Objecte Grup de proxys

Els següents objectes són relacionats amb l'API proxygroup.

Grup de proxy

L'objecte del grup de proxy té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
proxy_groupid ID ID del grup de proxys.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per a operacions d'actualització
nom string Nom del grup de proxys.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a les operacions de creació
descripció text Descripció del grup de proxy.
failover_delay string Període de failover perquè cada proxy del grup tingui un estat actiu/fora de servei.

S'admeten sufixos de temps com ara 30s, 1m.
S'admeten macros d'usuari.

Valors possibles: 10s-15m.

Per defecte: 1m.
min_online string Nombre mínim de proxys actius necessaris perquè el grup estigui actiu.

S'admeten macros d'usuari.

Interval de valors possibles: 1-1000.

Per defecte : 1.
estat integer Estat del grup de proxys.

Valors possibles:
0 - Desconegut - a l'engegar del servidor;
1 - Fora de servei - menys del nombre mínim de proxys actius;
2 - Recuperació - transició de l'estat fora de servei a l'estat actiu;
3 - Actiu - nombre mínim de proxys actius;
4 - Degradació - transició de l'estat actiu a l'estat fora de servei.

[Comportament de la propietat] (/manual/api/reference_commentary#property-behavior):
- només lectura