user.resettotp

Descripció

object user.resettotp(object/array users)

Aquest mètode permet reiniciar els secrets TOTP de l'usuari.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) ID dels usuaris per als quals restablir els secrets TOTP.

També s'esborraran les sessions d'usuari dels usuaris especificats (excepte l'usuari que envia la petició).

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels usuaris per als qui els secrets TOTP s'han reiniciat, sota la propietat userids.

Exemples

Resetejar secrets TOTP de diversos usuaris

Reseteja els secrets TOTP de dos usuaris.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.resettotp",
      "params": [
        "1",
        "5"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userids": [
          "1",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CUser::resettotp() in ui/include/classes/api/services/CUser.php.