7 Funcions de l'operador

Totes les funcions llistades aquí són compatibles amb:

Les funcions es llisten sense informació addicional. Feu clic a la funció per veure'n tots els detalls.

Funció Descripció
between Comprova si el valor pertany a l'interval donat.
in Comprova si el valor és igual com a mínim a un dels valors llistats.

Detalls de la funció

Algunes notes generals sobre paràmetres de funció:

 • Els paràmetres de funció són separats per una coma
 • S'accepten expressions com a paràmetres
between(value,min,max)

Comprova si el valor pertany a l'interval donat.
Tipus de valors admesos: Enter, Flotant.
Retorna: 1 - en el rang; 0 - en cas contrari.

Paràmetre:

 • valor - el valor que cal comprovar;
 • min - el valor mínim;
 • max - el valor màxim.

Exemple:

 between(last(/host/key),1,10)=1 #trigger si el valor és entre 1 i 10
in(value,value1,value2,...valueN)

Comprova si el valor és igual com a mínim a un dels valors indicats.
Tipus de valors admesos: Enter, Flotant, Caràcter, Text, Log.
Retorna: 1 - si és igual; 0 - en cas contrari.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar;
 • valueX - valors llistats (els valors de cadena han d'ésser entre cometes dobles).

El valor es compara amb els valors enumerats com a nombres, si tots aquests valors es poden convertir a numèrics; en cas contrari es comparen com a cordes.

Exemple:

 in(last(/host/key),5,10)=1 #trigger si el darrer valor és igual a 5 o 10
    in("text",last(/host/key),last(/host/key,#2))=1 #trigger si "text" és igual a qualsevol dels dos darrers valors

Veieu totes les funcions admeses.