mfa.create

Descripció

object mfa.create(object/array MFA methods)

Aquest mètode permet crear nous mètodes MFA.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Mètodes MFA a crear.

el mètode admet mètodes MFA amb les propietats standard de mètodes MFA.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels mètodes MFA creats segons la propietat mfaids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels elements donats.

Exemples

Crear mètodes MFA

Crear un mètode MFA "Zabbix TOTP" emprant passwords únics basats en temps (TOTP), amb la funció hash per generar codis TOTP estabñerta a SHA-1 i la longitud de verificació de codi establerta a 6 dígits.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "mfa.create",
      "params": {
        "type": 1,
        "name": "Zabbix TOTP",
        "hash_function": 1,
        "code_length": 6
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "mfaids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CMfa::create() in ui/include/classes/api/services/CMfa.php.