3 Plugin Ember+

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del plugin d'Ember+ (ember.conf) per a l'agent 2 de Zabbix.

El plugin d'Ember+ es pot carregar i és disponible i detallat al repositori del plugin d'Ember+.

El plugin actualment només és disponible compilar-lo des de les fonts (tant per a Unix com per a Windows).

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració descarregats;
  • Zabbix admet arxius de configuració codificats només en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només s'admeten al principi de les línies.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Predeterminat Descripció
Plugins.EmberPlus.Default.Uri no tcp://localhost:9998 L'URI predeterminat per connectar-se. L'únic esquema compatible és tcp://. Es pot ometre un esquema. Les credencials incrustades seran ignorades.
Plugins.EmberPlus.KeepAlive no 60-900 300 El temps màxim d'espera (en segons) abans que es tanquin les connexions de connectors no emprats.
Plugins.EmberPlus.Sessions.<SessionName>.Uri no tcp://localhost:9998 L'URI per connectar, per a la sessió anomenada. L'únic esquema compatible és tcp://. Es pot ometre un esquema. Les credencials incrustades s'ignoraran.
<NomSessió> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.EmberPlus.System.Path no Camí a l'executable del connector Ember+.
Exemple d'ús: Plugins.EmberPlus.System.Path=/usr/sbin/zabbix-agent2-plugin/zabbix-agent2-plugin-ember
Plugins.EmberPlus.Timeout no 1-30 temps d'espera global La quantitat de temps d'espera que un servidor respongui quan es connecta per primer cop i a les operacions de seguiment de la sessió.

Veieu també: