns integer Nanosegons des que el valor s'ha rebut.

Valor de retorn

(object) Torna el resultat de l'operació d'enviament d'informació.

Exemples

Enviar la informació de l'historial de l'element

Envia la informació de l'historial de l'element al servidor Zabbix dels elements "10600", "10601", i "999999".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "history.push",
      "params": [
        {
          "itemid": 10600,
          "value": 0.5,
          "clock": 1690891294,
          "ns": 45440940
        },
        {
          "itemid": 10600,
          "value": 0.6,
          "clock": 1690891295,
          "ns": 312431
        },
        {
          "itemid": 10601,
          "value": "[Tue Aug 01 15:01:35 2023] [error] [client 1.2.3.4] L'arxiu no existeix pas: /var/www/html/robots.txt"
        },
        {
          "itemid": 999999,
          "value": 123
        }
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "response": "success",
        "data": [
          {
            "itemid": "10600"
          },
          {
            "itemid": "10600"
          },
          {
            "itemid": "10601",
            "error": "Element deshabilitat."
          },
          {
            "error": "No hi ha permisos de l'objecte referit, o no existeix pas."
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHistory::push() in ui/include/classes/api/services/CHistory.php.