This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

11 Disponibilitat de l'equip

Vista general

Al giny de disponibilitat de l'equip, les estadístiques d'alt nivell sobre la disponibilitat de l'equip es mostren en quatre columnes/fileres de colors.

Visualització horitzontal (columnes) .
Visualització vertical (línies) .

La disponibilitat de l'equip a cada columna/filera es compta de la següent manera:

  • Disponible - equips amb totes les interfícies disponibles
  • No disponible - equips amb almenys una interfície no disponible
  • Desconegut - equips amb almenys una interfície desconeguda (cap no disponible)
  • Total - total de tots els equips

Configuració

Per configurar, trieu Disponibilitat de l'equip com a tipus:

A més dels paràmetres que són comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

Grups d'equips Trieu els grups d'equips. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure un nom de grup oferirà una llista desplegable de grups coincidents. Desplaceu-vos cap avall per triar. Feu clic a 'x' per esborrar la selecció.
Tipus d'interfície Trieu les interfícies de l'equip per a les quals voleu veure les dades de disponibilitat.
La disponibilitat de totes les interfícies es mostra de manera predeterminada si no se tria res.
Disposició Trieu la visualització horitzontal (columnes) o la visualització vertical (files).
Mostra equips en manteniment Inclou els equips en manteniment a les estadístiques.