itemprototype.update

Descripció

object itemprototype.update(object/array itemPrototypes)

Aquest mètode permet actualitzar els prototips d'elements.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del prototip d'element a actualitzar.

La propietat itemid s'ha d'establir per a cada prototip d'element, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les [propietats estàndard del prototip d'element] (object#item_prototype), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
preprocessing array Preprocessament del prototip d'element per anul·lar les opcions de preprocessament actuals.

Comportament de la propietat:
- només lectura per objectes heretats
tags array Etiquetes del prototip d'element.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels prototipus d'elements actualitzats sota la propietat itemids.

Exemples

Canviar la interfície d'un prototip d'element

Canviar la interfície d'equip que s'emprarà per als elements descoberts.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "itemprototype.update",
      "params": {
        "itemid": "27428",
        "interfaceid": "132"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "27428"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar el prototip d'element dependent

actualitzar el prototip d'element dependent amb el nou ID de prototip d'element principal. Només es permeten les dependències del mateix equip (plantilla / regla de descoberta). Per tant, els elements mestre i dependent han de tindre els mateixos hostid i ruleid.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "itemprototype.update",
      "params": {
        "master_itemid": "25570",
        "itemid": "189030"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "189030"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar el prototip d'element d'agent HTTP

Canviar els camps de consulta i esborrar totes les capçaleres personalitzades.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "itemprototype.update",
      "params": {
        "itemid":"28305",
        "query_fields": [
          {
            "name": "random",
            "value": "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm"
          }
        ],
        "headers": []
      }
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "28305"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar les opcions de preprocessament d'elements

Actualitzar un prototip d'element amb la regla de preprocessament d'element “Multiplicador a mida”.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "itemprototype.update",
      "params": {
        "itemid": "44211",
        "preprocessing": [
          {
            "type": 1,
            "params": "4",
            "error_handler": 2,
            "error_handler_params": "5"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "44211"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar un prototip d'element d'script

Actualitzar un prototip d'element d'script amb un script diferent, i esborrar els paràmetres obsolets que emprava l'script antic.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "itemprototype.update",
      "params": {
        "itemid": "23865",
        "parameters": [],
        "script": "Zabbix.Log(3, 'Log test');\nreturn 1;"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "23865"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CItemPrototype::update() in ui/include/classes/api/services/CItemPrototype.php.